Tělesná výchova

 

Vyučující: Mgr.Hana Fuksová, Mgr.Martin Lendel, Mgr.Svatopluk Štípek, Mgr. Martina Kovářová, Mgr. I. Hudcová

 

Olympijské heslo - "Citius, Altius, Fortius" (Rychleji, Výše, Silněji)

 

Je hlavním zdrojem poznatků, organizačních návyků, pohybových činností a dalších námětů pro rekreační a sportovní využití pohybu v režimu školy i mimo ni.

V tělesné výchově žáci nacházejí prostor k osvojování nových pohybových dovedností, k ovládnutí různého sportovního náčiní (nářadí), k seznámení s návody pro pohybovou prevenci, korekci jednostranného zatížení nebo zdravotního oslabení i pro rozvoj tělesné zdatnosti a výkonnosti. Učí se využívat pohybové činnosti v různém prostředí a s různými účinky. Zvykají si na různé sociální role, které vyžadují spolupráci a odpovědnost za zdraví své i spolužáků. Významné je propojování pohybových činností s dalšími oblastmi vzdělávání, jako jsou výchova ke zdraví, hudební výchova, estetika, ekologie, etická a právní výchova atd.

Především umožňuje žákům poznávat vlastní pohybové možnosti, zdravotní a pohybová omezení. Rozumět jim, respektovat je u sebe i jiných, aktivně je využívat a cíleně ovlivňovat.

 

Výuková úsilí učitele a učební činnost žáků v Tv směřuje k těmto cílům:

  osvojit si nové pohybové dovednosti, kultivovat svůj pohybový projev a správné držení těla

  orientovat se v ukazatelích tělesné zdatnosti a jejich měření

  osvojit si základní soubory cvičení s kompenzačními, relaxačními a vyrovnávacími účinky

  zvládnout základní organizační, hygienické a bezpečnostní zásady pro provádění vhodné pohybové činnosti

  kladně prožívat pohybovou činnost a využívat ji k překonávání negativních tělesných a duševních stavů

  pociťovat radost ze zvládnutého pohybu a chápat ho jako vhodnou náplň volného času

  chápat sociální vztahy a role ve sportu

 

Naznačené cíle by měly ústit do pozitivního vztahu k pohybovým aktivitám ve vlastním denním režimu jako k přirozené součásti zdravého životního stylu.

 


Sazka olympijský víceboj

Letos bude hravé sportování rozděleno na dvě části. Můžete se sami rozhodnout, zda budete s žáky plnit disciplíny Olympijského diplomu, nebo Olympijského odznaku – OVOV. Lze se samozřejmě zapojit do obou soutěží zároveň!

Ukončení vkládání výsledků 31. 5. 2019

www.sazkaolympijskyviceboj.cz/


Vánoční turnaj v kin-ballu

Hra KIN-BALL, která k nám přišla z Kanady, je mezi žáky velmi oblíbená, a tak nebylo divu, že i letos se do předvánočního turnaje přihlásilo mnoho družstev. Smíšená družstva žáků druhého stupně mezi sebe letos přibrala zástupce pátého ročníku, kteří nic nedarovali svým starším spolužákům. Týmy se mezi sebou utkaly v několika kolech a nikomu nechyběla bojovnost. Vítězem se nakonec stal tým Kláry Šimoňukové ze třídy 7.A – K. Mikulíková, R. Měrka, D. Kejnar, J. Caletka a K. Klímková. Druhé místo získal tým Tomáše Neradila ze třídy 6.A – L. Vyvlečka, L. Kaňová, L. Kaláčková a E. Koppová. Třetí místo obsadil tým Jiřiny Smutné také ze třídy 6.A – F. Foukal, J. Mlčoch, J. Foltýn, V. Hodonská, D. Vlček.

Gratulujeme vítězům a všem děkujeme za projevení bojovného ducha, soudržnost a hru fair-play.

Martina Kovářová

Foto ZDE


Beseda s triatletem P. Vabrouškem

Dne 13. 11. 2018 se v rámci oslav 60. výročí založení školy konala beseda se světoznámým profesionálním triatletem Petrem Vabrouškem, který má za sebou ve své kariéře více než 1 500 závodů, od plaveckých, veslařských, běžeckých až po triatlony různých délek.

