Výtvarná výchova

Vyučující: Mgr. Martina Morócová, DiS., Mgr. Filip Potyka

 

Předmět – Výtvarná výchova

 

V dnešní době k rozvoji osobnosti dítěte nestačí jen pouze informace předávat, ale je potřebné k estetické, citové a morální výchově vytvořit prostředí pro poznání, prostředí bohaté na podněty, informace, zážitky, možnosti, náměty atd.

Snažíme se takové prostředí, které podporuje individualitu jednotlivých žáků vytvářet. Žáci se učí pracovat s informacemi, hledat vlastní originální a osobité možnosti řešení daného tématu.

Ve výtvarné výchově mnozí z nich uplatňují osobitý přístup, vyjadřují své vnitřní prožitky, které se při práci vynořují. To se děje hlavně pomocí projektů a výtvarných řad.

Žáci nacházejí nebo se alespoň pokouší nacházet vlastní cestu a přístup k řešení námětu.Mají možnost uplatnit vlastní názor, projevují svůj charakter a přístup k běžnému životu.

K čemu je tedy výtvarné umění?

K čemu je výtvarná tvorba?

K čemu je ta zvláštní výtvarná řeč?

K čemu, když není schopna nás obléct, nasytit, zahřát, dopřát luxus, který nabízí ve velkém každý super či hypermarket ?

Jan Werich svým jadrným humorem odpověděl na otázku, k čemu je umění takto:

 

„ Lidské snažení a počínání, které shrnujeme do pojmu umění, je něco jako pevný a krásný řetěz, který ukovali umělci všech národů a všech dob, aby jím chránili duši člověka před odcizením. Protože kdyby se tak stalo, vznikly by z nás jen pilné továrničky  na výrobu fekálií. “ 

 

                 (citovat se má přesně – I.H.)

 

Výtvarná výchova pomocí prastaré řeči barev, linií, tvarů dává každému žákovi právo a šanci na úspěch. Každý má možnost úspěchu dosáhnout jinak a všichni dobře. Výstižně to vyjádřil zakladatel moderní výtvarné výchovy profesor Jaromír Uždil :

 

„ Výtvarná výchova musí chtít méně než umění a současně více než umění.“

 

Méně ,pokud jde o umělečnost provedení výtvoru ve smyslu dovednosti.

Více, pokud jde o neustálé obnovování čistého údivného pohledu na svět kolem sebe i v sobě.

Právě to, má možnost zúročit ve výtvarné výchově při troše snahy každý žák.

Cílem je u žáků dosáhnout vnímavý vztah k životu, jak k lidem, přírodě, ale také k umění.

 

                                                                                                                                             I.H.


Jaro

S úderem astronomického jara jsme se ponořili v hodinách Vv se žáky do jarní nálady. Vykoukli na nás veselé barvy z výkresů žáků všech ročníků. Nejzdařilejší výkresy jsou vystaveny na chodbách školy a vy si je můžete prohlídnout na následujících fotografiích.

                                                                                                                             Mgr. Martina Morócová,DiS

 

Foto ZDE


Konto Bariéry 2018

Projekt „Děti malují pro Konto Bariéry“ tvoří tři celostátní dětské výtvarné soutěže s dlouholetou tradicí. Letošní rok je ale výjimečným rokem, kdy si budeme připomínat hned několik výročí a zejména roky 1918, 1978 a 1998. Vybrané dětské kresby jsou pravidelně každý rok zařazované do stolních kalendářů, které pod stejným názvem propagují Konto Bariéry a jejich prodejem jsou získávány finanční prostředky na nákup školních pomůcek pro děti s handicapem.

                                                                                                                             Mgr. Martina Morócová,DiS

 

Foto ZDE


Zahrádka pro všechny generace

Český zahrádkářský svaz v měsíci březnu vyhlásil výtvarnou soutěž s názvem „Zahrádka pro všechny generace“. Soutěže se zúčastnili žáci výtvarného semináře a výsledek dopadl nad očekávání. Takové krásné oázy klidu a harmonie by měly být přístupné všem.

