Zeměpis

Vyučující: Mgr. Martin Lendel, Mgr. Filip Potyka

 


Zeměpisná Olympiáda

 

Školní kolo zeměpisné olympiády proběhlo na začátku února v pracovně zeměpisu.

Soutěžilo se mezi žáky druhého stupně. Otázky byly rozděleny na část teoretickou a na část praktickou s použitím školního atlasu světa.

 

Žáci byli rozdělení do tří kategorií.

Kategorie A - šestý ročník - Vesmír, planeta Země, základní geografické pojmy

Kategorie B - sedmý ročník – Afrika, Austrálie a Oceánie, Amerika, sociální geografie

Kategorie C – osmý ročník – Asie, Evropa, sociální geografie

 

 A: 1. místo – Alice Marková, 2. místo – se dělí Tomáš Hájek a Jan Podškubka
 B: 1. místo – se dělí Stanislav Mlčoch a Radek Mrhálek, 3. místo – Spurná Lucie
 C: 1. místo – Natálie Šimoňuková, 2. místo – Lucie Pivodová, 3. místo – Marcel Pšenica

 

Někteří z těchto žáků budou reprezentovat naši školu na okresním kole v Bystřici pod Hostýnem.


Badatelské vyučování

 

Otáčení Země kolem své osy a oběh kolem Slunce

Cílem naší aktivity bylo pochopit střídání dne a noci, časová rozdíly na různých místech Země a střídání ročních období.

Co jsme používali? Glóbus, obrázky ročních období, kartičky se jmény ročních období a s daty rovnodenností a slunovratů, pracovní list nasříhaný na proužky s proměnou lesa během roku, pracovní list načrtem oběhu Země kolem Slunce a 6.A ještě naví pomeranče, špejle a špendlíky.

 


Co se chystá na školní rok 2017 - 2018

Výuka v 6.ročníku směřuje k tomu, aby žáci byli schopni vysvětlit postavení naší planety Země ve vesmíru, popsat planetu Zemi a její zákonitosti, pracovat s mapami a atlasy a naučit se v nich číst a orientovat. Výuka se dále zaměřuje na jednotlivé krajinné sféry a jejich vzájemné propojení. Na základě svých znalostí žáci zařazují zástupce rostlin a živočichů do jednotlivých přírodních oblastí na Zemi. Žáci se seznámí s některými kontinenty a oceány, vzájemně je porovnávají a charakterizují.

Výuka v 7.ročníku je zaměřena na kontinenty Amerika, Asie, Atlantský a Severní ledový oceán. Směřuje k tomu, aby se žák orientoval ve světě, uměl charakterizovat jednotlivé oblasti a porovnávat je dle daných kritérií. Důraz při výuce je kladen na práci s mapou.

8.ročník obsahuje učivo Evropy a hospodářského a společenského prostředí. Součástí výuky je seznámit žáky se státy Evropské unie a možnostmi těchto států, se strukturou, složkami a funkcemi světového hospodářství. Žák má pochopit rozdílnost lidských ras a národů, lidských sídel , lokalizuje jednotlivé aktuální geopolitické změny a politické problémy v konkrétních světových regionech.

Náplní výuky v 9.ročníku jsou informace o České republice. Směřuje k tomu, aby žáci byli schopni zhodnotit polohu, rozlohu a postavení ČR v evropském i celosvětovém měřítku, popsat její historický vývoj a současné členění. Na základě svých znalostí o přírodních, hospodářských a kulturních poměrech ČR posuzují žáci možnosti dalšího rozvoje ČR, přičemž je kladem důraz na ochranu životního prostředí. Část výuky 9.ročníku je také zaměřena na náš region, Zlínský kraj. Výuka směřuje k tomu aby žák byl schopen vymezit a charakterizovat místní region a zhodnotit zdejší poměry přírodní, hospodářské a kulturní.

Projekty

Celoroční:

Název: Země Evropy

  • Prezentace na počítači s výkladem. Obsahuje základní informace ostátu, přírodní podmínky, hospodářství, zajímavosti o obyvatelstvu a jejich kultuře

8.ročník

 

Listopad:

Název: Moje firma

  • Informační plakát o struktuře firmy vyrábějící výrobek dle výběru žáka. Základní informace o použitých zdrojích a materiálech, stručná technologie výroby, prodej a reklama.

9.ročník

 

Prosinec:

Název: Globální problémy

  • Prezentace na počítači s výkladem, plakáty, využití počítačové pracovny.