Pan P. Vabroušek žákům předával své zážitky ze sportovních klání, které byly doplněny fotkami z rozličných koutů světa. V rámci besedy se děti aktivně ptaly na velmi zajímavé otázky, např. nejrychlejší a nejpomalejší triatlon, na oblíbenou disciplínu z triatlonu, regeneraci, cenu a hmotnost kola apod. K obohacení programu rovněž přispěla ukázka triatlonového speciálu (kola), plaveckého neoprenu, doplňků výživy atd. Také byl dětem připraven zeměpisný kvíz.

Vše bylo vedeno ve velmi příjemné atmosféře, přičemž v závěru byla provedena autogramiáda s bohatou účastí.

Velmi děkujeme za obohacení oslav.

 

Mgr. S. Štípek

Foto ZDE


Minifotbal dívek a chlapců

V měsíci říjnu 2018 se dívky ZŠ Hulín účastnily okresního kola v soutěži „Minifotbal dívek“. Soutěž se konala na umělém povrchu v Kroměříži za účasti 7 týmů. Systém turnaje probíhal ve dvou skupinách s postupem do semifinále a následně se konaly zápasy o pořadí.

Naše dívky turnaj zahájily výraznou převahou, ale s nedostatečným proměňováním šancí. Zápas skončil 0:0, ale herně se jevil velmi dobře. Následující zápas již rozhodoval o postupu ze skupiny. Velmi vyrovnaný duel s favoritem soutěže skončil 0:0 a zajistil naší škole postup do semifinále. V semifinále jsme se střetli s pozdějším vítězem turnaje ZŠ Morkovice a prohráli těsně 0:1. V zápase o třetí místo jsme nakonec vyhráli 1:0 a získali skvělé 3. místo.

Výsledek je velmi pěkný a při troše štěstí navíc jsme mohli pomýšlet i výše.

 

Všem gratulujeme a přejeme hodně zdaru do dalších sportovních soutěží.

 

Následující den se rovněž konalo okresní kolo starších žáků.

Sestava:

7. ročník: Milan Drulák, Jakub Caletka, Daniel Kejnar

8. ročník: Adam Polášek, Matěj Brabec,

9. ročník: Ladislav Pleva, Jan Fijalík, Vít Ondrejec, Jakub Klečka

 

Turnaj se hrál systémem dvou skupin se třemi mužstvy, kde po vzájemných zápasech následovalo semifinále a konečné finále. Naši chlapci měli ve skupině favority ze ZŠ Slovan Kroměříž a ZŠ Zachar Kroměříž. Našim cílem bylo zvítězit aspoň v jednom utkání skupiny a postoupit z druhého místa do semifinále. Tento cíl se nám po jasném vítězství nad Zacharem podařilo splnit. Tam nás čekali vítězové skupiny B z 3. ZŠ Holešov. Dramatické utkání skončilo remízou 1:1 a následovaly pokutové kopy. V těch ukázali pevnější nervy a reprezentanti hulínské základní trošku nečekaně se ocitli ve finále opět proti ZŠ Slovan. Kroměřížáci potvrdili, že neměli v tomto turnaji žádnou konkurenci a opět nad námi vysoko zvítězili.

 

Přesto je druhé místo skvělým úspěchem a můžeme být na naše reprezentanty hrdí!

 

Foto ZDE


Přespolní běh

Dne 26. 9. 2018 se vybraní žáci v kategorii mladších žáků a žákyň zúčastnili okresního kola v přespolním běhu. Ten se pravidelně koná v Bystřici pod Hostýnem v areálu biatlonového klubu. Pro mladší žákyně byla skvěle nachystána trať na 1500 metrů a pro chlapce na 2000 metrů. Závod začíná hromadným startem a poté mladí sportovci a sportovkyně běží dva okruhy v lesnatém terénu. V těžké konkurenci naši žáci skvěle obstáli. Děvčata získala pěkné šesté místo a chlapci vybojovali místo třetí a dostali se na „bednu“.

Mladší žákyně: Koppová Elen, Mikulíková Karolína, Štěrbová Markéta, Konečná Kateřina, Nevřalová Veronika

Mladší žáci: Grygar Tomáš, Marek Tomáš, Neradil Tomáš, Kejnar Daniel

 

Foto ZDE


Atletický čtyřboj

V měsíci září 2018 se konala atletická soutěž „Atletický čtyřboj“. Probíhala pro kategorii starších ročníků (8. – 9. třída) a soutěžilo se v běhu na 60 m, 800 m či 1000 m, vrhu koulí nebo hodu míčkem a skoku do výšky resp. do dálky.