                                                                                                                             Mgr. Martina Morócová,DiS

 

Foto ZDE


Ples ZŠ Hulín

Plesová sezóna nám začala. Chystáte se na ples a nevíte v čem jít? Žáci nám tuto krásu ztvárnili výtvarně, tak třeba napoví, v jakých šatech a smokingu budete zaručeně králem a královnou plesu.

                                                                                                                             Mgr. Martina Morócová,DiS

 

Foto ZDE


Soutěž na téma "Kůň a já"

 

Zemský hřebčinec Tlumačov vyhlásil v loňském školním roce 2016/2017 výtvarnou soutěž na téma „Kůň a já“. Z naší školy jsme odeslali několik velmi pěkných obrázků od žáků 6.-9.tříd a jejich práce měly veliký úspěch. 1. místo obsadila Markéta Vávrová z 6.A, 2.místo Hana Tomášková z 9.C a 3.místo Ondřej Vyvlečka z 9.A. Všem žákům gratulujeme.

 

Mgr. Martina Morócová

 

Další foto ZDE


Mírový běh

 

„Mírový běh – Sri Chinmoy Oneness – Home Peace Run je neobyčejný běh s hořící pochodní, kterou nesou statisíce dobrovolných běžců přes více než 140 zemí světa. Pochodeň symbolizuje vše, co nás spojuje bez ohledu na naši národnost, kulturu a víru – symbolizuje přátelství, porozumění, mír a harmonii.“

Naše město a žáci ZŠ Hulín se velmi rádi připojují k této události formou krásných obrázků a velmi důležitým poselstvím: „Běžíme spolu – běžíme pro šťastnou budoucnost.“

Štafeta Mírového běhu zavítá do Hulína v neděli 18.června, kolem 14:45 hodin.

 

Mgr. Martina Morócová

 

Foto ZDE


POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ A MLÁDEŽE

 

Vyhráli jsme! Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska udělilo 1.místo v kategorii výtvarných prací žáků ZŠ naši žákyni 6.třídy Markétě Vávrové. Za tento úspěch jí velmi gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.

 

Mgr. Martina Morócová

 


PO STOPÁCH DIVOKÉHO ZÁPADU

Žáci 7. a 9. tříd ZŠ Hulín se zapojili do výtvarné soutěže „Western a koně očima dětí“.

Tuto soutěž již v rámci VIII. ročníku vyhlásil Western klub na téma „Po stopách divokého západu“. S žáky jsme si ukázali, jak takový západ vypadal a vypadá a řekli jsme si i o filmovém ztvárnění. Nejzdařilejší práce byly poslány ke zhodnocení odborné porotě. A budeme s napětím očekávat rozhodnutí.

 

Mgr. Martina Morócová

Foto ZDE


ZEMĚ OČIMA DĚTÍ A FANTAZIE

Žáci 2. stupně ZŠ Hulín se zúčastnili v rámci celosvětové kampaně a oslav „Dne Země“

2. ročníku výtvarné soutěže s názvem Země očima dětí a fantazie. Cílem soutěže je uvědomění si žáků, co lidé dělají pro Zemi a jak se k ní chovají. Nejlépe nakreslené práce byly poslány do soutěže.

 

Mgr. Martina Morócová

Foto ZDE


POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ

Dnes a denně dobrovolní a profesionální hasiči zachraňují životy lidí a zvířat při různých požárech, povodních a automobilových nehodách. A aby si žáci ZŠ Hulín uvědomili, co vše to obnáší, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska vyhlásilo nový ročník výtvarné soutěže, které se naše škola zúčastnila. Vznikaly velmi krásné práce a ty nejzdařilejší byly odeslány do soutěže.

