Žákovský parlament

 

aktualizuje se

Žákovský parlament - školní rok 2017/2018

Schůzky členů Žákovského parlamentu - každý čtvrtek od 14.00 do 15.00 hodin. Začínáme 5.10.2017.

 

Předsedkyně: 

Místopředseda: 

                             

Členové:

 

 

 

Mediální komise:

 

 

Redakce časopisu:

 

 

Plán práce na školní rok 2017/2018

1. pololetí

·         Volba předsedy a místopředsedy žákovského parlamentu

·         Ustavení mediální komise a redakce časopisu

·         Aktuální připomínky a návrhy členů Žákovského parlamentu k obohacení školního života

·         Analýza školního prostředí

·         Podněty k přípravě a konkrétní realizace  jednotlivých čísel školního časopisu

·         Průběžné hodnocení třídních  ekoprojektů

·         Zpracovat školní projekt ŽP

·         Pravidelná setkávání s vedením školy

 

2.pololetí

·         Pokračování vydávání školního časopisu

·         Projekt: Piškvorkiáda 2. ročník

·         Projekt: Přiložíme ruku k dílu

·         Podíl na závěrečném vyhodnocení třídních ekoprojektů

·         Pokračování v projektech ŽP

·         Pravidelná setkávání s vedením školy

 

 

 

 

 

Žákovský parlament – ZŠ Hulín

Žákovský parlament by měl zastávat funkci jakéhosi prostředníka zajišťujícího komunikaci mezi žáky, učiteli, veřejností. Měl by přispívat ke zkvalitňování vzájemné spolupráce a zlepšování vztahů ve školním prostředí. Měl by sloužit k tomu, aby se žáci mohli aktivně zapojit do dění ve škole, aby mohly být prosazeny jejich zajímavé náměty, názory a připomínky. Zároveň by úkolem parlamentu mělo být prostřednictvím zástupců jednotlivých tříd prosadit určité myšlenky mezi žáky.

 

Cíle parlamentu:

·         Být prostředníkem mezi žáky, učiteli, zajišťovat zpětné vazby.

·         Zlepšovat spolupráci mezi všemi články školního života.

·         Dohlížet na dodržování školního řádu.

·         Pomáhat při organizaci chodu školy.

·         Podílet se na vytváření příznivého klimatu školy.

 

Stanovy žákovského parlamentu:

·         Volby třídních zástupců do parlamentu probíhají na začátku školního roku, každá třída si volí jednoho zástupce a jednoho jeho náhradníka, funkce v ŽP je dobrovolná, žák nemůže být zvolen bez svého souhlasu.

·         Žákovský parlament se schází 2x měsíčně nebo podle potřeby.

·         Na začátku školního roku probíhá volba předsedy a místopředsedy ŽP.

·         Žákovský parlament nemá právo zasahovat do záležitostí, které jsou výhradně v kompetenci vedení školy, nebo vydávat taková rozhodnutí, která jsou v rozporu se školním řádem.

 

Povinnosti a práva členů parlamentu:

Člen ŽP :

·         Má právo kultivovanou formou vyjádřit své názory a požadavky.

·         Má právo se dotazovat .

·         Má právo být seznámen s vyřešením probíraných problémů a připomínek.

·         Má právo aktivně se podílet na chodu školy.

·         Má povinnost účastnit se setkání ŽP.

·         Má povinnost tlumočit závěry ŽP žákům ve své třídě.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                Zpracovala:  Mgr. Irena Janů

                                                                                                                                      


Den učitelů

V České republice je určen na 28. března Den učitelů, kdy je výročí narození Jana Ámose Komenského. Tento den patří do seznamu významných dnů v kalendáři ČR. Členové Žákovského parlamentu nezapomněli na učitelé na naší škole a připravili jim sladké překvapení s přáním:

Po příchodu pozdravíme „ Paní učitelko, vítáme vás“

všem učitelům přejeme, pevné nervy a silný hlas.

Také žáci mediální výchovy přispěli k přání všem učitelům na naší škole potěšující a velmi pěknou rozhlasovou relací.                                                                                                                   ŽP

                                                                                                                              


Piškvorkiáda

2. ročník turnaje v  piškvorkách se konal 10.2.2017. Třídní kola proběhla první týden v únoru ve třídách 5. – 8. ročníku. Vítězové třídních kol se sešli ve studovně a vylosovali si soupeřské dvojice. Po napínavém utkání jsme měli vítěze. Odnesli si pěkné ceny a ani poražení nezůstali bez odměny.

1. místo: Jan Podškubka 5.B

2. místo: Tomáš Dudík 7.B

3. místo: Eliška Jetelinová 8.B

Vítězům blahopřejeme, poraženým zdar a sílu do dalšího ročníku.

                                                                                                                                                                                                                                                                                         ŽP


Fotogalerie: Žákovský parlament

/album/fotogalerie-zakovsky-parlament/dscn1896-jpg/
/album/fotogalerie-zakovsky-parlament/dscn1897-jpg/
/album/fotogalerie-zakovsky-parlament/dscn1899-jpg/
/album/fotogalerie-zakovsky-parlament/dscn1901-jpg/
/album/fotogalerie-zakovsky-parlament/dscn1902-jpg/
/album/fotogalerie-zakovsky-parlament/dscn1904-jpg/

—————