Naši sportovci předvedli maximální snahu, která byla oceněna skvělým třetím místem v kategorii chlapců. Dívkám se tolik nedařilo, obsadily šesté místo.

 

Všem děkujeme.

 

Mgr. Svatopluk Štípek

 


Sportovní den 2018

S koncem školního roku proběhl II. ročník sportovní soutěže „O PUTOVNÍ POHÁR ŘEDITELKY ŠKOLY“. Týmy tříd mladších žáků v pátek 22.6., a týmy tříd starších žáků v pondělí 25.6., bojovaly v devíti disciplínách „Odznaku všestrannosti olympijských vítězů“ – v běhu na 60m, driblinku s míčem, klicích, hodu medicinbalem, sedech-lezích, skoku do dálky, přeskocích přes švihadlo, hodu míčkem a trojskoku. Všichni vzorně plnili jednotlivé disciplíny a i přes lehkou nepřízeň počasí se rvali o každý bod. Nemalou podporou jim byli třídní učitelé, kteří se také aktivně do soutěže zapojili.

Vyhlášeny a oceněny byly nejlepší výkony v jednotlivých disciplínách a v hlavní soutěži mladších žáků, ziskem 38 633 bodů dosáhla na putovní pohár třída 3.C. V kategorii starších žáků s počtem 41 645 bodů získala putovní pohár třída 8.A.

Všem sportovcům děkujeme za účast a vítězům gratulujeme. Zvláštní poděkování patří žákům 9. ročníku, kteří se výrazně podíleli na organizaci a plynulém chodu soutěže.

Mgr. Martina Kovářová, Mgr. Svatopluk Štípek

 

Foto ZDE

 


Velikonoční laťka 2018

Začátkem dubna proběhla v tělocvičně školy již tradiční soutěž ve skoku do výšky „Velikonoční laťka“. Účastnili se žáci II. stupně a mezi dívkami zvítězila Denisa Nevřalová ze třídy 7. A. Druhé místo obsadila Lucie Darebníková z 8.A a třetí byla Nicol Labuťová z 8.B. V kategorii chlapců 6. ročníku zvítězil Daniel Kollner, druhý byl Daniel Kejnar a třetí Jakub Hája, všichni ze třídy 6. A. Kategorii chlapců 7. ročníku ovládl Tomáš Kolomár ze 7.B skokem vysokým 140 cm. Druhé a třetí místo obsadili chlapci ze 7. A Dominik Hrdlička a Petr Jurčo. V kategorii zkušených borců 8. a 9. ročníku obsadil třetí místo Ladislav Pleva ze třídy 8. A. Na druhé místo dosáhl Ondřej Vítoslavský a první místo skokem 155 cm vybojoval Filip Hájek. Oba chlapci ze třídy 9. A.

Všem účastníkům děkujeme za účast, vítězům gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v jarních atletických soutěžích.

M. Kovářová

Foto ZDE


Okresní kolo ve šplhu

Dne 28. 2. 2018 se konala okresní soutěž ve šplhu. Již tradičně se uskutečnila v Kroměříži a soutěžilo se v kategorii dívek a chlapců, týmově i individuálně. Celkem se zúčastnilo 8 týmů chlapců a 7 týmů dívek.

Žákům ZŠ Hulín se velmi dařilo. V týmové soutěži, při systému sčítání třech nejlepších jednotlivců a jejich dvou nejlepších časů, se naši chlapci umístili na vynikajícím prvním místě. Zároveň jsme při vyhlašování jednotlivců získali skvělé první místo. Jednalo se o Filipa Hájka z 9. A.

Všem děkujeme za svědomitý přístup k reprezentaci školy a těšíme se na další soutěžení.  