 

Mgr. Martina Morócová
Vánoční malování


Adventní doba přinesla své kouzlo do naší školy a žáci 2.stupně se v hodinách výtvarné výchovy věnovali pracím s vánoční tematikou. Doufáme, že Vás naše tvorba potěší a přinese kouzlo Vánoc již teď i do Vašich domovů. Výtvarné práce byly většinou velmi zdařilé a staly se součástí výzdoby tříd.                                                                                          

                                                                                            Mgr. Martina Morócová

 

Foto ZDE


Hra se světlem

ZŠ Hulín se v rámci 2. stupně přihlásila do výtvarné soutěže pro školy pořádanou spolkem Svět vzdělání z.s. s názvem Hra se světlem. Hlavní výhrou byl řezací plotr Brother ScanNCut CM 900 v hodnotě 11.100 Kč. Zadáním bylo vyřezávání nebo vystřihování papíru, odeslání fotografií žáků při práci a finálová fotografie hotové práce. První náš společný úspěch bylo postoupení do 2.kola. Tam již rozhodovalo veřejné facebookové hlasování a umístili jsme se na krásném druhém místě s rozdílem 25 hlasů.

                                                                                                     Mgr. Martina Morócová

 

Foto ZDE


Den stromů

Od poloviny 19. století se po celém světě slaví "DEN STROMŮ". Den stromů vznikl ve státě Nebraska, když osadník a novinář J. Sterling Morton začal v okolí svého domu sázet stromy, protože v širokém okolí žádné nebyly.

 

V České republice slavíme "Den stromů" 20. října.

 

Obnovení této tradice se u nás uskutečnilo z iniciativy ředitele Botanické zahrady UK pana

RNDr. Václava Větvičky a dřevosochaře Martina Patřičného v roce 2000. Datum oslav se liší v jednotlivých zemích podle klimatických podmínek, která je nejvýhodnější pro výsadbu stromů.

 

Také žáci II. stupně ZŠ Hulín si v hodinách výtvarné výchovy tento den připomněli. Z hotových prací nám vznikla výstava.

                                                                                                                        Mgr. Martina Morócová

 


Ahoj z prázdnin

Účast žáků 2.stupně ZŠ Hulín ve výtvarné soutěži pod názvem "Ahoj z prázdnin" se stávalo samozřejmostí. Soutěž byla součástí projektu "Děti malují pro KONTO BARIÉRY", kdy posláním této soutěže bylo zachycení zážitků dětí z doby letních prázdnin. Nejlepší výtvarné práce byly bezplatně využity pro tvorbu obrazové části stolního kalendáře. Získané finanční prostředky posloužily na nákup pomůcek pro zdravotně postižené děti.  I letos vznikaly nádherné momenty z letních prázdnin našich žáků, ale název projektu byl posléze změněn a tak se s Vámi podělíme alespoň o některé z nich.

                                                                                                                       Mgr. Martina Morócová

 

Foto ZDE


Afrika

Žáci sedmého ročníku ZŠ Hulín nám zprostředkovali krásný pohled na Afriku, která se nám vybízí pro všechny hrátky se světlem. Stáváme se svědky fascinujících světelných úkazů, které přicházejí bez sebemenších známek a stejně tak rychle mizí. Mnohdy ve vás Afrika zanechá nezapomenutelnou vzpomínku v podobě zážitků prvního setkání s divokými zvířaty. Africkým pokladem je samozřejmě myšleno světlo. Fascinující je okamžik, kdy pomalu začíná tma ustupovat a obloha se barví do různých odstínů červené, oranžové a naposledy žluté barvy, Afrika se začíná probouzet. 

                                                                                     Mgr. Martina Morócová

 

Foto ZDE


Vánoční malování

I letos se žáci 2.stupně ZŠ Hulín účastní projektu ,, Děti malují pro KONTO BARIÉRY“.

Cílem je snaha pomoci KONTU BARIÉRY při nákupu školních pomůcek pro žáky a studenty s handicapem.

Konkrétně to znamená například zařazení oceněných a vybraných kreseb do pravidelně vydávaného týdenního pracovního stolního kalendáře. Každé dítě, které se účastní projektu má šanci na to, aby jeho dílo oslovilo širokou veřejnost. Žáci vytvořili v rámci projektu spoustu zdařilých kreseb. Některé z nich již byly odeslány. Část prací je vystavena na chodbách školy. Další poslouží při tvorbě pohlednic na školní vánoční jarmark.

I.H.

