Tělesná výchova

 

Vyučující: Mgr.Hana Fuksová, Mgr.Martin Lendel, Mgr.Svatopluk Štípek, Mgr. Martina Kovářová

 

Olympijské heslo - "Citius, Altius, Fortius" (Rychleji, Výše, Silněji)

 

Je hlavním zdrojem poznatků, organizačních návyků, pohybových činností a dalších námětů pro rekreační a sportovní využití pohybu v režimu školy i mimo ni.

V tělesné výchově žáci nacházejí prostor k osvojování nových pohybových dovedností, k ovládnutí různého sportovního náčiní (nářadí), k seznámení s návody pro pohybovou prevenci, korekci jednostranného zatížení nebo zdravotního oslabení i pro rozvoj tělesné zdatnosti a výkonnosti. Učí se využívat pohybové činnosti v různém prostředí a s různými účinky. Zvykají si na různé sociální role, které vyžadují spolupráci a odpovědnost za zdraví své i spolužáků. Významné je propojování pohybových činností s dalšími oblastmi vzdělávání, jako jsou výchova ke zdraví, hudební výchova, estetika, ekologie, etická a právní výchova atd.

Především umožňuje žákům poznávat vlastní pohybové možnosti, zdravotní a pohybová omezení. Rozumět jim, respektovat je u sebe i jiných, aktivně je využívat a cíleně ovlivňovat.

 

Výuková úsilí učitele a učební činnost žáků v Tv směřuje k těmto cílům:

  osvojit si nové pohybové dovednosti, kultivovat svůj pohybový projev a správné držení těla

  orientovat se v ukazatelích tělesné zdatnosti a jejich měření

  osvojit si základní soubory cvičení s kompenzačními, relaxačními a vyrovnávacími účinky

  zvládnout základní organizační, hygienické a bezpečnostní zásady pro provádění vhodné pohybové činnosti

  kladně prožívat pohybovou činnost a využívat ji k překonávání negativních tělesných a duševních stavů

  pociťovat radost ze zvládnutého pohybu a chápat ho jako vhodnou náplň volného času

  chápat sociální vztahy a role ve sportu

 

Naznačené cíle by měly ústit do pozitivního vztahu k pohybovým aktivitám ve vlastním denním režimu jako k přirozené součásti zdravého životního stylu.

 


KIN-BALL vánoční turnaj 2017

Kin-ball je nová kolektivní míčová hra, která byla vyvinuta v Kanadě pro sportovní potřeby dnešní doby. Hraje se s velkým míčem, a i když je poměrně fyzicky náročná a vyžaduje dobrou orientaci v prostoru a strategické uvažování, nevyžaduje dlouhý trénink, aby si člověk užil zábavu. Před časem se naše škola stala pilotní školou pro tuto hru a dnes je mezi žáky tak oblíbená, že si našla pevné místo v hodinách tělesné výchovy.

Již poněkolikáté jsme v době předvánoční vyhlásili turnaj v této hře. Zúčastnilo se na 70 žáků II. st. - 12 smíšených družstev dívek a chlapců ve dvou kategoriích – mladší a starší žáci. Hrálo se v několika kolech systémem „každý s každým“. Všechna družstva se rvala o každý bod do posledního hvizdu a nakonec si prvenství odneslo v kategorii mladších žáků družstvo třídy 7.A – T. Kaňa, B. Zapletalová, S. Suchardová a A. Polášek. Ve starší kategorii, která byla velmi vyrovnaná, první místo obsadilo družstvo třídy 9.B – N. E. Anisch, L. Růžička, A. Zapletalová, N. Gremlicová a náhr. R. Sokola.

Gratulujeme vítězům i poraženým, kteří nenechali soupeřům nic zadarmo, a těšíme se na další výzvy.

M. Kovářová

Foto ZDE

 


Halový fotbal dívek

Dne 5. 12. 2017 se dívky ze 7. - 9. ročníku účastnili meziškolní soutěže "Halový fotbal dívek". Celkem bylo přítomno 8 týmů, přičemž probíhaly zápasy ve skupinách a po té vyřazovací souboje.

Naše dívky postoupily ze skupiny a v důležitém zápase prohráli 0:1, což jim zaručoval boj o třetí místo. Zde dokázaly vyhrát a tedy  odvést si bronzové medaile.

Gratulujeme.

Sestava: A. Horáková (7. B), J. Tobolíková (7. B), L. Janková (8. A), B. Šebestíková (8. A), A. Švestková (8. B), N. Labuťová (8. B), R. Zaoralová (8. B), M. Rolinková (9. B).

 


Sportovní den


Dne 23. 6. 2017 se uskutečnil Sportovní den "O putovní pohár ředitelky školy". Soutěžilo se v disciplínách OVOV (Olympijský víceboj olympijských vítězů) a akce se konala na Spartaku Hulín.

Žáci podali skvělé výkony, přičemž vítězem se stala 8. B, druhá byla 8. A a třetí 6. A. Také byli vyhlášeni vítězové v jednotlivých kategoriích: hod medicimbalem - F. Simerský, leh - sed - J. Richter, dribling s míčem - D. Matela, přeskoky přes švihadlo - B. Zapletalová, sprint a trojskok - F. Hájek.

Všem gratulujeme, děkujeme organizačnímu týmu (učitelé a žáci 9. ročníků) a vedení školy za podporu. 

Příští rok opět ve sportovním.