9.ročník

 

Leden:

Název: Počasí

  • informační plakáty o vybraném meteorologickém jevu, využití školní meteostanice

6. ročník

 

Březen:

Název: Střídání ročních období

  • práce s meteostanicí, materiály - "Zlatá nit"

6.ročník

 

Duben, Květen:

Název: Poznáváme Českou republiku

  • prezentace na počítači o vybraném kraji. Zpracováno jako prezentace formou zájezdu obsahující časový plán, náklady a možnosti využití času s výkladem, plakáty. Využití počítačové pracovny

9.ročník

 

Akce

 

 

Říjen:

Kulturní dům Kroměříž

Název: Planeta Země 3000 , FILIPÍNY - ZA OBRY A TRPASLÍKY

Typ akce: multimediální přednáška

6. ročník

 

Únor:

Školní kolo zeměpisné olympiády a pro postupující kolo okrasní v Bystřici pod Hostýnem

 

Duben:

Název: exkurze do muzeum Záhlinice

Typ akce: Prohlídka exponátů s výkladem, lidová tvořivost, staré zemědělské stroje

6.ročník

 

Květen:

Název: Přírodovědná exkurze na Záhlinické rybníky

Typ akce: Přírodovědné a zeměpisné pozorování přírody a lidské činnosti v krajině

Vybraní žáci

 

Proběhlo

 

Terénní praxe

Dne 19. května se vybraní žáci šestého ročníku základní školy v Hulíně zúčasnili terénní praxe ze zeměpisu. Cílem byly rybníky v Záhlinicích, ale protože nejsme žádní lenoši, šla naše skupina pěšky, přes obec Chrášťany a cestou jsme viděli spoustu zajímavých věcí.

 

Žáci byli vybaveni na pozorování přírody poznámkovými bloky, dalekohledy a někteří i fotoaparáty.

 

Od školy jsme vyšli v 8.30 a přesouvali se směr Chrášťany. Udělali jsme si zastávka v blízkosti fotovoltaických panelů, a řekli si něco o obnovitelných zdrojích a (ne)vhodnosti umístění těchto panelů. Hned na vedlejším poli jsme mohli pozorovat zajímavého dravce motáka pochopa a některé pěvce. Kolem Chrášťan je mnoho polí a zahrad a žáci měli za úkol poznat co se kde pěstuje a k čemu se tyto plodiny využívají. V Záhlinicích jsme si řekli něco o funkci rybníků a prohlédli stádo ovcí s jehňaty. Nejvíce ptáků jsme pozorovali v okolí Němčického rybníka např. volavky polpelavé, rybáka bělokřídlého, poláka velkého, slyšeli jsme rakosníky a viděli veliké hejno labutí. Ve vodě jsme zahlédli i zástupce plazů a obojživelníků např. spoustu skokanů skřehotavých a užovky obojkové. Vysvětlili jsme si jak se má v přírodě správně chovat a tak mít možnost viděz spoustu zajímavého.

 

Akce se vydařila i díky krásnému počasí a žáci měli možnost si své znalosti zopakovat a prohloubit v praxi.

 

 

 

Zeměpisná Olympiáda

Školní kolo zeměpisné olympiády proběhlo v polovině února v pracovně zeměpisu.

Soutěžilo se mezi studenty všech ročníků druhého stupně. Otázky byly rozděleny na část teoretickou a na část praktickou s použitím školního atlasu světa. Některým soutěžícím se podařilo odpovědět na většinu otázek, některým už méně.

 

Žáci byli rozdělení do tří kategorií.

Kategorie A - šestý ročník - Vesmír, planeta Země, základní geografické pojmy

Kategorie B - sedmý ročník – Afrika, Austrálie a Oceánie, Amerika, sociální geografie

Kategorie C – osmý a devátý ročník – Asie, Evropa, sociální geografi

 

 A: 1. místo – Michaela Šimková, 2. místo – Nicol Pecháčková, 3. místo – Tomáš Kaňa
 B: 1. místo – Marcel Pšenica, 2. místo -  Lucie Pivodová, 3. místo – Jakub Klečka
 C: 1. místo – Michal Čech, 2. místo -  Dominik Růžička, 3. místo – Filip Hájek

Někteří z těchto žáků se 21. února  reprezentovali školu na okresním kole v Bystřici pod Hostýnem. Nejlepšího umístnění dosáhl Michal Čech, který obsadil 14. místo

 

Planeta Země 3000

 

Dne 19.10.2016 jsme navštívili s žáky 7. ročníku  akci v kroměřížském domu kultury