 

Mgr. Svatopluk Štípek


KIN-BALL vánoční turnaj 2017

Kin-ball je nová kolektivní míčová hra, která byla vyvinuta v Kanadě pro sportovní potřeby dnešní doby. Hraje se s velkým míčem, a i když je poměrně fyzicky náročná a vyžaduje dobrou orientaci v prostoru a strategické uvažování, nevyžaduje dlouhý trénink, aby si člověk užil zábavu. Před časem se naše škola stala pilotní školou pro tuto hru a dnes je mezi žáky tak oblíbená, že si našla pevné místo v hodinách tělesné výchovy.

Již poněkolikáté jsme v době předvánoční vyhlásili turnaj v této hře. Zúčastnilo se na 70 žáků II. st. - 12 smíšených družstev dívek a chlapců ve dvou kategoriích – mladší a starší žáci. Hrálo se v několika kolech systémem „každý s každým“. Všechna družstva se rvala o každý bod do posledního hvizdu a nakonec si prvenství odneslo v kategorii mladších žáků družstvo třídy 7.A – T. Kaňa, B. Zapletalová, S. Suchardová a A. Polášek. Ve starší kategorii, která byla velmi vyrovnaná, první místo obsadilo družstvo třídy 9.B – N. E. Anisch, L. Růžička, A. Zapletalová, N. Gremlicová a náhr. R. Sokola.

Gratulujeme vítězům i poraženým, kteří nenechali soupeřům nic zadarmo, a těšíme se na další výzvy.

M. Kovářová

Foto ZDE

 


Halový fotbal dívek

Dne 5. 12. 2017 se dívky ze 7. - 9. ročníku účastnili meziškolní soutěže "Halový fotbal dívek". Celkem bylo přítomno 8 týmů, přičemž probíhaly zápasy ve skupinách a po té vyřazovací souboje.

Naše dívky postoupily ze skupiny a v důležitém zápase prohráli 0:1, což jim zaručoval boj o třetí místo. Zde dokázaly vyhrát a tedy  odvést si bronzové medaile.

Gratulujeme.

Sestava: A. Horáková (7. B), J. Tobolíková (7. B), L. Janková (8. A), B. Šebestíková (8. A), A. Švestková (8. B), N. Labuťová (8. B), R. Zaoralová (8. B), M. Rolinková (9. B).

 


Sportovní den


Dne 23. 6. 2017 se uskutečnil Sportovní den "O putovní pohár ředitelky školy". Soutěžilo se v disciplínách OVOV (Olympijský víceboj olympijských vítězů) a akce se konala na Spartaku Hulín.

Žáci podali skvělé výkony, přičemž vítězem se stala 8. B, druhá byla 8. A a třetí 6. A. Také byli vyhlášeni vítězové v jednotlivých kategoriích: hod medicimbalem - F. Simerský, leh - sed - J. Richter, dribling s míčem - D. Matela, přeskoky přes švihadlo - B. Zapletalová, sprint a trojskok - F. Hájek.

Všem gratulujeme, děkujeme organizačnímu týmu (učitelé a žáci 9. ročníků) a vedení školy za podporu. 

Příští rok opět ve sportovním.


Mgr. M. Kovářová, Mgr. Svatopluk Štípek


Turnaj v Přehazované

V úterý 9. 5. 2017 proběhl v tělocvičně naší školy dlouho očekávaný finálový turnaj v PŘEHAZOVANÉ. Zúčastnily se týmy, které zvítězily v základních ročníkových kolech.

Týmy tříd 8.B, 7.A a 6.B se utkaly v systému „každý s každým“ a umístily se:

1. místo – třída 8.B / Nicolas E. Anisch, Monika Rolinková, Eliška Jetelinová, Adriana Zapletalová, Lukáš Růžička, Kamil Bouchal

2. místo – třída 7.A / Ladislav Pleva, Jan Fijalík, Denis Matela, Lucie Pivodová, Julie Malošíková, Lucie Janková, Barbora Šebestíková

3. místo – třída 6.B / Pecháčková Nikola, Natálie Pechová, Kateřina Janušová, Jana Tobolíková, Andrea Horáková, Štěpán Novák

Vítězům gratulujeme a všem zúčastněným děkujeme za bojovnost, s jakou do hry šli. A musíme zvlášť ocenit šesťáky, kteří se silnějších soupeřů nezalekli a nedali jim ani bod zadarmo.

