Vedení školy

 

ŘEDITEL ŠKOLY:                            Mgr. Hana Fuksová

 

ZÁSTUPCE ŘEDITELE 
PRO I.STUPEŇ:                                Mgr. Irena Janů
 
ZÁSTUPCE ŘEDITELE                         
PRO II.STUPEŇ:                                Ing. Eva Illová

 

VÝCHOVNÝ PORADCE:                   Mgr. Hana Fuksová      
                                                              Mgr. Šárka Chudějová

 

SEKRETÁŘKA ŠKOLY
a  MZDOVÁ ÚČETNÍ:                        Renata Čumpelíková

 

EKONOMKA:                                       Julie Smítalová
 
ŠKOLNÍ JÍDELNA:                            Eva Fuksová
 
ŠKOLNÍ DRUŽINA:                            Eva Formánková