V pořadí již třináctý program s názvem "Filipíny - za obry a trpaslíky". Jak již samotný název programu napovídá, na Filipínách společně budeme putovat za velikány i drobečky této pestrobarevné země. Navštívíme několik ze 7 107 filipínských ostrovů a poznáme tradice a kulturu místních obyvatel. V tajemné džungli budeme pátrat po nártounovi filipínském, podíváme se do hlavního města Manily, provezeme se tradičním jeepney a ochutnáme nejednu specialitu. Na Filipíny se vypravíme v době Velikonoc a podíváme se, jak svérázně zde tyto křesťanské svátky probíhají. Potopíme se také do hlubin oceánu, abychom spatřili i slibované filipínské obry žraloky velrybí. V připravovaném programu "Filipíny - za obry a trpaslíky", se můžete těšit na mnohá další zajímavá témata.

 

  Planeta Země 3000 je unikátní, populárně naučný, multipředmětově zaměřený vzdělávací projekt s přírodovědně – historicko - zeměpisným přesahem určený pro žáky 4. - 9. tříd základních škol, studenty gymnázií a středních škol v celé České republice. Probíhá ojedinělou formou - nejmodernější multimediální projekcí poutavých fotografií i videosekvencí, doprovodných autentických zvuků, hudby a naživo komentovaným výkladem učitelky a reportéra. V letošním roce divákům představíme úplně novýrevoluční projekční systém. Po téměř tříletém vývoji, přípravě a obrovském úsilí se našemu hlavnímu technikovi Petru Štěpánovi společně s kolegy z Německa a Rakouska podařilo sestavit a naprogramovat unikátní zařízení "Artemis", které za pomoci několika dataprojektorů obsáhne celou projekční plochu jedním obrovským obrazem o velikosti 2520x1080 px, tedy o formátu 21:9 (Hollywood Standard). Nově tak jako jediní v ČR budeme promítat tímto způsobem v plném filmovém formátu, tedy ve formátu o 30 % širšímnež je FULL HD. Nákresy, mapy, animace, fotografie a video sekvence jsou promítány špičkovými dataprojektory značky EPSON. K ozvučení používáme aparaturu značky L´ Acoustics, která je světovou jedničkou ve zvučící technice. Programy projektu
  Planeta Země 3000 přibližují žákům a studentům křehkost života, krásu i problémy naší planety a život obyvatel nejrůznějších zemí. Jedinečným kulturním zážitkem tak napomáháme k poznání a porozumění nejcennějšího místa, na kterém je nám dovoleno žít, naší planety Země. 

Banner VAF 31

Projekt Planeta Země 3000 je vhodným doplňkem učiva pro všechny zúčastněné věkové skupiny. Žáci a studenti se během našich projekcí seznamují nejen s okolním světem, ale především s částmi učiva, které již v minulých letech probírali, přiblíží si učivo, které právě probírají, nebo se seznámí s látkou, kterou se budou teprve učit. Velký důraz v rámci celého projektu klademe na mezipředmětové propojení.  Žáci a studenti díky tomu získávají informace nejen ze zeměpisu a biologie, ale také například ze základů společenských věd, ekologie, dějepisu, hudební a estetické výchovy, mediální výchovy, dokonce i některého z cizích jazyků a mnoha dalších oborů a odvětví. Odborný výklad každé z projekcí je tak zaměřen na vyložení, prohloubení a osvojení si učiva. Do zaběhnutého vzdělávacího systému přinášíme inovace a moderní způsob vzdělávání.

Silné zážitky v nás přetrvávají velmi dlouhou dobu, ba i celý život. A právě takový kulturně vzdělávací zážitek pro naše diváky je jedním z našich cílů. Snažíme se ukázat, jak je daná učební látka pro život důležitá. Kde všude ji můžeme uplatnit i to, že její znalost nám mnohdy může třeba zachránit i život. Propojujeme učiva jednotlivých vyučovacích předmětů v jeden celek. Na vlastní oči se žáci a studenti přesvědčí, jak je důležité vnímat okolní svět a všechny své znalosti a dovednosti jako celek. Jedním ze smyslů projektu je také vzbudit v dětech zájem o okolní svět a jeho ochranu, rozvoj jejich osobností i pokrokového a tolerantního způsobu uvažování. Naši diváci tak získávají nadhled, a jak doufáme, jsou pro ně naše projekce motivací k dalšímu vzdělávání.

 

 

 

Samozřejmostí je využití nových pomůcek v rámci výuky:

Notebook, projektor, elektronická tužka (prezentace, interaktivní školní atlas dnešního světa a ekonomiky, videa a fotky, referáty, testy, křížovky atd.), meteostanice na pozemku, publikace Zlatá nit, interaktivní učebnice (Fraus).