 

M. Kovářová, S. ŠtípekVELIKONOČNÍ LAŤKA 2017

Dne 10. 4. 2017 proběhla již tradiční „Velikonoční laťka“. Účastnili se žáci 6. až 9. tříd, přičemž hodnocení probíhalo v kategoriích mladší žáci/žákyně (6. – 7. třída) a starší žáci/žákyně (8. – 9. třída).   

 

VÝSLEDKY SOUTĚŽE

Kategorie MLADŠÍ ŽÁKYNĚ:

1.        Labuťová Nikola               7.B                 125 cm

2.        Darebníková Lucie           7.A                 120 cm

2.        Nevřalová Denisa             6.A                 120 cm

 

Kategorie MLADŠÍ ŽÁCI:

1.        Ladislav Pleva                    7.A                 135 cm

2.        Franek Michal                   6.B                 130 cm

3.        Burian Lukáš                      7.B                 120 cm

 

Kategorie STARŠÍ ŽÁKYNĚ:

1.        Lucie Miklišová                 9.A                 125 cm

2.        Natálie Vojtová                 9.C                 120 cm

3.        Tomášková Hana              9.C                 120 cm

 

Kategorie STARŠÍ ŽÁCI:

1.        Dudík Marek                      9.A                 150 cm

2.        Růžička Dominik               9.B                 150 cm

3.        Kroupa Lukáš                     7.B                 145 cm

 

Všem děkujeme za skvělý přístup a výborné výsledky.

Foto ZDE


Okresní kolo ve šplhu

Koncem měsíce února se žáci ZŠ Hulín účastnili okresního kola ve šplhu, který byl pořádaný ZŠ Komenského náměstí v Kroměříži. Soutěžilo se v kategorii chlapců a dívek, přičemž byly hodnoceny družstva a jednotlivci.

Naše škola obsadila obě kategorie a vedla si velmi dobře. V konkurenci 8 škol získali chlapci vynikající první místo v družstvech a dívky se nakonec umístily na třetím místě. V pořadí jednotlivců naši nejlepší chlapci získali 2. a 4. místo.

Všem gratulujeme a přejeme další úspěchy.

Mgr. Svatopluk Štípek


Sportovní akce prvního čtvrtletí školního roku 2016/2017

Jako každoročně se školní rok zahajuje „Přespolním během“, který se konal v biatlonovém areálu v Bystřici pod Hostýnem. Naše škola se účastnila ve všech kategoriích, přičemž nejlépe se umístili starší žáci na čtvrtém místě. Všichni sportovci si zaslouží velké poděkování z důvodu počasí, které bylo dosti chladné a deštivé.

V měsíci říjnu se dále konal „Minifotbal“ v Kroměříži, který byl organizovaný v jedné kategorii od šesté do deváté třídy. Zde se nepodařil postup ze skupiny, zatím žáci nedosahují potřebné kvality. V závěru měsíce října, po vzoru minulého roku, byl pořádaný „Atletický čtyřboj“. Bohužel počasí nepřálo sportovcům ani organizátorům, a tak po dohodě vedoucích jednotlivých škol byla soutěž přesunuta na teplejší měsíce.

Poslední meziškolní akcí je již pravidelně „Florbal Cup“. Účastnili jsme se v kategorii mladších i starších, přičemž po velmi vyrovnaných výsledcích se nakonec štěstí přiklonilo k jiným týmům.

V rámci přípravy na turnaj ve florbalu průběžně probíhaly vzájemné zápasy mezi třídami žáků naší školy v kategoriích 6. – 7. třída a 8. – 9. třída. Vítězi se stali žáci ze 7. A a 9. C. Gratulujeme.  


Školní rok 2015-2016 po stránce sportovní

Ve školním roce 2015-2016 se žáci II. stupně ZŠ Hulín účastnili několika sportovních meziškolních akcí, které byly organizovány Asociací školních sportovních klubů. Kromě meziškolních akcí jsme rovněž pro žáky vytvářeli sportovní akce v rámci naší školy (např. florbal, Kinball, skok do výšky).

 

Sportovní meziškolní soutěže byly rozvrženy v průběhu celého školního roku, přičemž zahajovací akcí je obvykle přespolní běh konaný v Bystřici pod Hostýnem. Zde se nejlépe dařilo starším žákům a žákyním (8. - 9. třída), kteří obsadili 2. a 3. místo v soutěži týmů. Starší žákyně si svým umístěním zajistily také postup do krajského kola.