Foto ZDE


Výtvarná výchova

Bílý čáp

Bílý čáp
Bílý čáp   Žáci 2.stupně ZŠ Hulín se zapojili do výtvarné soutěže Bílý čáp. Posláním soutěže je vést děti k tomu,aby se pokusily namalovat čápa tak, jak ho znají ze svého okolí. V období let 2014-2015 probíhá sedmé celoevropské sčítání čápů. Cílem je ochrana druhové různorodosti,...

—————

Kniha a já

Kniha a já
Kniha a já Výtvarná soutěž ,,Kniha a já“ je poslední ze tří celostátních dětských soutěží spadajících ve školním roce 2014/2015 do celostátního společensky angažovaného projektu DĚTI MALUJÍ PRO KONTO BARIÉRY.                ...

—————

Ahoj z prázdnin

Ahoj z prázdnin
AHOJ Z PRÁZDNIN Účast žáků 2.stupně ZŠ Hulín ve výtvarné soutěži pod názvem "Ahoj z prázdnin" se stává samozřejmostí. Soutěž je součástí projektu "Děti malují pro KONTO BARIÉRY" . Posláním této soutěže je zachycení zážitků dětí z doby letních prázdnin. Nejlepší a vybrané výtvarné práce budou...

—————

Světový den učitelů

Světový den učitelů
5.říjen – Světový den učitelů   Od roku 1994 je z rozhodnutí Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu UNESCO 5. říjen vyhlášen jako Světový den učitelů. Zhruba šest milionů učitelů v Evropské unii každý pracovní den vystupuje před své žáky a studenty, aby jim pomáhali na jejich...

—————

Kniha a já

Kniha a já
Pod názvem ,,Kniha a já" končí třetí část výtvarné soutěže ,,Děti malují pro Konto Bariéry". Bohužel již definitivně končí celý projekt,který probíhal několik let a do něhož se naše škola pravidelně zapojovala. Jsme rádi, že jsme se ho účastnili a přispěli dobré věci. Poděkovaní patří všem...

—————

Kniha je kamarád

Kniha je kamarád
Žáci 9.A třídy a žáci některých nižších ročníků se zapojili do soutěže pro mladé čtenáře. Tuto soutěž tradičně vyhlašují pod záštitou Obce spisovatelů ZŠ Vsetín a spisovatelka Šárka Junková. Od deváťáků byly vybrány a odeslány slohové práce, které doporučují zajímavé knihy (obsahem, ukázkou,...

—————

Nová nástěnná malba v pracovně HV

Nová nástěnná malba v pracovně HV
Díky slečně Bc. Janě Zimčíkové získala pracovna hudební výchovy na 2. stupni ZŠ novou podobu. Celou zadní stěnu učebny zdobí nová nástěnná malba, kterou tvoří stylizované (kubisticky) postavy hudebníků a tanečníků s hudebními nástroji. Malba je barevná, vymalovaná v ploše. Pracovna díky...

—————

Vánoční malování

Vánoční malování
Žáci II. stupně ZŠ Hulín se zapojili do druhé části projektu "Děti malují pro konto bariéry". Tentokrát to byla výtvarná soutěž pod názvem "Vánoční malování". Vybrané výtvarné práce byly odeslány do DDM Znojmo, který tento projekt organizuje. Žáci malovali a kreslili své zážitky a představy....

—————

Výtvarná soutěž ,,AHOJ Z PRÁZDNIN“

Výtvarná soutěž ,,AHOJ Z PRÁZDNIN“
V letošním školním roce se žáci II. stupně Základní školy Hulín opět zapojili do celostátní dětské výtvarné soutěže: ,,Ahoj z prázdnin“. Tuto soutěž vyhlašuje Dům dětí a mládeže Znojmo. Soutěž je součástí výtvarného projektu: ,,Děti malují pro konto bariéry“. Tento projekt se skládá ze...

—————

Den stromů - 20. října

Den stromů - 20. října
Více fotek naleznete v příslušné fotogalerii...   Od poloviny 19. století se po celém světě slaví "DEN STROMŮ". Den stromů vznikl ve státě Nebraska, když osadník a novinář J.Sterling Morton začal v okolí svého domu sázet stromy, protože v širokém okolí žádné nebyly.   V České...

—————