Zeměpisná Olympiáda

 

Školní kolo zeměpisné olympiády proběhne 25. ledna v pracovně zeměpisu.

Žáci budou rozděleni do tří kategorií.

Kategorie A - šestý ročník - Vesmír, planeta Země, základní geografické pojmy

Kategorie B - sedmý ročník – Afrika, Austrálie a Oceánie, Amerika, sociální geografie

Kategorie C – osmý a devátý ročník – Asie, Evropa, sociální geografie

 

Žáci kteří se umístní na prvních třech místech ve svých kategoriích a prokážou znalosti se budou účastnit kola okresního v Bystřici pod Hostýnem.

https://img.obrazky.cz/?url=691596c6006b1867&size=2


Projekt -  Počasí

Ročník: šestý

Učivo: sféry Země, atmosféra

Typ projektu: skupinový, fixační, aplikační, praktický

Doba projektu: podle množství skupin, přibližně 4 až 5 vyučovacích hodin

Místo realizace projektu: škola (učebna zeměpisu, pracovna IVT, studovna) domácí příprava, knihovna.

Cíle projektu:

fixace poznatků o atmosféře a počasí, předpovídání počasí atd. zábavnou formou

naučit žáky práci s informacemi (vyhledávání, třídění, aplikace do praxe, spojení zkušenosti a teoretické znalosti v jeden celek)

naučit práci ve skupině na jednom tématu, využití silných stránek každého člena skupiny

naučit žáky hodnotit ostatní projekty podle daných hledisek

použité metody a techniky: práce na PC a s internetem, vyhledávání a třídění informací, výtvarná činnost, týmová činnost, hodnotící a sebereflexní činnost,

Zadání projektu:

Žáci jsou seznámeni s tématem projektu a následně se rozdělí do skupin po 4 až 5 žácích. Každá skupina dostane velkoformátový papír, na který budou zpracovávat informace a obrazový materiál. Jednotlivé skupiny se mohou v rámci tématu (předpověď počasí) specializovat nebo naopak zevrubně zpracovat téma jako celek. Např. (specializace na extrémy počasí a jejich předpověď, či přístroje měření počasí, faktory počasí, historie, zvláštní jevy atd.)

Následně je žákům v pracovně IVT názorně předvedeno, jak hledat, a používat informace z internetu. Další hodinu žáci donesou nashromážděné materiály a začnou pracovat na jejich přetřídění a komunikují s ostatními členy skupiny. V Následujících dvou hodinách vyrobí jakýsi informační plakát. Následuje jeho prezentace před třídou a hodnocení ostatními skupinami.


Projekt – Globální jevy a problémy

 

Ročník: devátý

Učivo: globální jevy a jejich důsledky pro člověka

Typ projektu: skupinový, motivační, aplikační, expoziční

Doba projektu: podle množství skupin, přibližně 6 až 10 vyučovacích hodin

Místo realizace projektu: škola (učebna zeměpisu, pracovna IVT, studovna) domácí příprava, knihovna.

Cíle projektu:

fixace z předchozích ročníků

rozvinout schopnosti žáků pracovat s informacemi (vyhledávání, třídění, aplikace do praxe, spojení zkušenosti a teoretické znalosti v jeden celek)

rozvinout spolupráci ve skupině na jednom tématu, využití silných stránek každého člena skupiny

naučit žáky hodnotit ostatní projekty podle daných hledisek a odůvodnit své hodnocení

Použité metody a techniky:

 práce na PC a s internetem, práce s knihou, vyhledávání a třídění informací, výtvarná činnost, týmová činnost, hodnotící a sebereflexní činnost,

Zadání projektu:

Žáci jsou seznámeni s tématem projektu a následně se rozdělí do skupin po 4 až 5 žácích. Každá skupina dostane velkoformátový papír, na který budou zpracovávat informace a obrazový materiál. Jednotlivé skupiny se mohou v rámci tématu (globální problémy) specializovat. Např. (specializace na Přírodní změny a katastrofy, kontrast chudoby a bohatství, globalizace, rasismus a xenofobie, válečné konflikty, zdraví lidí, vudělání atd.)

Následně je žákům v pracovně IVT názorně předvedeno, jak hledat, a používat informace z internetu. Další hodinu žáci donesou nashromážděné materiály a začnou pracovat na jejich přetřídění a komunikují s ostatními členy skupiny. V dalších  hodinách vyrobí jakýsi informační plakát. Následuje jeho prezentace před třídou a hodnocení ostatními skupinami.