Velmi rozvíjejícím a zajímavým sportem je florbal. Jedná se o sport velmi progresivní, ve kterém jsou pořádány florbalové soutěže různých typů. Naše škola se se pravidelně účastní turnaje „Florbal Cup“, který je konaný v Holešově. Na tomto turnaji starší žáci zvítězili a postoupili do dalších bojů v okresním kole. V tomto kole vybojovali skvělé 3. místo.

Dalším sportem, který je velmi rozšířený, je fotbal. Naše škola je spolupořadatelem McDonald´s Cupu, který se uskutečňuje v areálu Spartaku Hulín a týká se žáků 4. - 5. tříd. Ve školním roce 2015-2016 se žáci naší školy umístili na 5. – 6. místě. Pro starší kategorii je pořádán minifotbal, kde „hulínští“ osmáci a deváťáci obsadili 1. místo v okresním kole a 3. místo v krajském finále.

Na podzim roku 2015 se rovněž konala jedna ze soutěží atletického charakteru, jednalo se o „Atletický čtyřboj“. V této soutěži se opět prosadili naši nejstarší studenti a postoupili do krajského kola konaného v květnu následujícího roku. Krajské finále bylo situováno do Zlína a starší žáci podali vynikající výkony a nakonec získali 4. místo.

Zimní období je jako každoročně charakteristické konáním lyžařského výcvikového zájezdu pro žáky 7. tříd. Lyžařský zájezd se uskutečnil a probíhal v Jeseníkách, ve ski areálu Petříkov.

Závěrem roku, tedy v květnu a červnu, jsou v programu soutěží vyhlašovány atletické soutěže (Pohár rozhlasu, Atletický čtyřboj) a Odznak všestrannosti olympijských vítězů (OVOV). Pohár rozhlasu byl z hlediska výsledků velmi úspěšný, protože starší žáci dokázali postoupit do krajského kola, což v konkurenci sportovních škol je úspěch výrazný. OVOV je soutěž velmi zajímavá, protože v sobě zahrnuje disciplíny hodnotící komplexní schopnosti a dovednosti jednotlivce. Jedná se v podstatě o víceboj a není nikdy dopředu jasné pořadí vítězů. Svým charakterem je určena pro každého. Soutěží se v kategoriích 6. – 8. třída, přičemž naši zástupci v okresním kole v konečném součtu obsadili 5. místo.

 

Velmi přínosným způsobem se jeví zapojení naší školy do projektu ČOV, „Česko sportuje – Sazka olympijský víceboj“. Tato aktivita nabízí sportovní náplň pro všechny děti a má snahu povzbudit děti ke sportování resp. v nich probudit touhu ukázat sportovní talent. Hlavní cílem je, aby se sport stal přirozenou součástí zdravého životního stylu dětí. Skvělou motivací je získání sportovního vysvědčení, které dětem ukáže jejich silné sportovní stránky. Dalším motivem je rovněž možnost setkání s olympioniky apod.

 

Sport je fenomén a výraznou měrou přispívá k rozvoji těla po stránce fyzické i psychické. Zahrnuje v sobě velmi mnoho pozitivních aspektů, a proto je naší snahou dále žáky motivovat v účasti na sportovních aktivitách různého zaměření. Naše škola se účastnila několika soutěží, přičemž v některých jsme byli velmi úspěšní, v jiných méně, ale podstatné zůstává, probouzet v žácích pohyb, zdravý životní styl, emoce a chuť něčeho dosáhnout.


Fair Play

Součástí našeho snažení o zlepšení vnímaní sportu a pohybu, jako nedílné součásti života každého člověka, je také důraz na pravidla FAIR PLAY. V každé třídě naší školy je vyvěšeno deset základních pravidel, které se snažíme dodržovat a to nejen během hodin tělesné výchovy. Žáci jsou vedeni k pochopení, že bez jasných pravidel a vzájemného respektu nemohou mít z žádného sportu to pravé potěšení. V rámci větší motivace dětí jsou každý měsíc vyhodnoceni ti, kteří se v duchu fair play zachovali, ale i ti, kteří je významně porušili. Tito žáci dostávají „zelené“ nebo „červené karty“ a jejich jména i skutky jsou vyvěšeny na nástěnce tělesné výchovy. Všichni pedagogové věří, že červených karet za hrubé porušení fair play pravidel bude minimum a naopak těch zelených za příkladné chování bude neustále přibývat.

