Žákovský parlament

 

aktualizuje se

Žákovský parlament - školní rok 2018/2019

Schůzky členů Žákovského parlamentu - 

 

Předsedkyně: 

Místopředseda: 

                             

Členové:

 

 

 

Mediální komise:

 

 

Redakce časopisu:

 

 

Plán práce na školní rok 2018/2019

1. pololetí

 1.       Volba předsedy a místopředsedy žákovského parlamentu
 2.       Ustavení mediální komise a redakce časopisu
 3.       Aktuální připomínky a návrhy členů Žákovského parlament  k obohacení školního života
 4.       Analýza školního prostředí
 5.       Přípravy oslav 60 let výročí školy
 6.       Podněty k přípravě a konkrétní realizace jednotlivých čísel školního časopisu
 7.       Spolupráce s veřejností
 8.       Pravidelná setkávání s vedením školy
 9.       Podněty k přípravě a konkrétní realizace pátečních rozhlasových relací
 10.       Průběžné hodnocení třídních  ekoprojektů
 11.       Zpracovat školní projekt ŽP        

       

 

2.pololetí

 1.         Pokračování vydávání školního časopisu
 2.         Pokračování realizace rozhlasových relací     
 3.          Projekt: Piškvorkiáda 3. ročník
 4.          Projekt: Přiložíme ruku k dílu
 5.          Podíl na závěrečném vyhodnocení třídních ekoprojektů
 6.          Pokračování v projektech ŽP
 7.          Pravidelná setkávání s vedením školy
 8.         Spolupráce s veřejností

 

 

 

 

 

Žákovský parlament – ZŠ Hulín

Žákovský parlament by měl zastávat funkci jakéhosi prostředníka zajišťujícího komunikaci mezi žáky, učiteli, veřejností. Měl by přispívat ke zkvalitňování vzájemné spolupráce a zlepšování vztahů ve školním prostředí. Měl by sloužit k tomu, aby se žáci mohli aktivně zapojit do dění ve škole, aby mohly být prosazeny jejich zajímavé náměty, názory a připomínky. Zároveň by úkolem parlamentu mělo být prostřednictvím zástupců jednotlivých tříd prosadit určité myšlenky mezi žáky.

 

Cíle parlamentu:

·         Být prostředníkem mezi žáky, učiteli, zajišťovat zpětné vazby.

·         Zlepšovat spolupráci mezi všemi články školního života.

·         Dohlížet na dodržování školního řádu.

·         Pomáhat při organizaci chodu školy.

·         Podílet se na vytváření příznivého klimatu školy.

 

Stanovy žákovského parlamentu:

·         Volby třídních zástupců do parlamentu probíhají na začátku školního roku, každá třída si volí jednoho zástupce a jednoho jeho náhradníka, funkce v ŽP je dobrovolná, žák nemůže být zvolen bez svého souhlasu.

·         Žákovský parlament se schází 2x měsíčně nebo podle potřeby.

·         Na začátku školního roku probíhá volba předsedy a místopředsedy ŽP.

·         Žákovský parlament nemá právo zasahovat do záležitostí, které jsou výhradně v kompetenci vedení školy, nebo vydávat taková rozhodnutí, která jsou v rozporu se školním řádem.

 

Povinnosti a práva členů parlamentu:

Člen ŽP :

·         Má právo kultivovanou formou vyjádřit své názory a požadavky.

·         Má právo se dotazovat .

·         Má právo být seznámen s vyřešením probíraných problémů a připomínek.

·         Má právo aktivně se podílet na chodu školy.

·         Má povinnost účastnit se setkání ŽP.

·         Má povinnost tlumočit závěry ŽP žákům ve své třídě.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                Zpracovala:  Mgr. Irena Janů

                                                                                                                                      


Den učitelů

                                                                                        

                                                                        


Školní časopis

 
 
 
 

Piškvorkiáda

        

3. ročník turnaje v  piškvorkách se konal 11.4.2018. Třídní kola proběhla první týden v dubnu ve třídách 4. – 8. ročníku. Vítězové třídních kol se sešli ve studovně a vylosovali si soupeřské dvojice. Po napínavém utkání jsme měli vítěze. Odnesli si pěkné ceny a ani poražení nezůstali bez odměny.

1. místo: Tomáš Neradil 5.A

2. místo: Simona Pivodová 5.C

3. místo: Markéta Vávrová 7.A

Vítězům blahopřejeme, poraženým zdar a sílu do dalšího ročníku.      ŽP                                                                                                                                            


Fotogalerie: Žákovský parlament

/album/fotogalerie-zakovsky-parlament/dscn2750-jpg/
/album/fotogalerie-zakovsky-parlament/dscn2735-jpg/
/album/fotogalerie-zakovsky-parlament/dscn2745-jpg/
/album/fotogalerie-zakovsky-parlament/dscn2718-jpg/

—————