Pravidla fair play

  1. V soutěži bojuji čestně a podle pravidel.
  2. Uznám, že soupeř je lepší, v cíli nebo po zápase mu podám ruku, vzdám mu tím čest.
  3. Vítězství není důvodem k nadřazenosti.
  4. I poražený zaslouží uznání, není terčem posměchu, ani skrytého.
  5. Soutěž má rovné podmínky pro všechny hráče či závodníky.
  6. V soutěži respektuji pokyny a nařízení rozhodčích a pořadatelů, řídím se jimi..
  7. Chci vyhrát, ale nikoli však za každou cenu
  8. Diváci jsou součástí sportovní akce, potleskem vzdají čest vítězi i poraženému.
  9. Férové sportovní chování je mi vlastní i v každodenních životních situacích.
  10. Svým chováním jdu příkladem mladším sportovcům.

Česko sportuje - Olympijský víceboj

Naše škola se opět zapojuje do klíčového projektu Českého olympijského výboru v rámci kampaně na podporu sportu a zdravého životného stylu - Česko sportuje. 

Jeho hlavním cílem není soutěžit o nejlepší výkony, ale v průběhu běžných hodin tělesné výchovy zapojit co nejvíce žáků 1. – 9. tříd základních škol do 8 měřitelných disciplín a zároveň děti motivovat k tomu, aby sportovaly i ve svém volném čase.


Fotogalerie: OVOV

/album/fotogalerie-telesna-vychova3/ovov-2014-okresni-finale-1-jpg1/
/album/fotogalerie-telesna-vychova3/ovov-2014-okresni-finale-2-jpg1/
/album/fotogalerie-telesna-vychova3/ovov-2014-okresni-finale-3-jpg1/

—————


Fotogalerie: Pohár českého rozhlasu

/album/fotogalerie-telesna-vychova2/img-5001-jpg1/
/album/fotogalerie-telesna-vychova2/img-5003-jpg1/
/album/fotogalerie-telesna-vychova2/img-5010-jpg1/
/album/fotogalerie-telesna-vychova2/img-5014-jpg1/
/album/fotogalerie-telesna-vychova2/img-5019-jpg1/
/album/fotogalerie-telesna-vychova2/img-5025-jpg1/

—————


Fotogalerie: Velikonoční laťka

/album/fotogalerie-telesna-vychova1/mg-4714-jpg1/
/album/fotogalerie-telesna-vychova1/mg-4715-jpg1/
/album/fotogalerie-telesna-vychova1/mg-4718-jpg1/
/album/fotogalerie-telesna-vychova1/mg-4721-jpg1/
/album/fotogalerie-telesna-vychova1/mg-4726-jpg1/
/album/fotogalerie-telesna-vychova1/mg-4727-jpg1/
/album/fotogalerie-telesna-vychova1/img-4735-jpg1/
/album/fotogalerie-telesna-vychova1/img-4736-jpg1/
/album/fotogalerie-telesna-vychova1/img-4737-jpg1/
/album/fotogalerie-telesna-vychova1/img-4738-jpg1/
/album/fotogalerie-telesna-vychova1/img-4739-jpg1/
/album/fotogalerie-telesna-vychova1/img-4740-jpg1/
/album/fotogalerie-telesna-vychova1/img-4742-jpg1/
/album/fotogalerie-telesna-vychova1/img-4743-jpg1/
/album/fotogalerie-telesna-vychova1/img-4744-jpg1/

—————


Fotogalerie: Tělesná výchova

/album/fotogalerie-telesna-vychova/lvz2014-jpg1/
/album/fotogalerie-telesna-vychova/olymp-park-jpg/
/album/fotogalerie-telesna-vychova/olymp-park2-jpg/
/album/fotogalerie-telesna-vychova/olymp-park3-jpg/
/album/fotogalerie-telesna-vychova/olymp-park4-jpg/
/album/fotogalerie-telesna-vychova/mg-4471-jpg/
/album/fotogalerie-telesna-vychova/mg-4460-jpg/
/album/fotogalerie-telesna-vychova/mg-4457-jpg/
/album/fotogalerie-telesna-vychova/img-4464-jpg/

—————