Mgr. M. Kovářová, Mgr. Svatopluk Štípek


Turnaj v Přehazované

V úterý 9. 5. 2017 proběhl v tělocvičně naší školy dlouho očekávaný finálový turnaj v PŘEHAZOVANÉ. Zúčastnily se týmy, které zvítězily v základních ročníkových kolech.

Týmy tříd 8.B, 7.A a 6.B se utkaly v systému „každý s každým“ a umístily se:

1. místo – třída 8.B / Nicolas E. Anisch, Monika Rolinková, Eliška Jetelinová, Adriana Zapletalová, Lukáš Růžička, Kamil Bouchal

2. místo – třída 7.A / Ladislav Pleva, Jan Fijalík, Denis Matela, Lucie Pivodová, Julie Malošíková, Lucie Janková, Barbora Šebestíková

3. místo – třída 6.B / Pecháčková Nikola, Natálie Pechová, Kateřina Janušová, Jana Tobolíková, Andrea Horáková, Štěpán Novák

Vítězům gratulujeme a všem zúčastněným děkujeme za bojovnost, s jakou do hry šli. A musíme zvlášť ocenit šesťáky, kteří se silnějších soupeřů nezalekli a nedali jim ani bod zadarmo.

 

M. Kovářová, S. ŠtípekVELIKONOČNÍ LAŤKA 2017

Dne 10. 4. 2017 proběhla již tradiční „Velikonoční laťka“. Účastnili se žáci 6. až 9. tříd, přičemž hodnocení probíhalo v kategoriích mladší žáci/žákyně (6. – 7. třída) a starší žáci/žákyně (8. – 9. třída).   

 

VÝSLEDKY SOUTĚŽE

Kategorie MLADŠÍ ŽÁKYNĚ:

1.        Labuťová Nikola               7.B                 125 cm

2.        Darebníková Lucie           7.A                 120 cm

2.        Nevřalová Denisa             6.A                 120 cm

 

Kategorie MLADŠÍ ŽÁCI:

1.        Ladislav Pleva                    7.A                 135 cm

2.        Franek Michal                   6.B                 130 cm

3.        Burian Lukáš                      7.B                 120 cm

 

Kategorie STARŠÍ ŽÁKYNĚ:

1.        Lucie Miklišová                 9.A                 125 cm

2.        Natálie Vojtová                 9.C                 120 cm

3.        Tomášková Hana              9.C                 120 cm

 

Kategorie STARŠÍ ŽÁCI:

1.        Dudík Marek                      9.A                 150 cm

2.        Růžička Dominik               9.B                 150 cm

3.        Kroupa Lukáš                     7.B                 145 cm

 

Všem děkujeme za skvělý přístup a výborné výsledky.

Foto ZDE


Okresní kolo ve šplhu

Koncem měsíce února se žáci ZŠ Hulín účastnili okresního kola ve šplhu, který byl pořádaný ZŠ Komenského náměstí v Kroměříži. Soutěžilo se v kategorii chlapců a dívek, přičemž byly hodnoceny družstva a jednotlivci.

Naše škola obsadila obě kategorie a vedla si velmi dobře. V konkurenci 8 škol získali chlapci vynikající první místo v družstvech a dívky se nakonec umístily na třetím místě. V pořadí jednotlivců naši nejlepší chlapci získali 2. a 4. místo.

Všem gratulujeme a přejeme další úspěchy.

Mgr. Svatopluk Štípek


Sportovní akce prvního čtvrtletí školního roku 2016/2017

Jako každoročně se školní rok zahajuje „Přespolním během“, který se konal v biatlonovém areálu v Bystřici pod Hostýnem. Naše škola se účastnila ve všech kategoriích, přičemž nejlépe se umístili starší žáci na čtvrtém místě. Všichni sportovci si zaslouží velké poděkování z důvodu počasí, které bylo dosti chladné a deštivé.

V měsíci říjnu se dále konal „Minifotbal“ v Kroměříži, který byl organizovaný v jedné kategorii od šesté do deváté třídy. Zde se nepodařil postup ze skupiny, zatím žáci nedosahují potřebné kvality. V závěru měsíce října, po vzoru minulého roku, byl pořádaný „Atletický čtyřboj“. Bohužel počasí nepřálo sportovcům ani organizátorům, a tak po dohodě vedoucích jednotlivých škol byla soutěž přesunuta na teplejší měsíce.

Poslední meziškolní akcí je již pravidelně „Florbal Cup“. Účastnili jsme se v kategorii mladších i starších, přičemž po velmi vyrovnaných výsledcích se nakonec štěstí přiklonilo k jiným týmům.

V rámci přípravy na turnaj ve florbalu průběžně probíhaly vzájemné zápasy mezi třídami žáků naší školy v kategoriích 6. – 7. třída a 8. – 9. třída. Vítězi se stali žáci ze 7. A a 9. C. Gratulujeme.  


Školní rok 2015-2016 po stránce sportovní

Ve školním roce 2015-2016 se žáci II. stupně ZŠ Hulín účastnili několika sportovních meziškolních akcí, které byly organizovány Asociací školních sportovních klubů. Kromě meziškolních akcí jsme rovněž pro žáky vytvářeli sportovní akce v rámci naší školy (např. florbal, Kinball, skok do výšky).

 

Sportovní meziškolní soutěže byly rozvrženy v průběhu celého školního roku, přičemž zahajovací akcí je obvykle přespolní běh konaný v Bystřici pod Hostýnem. Zde se nejlépe dařilo starším žákům a žákyním (8. - 9. třída), kteří obsadili 2. a 3. místo v soutěži týmů. Starší žákyně si svým umístěním zajistily také postup do krajského kola.

Velmi rozvíjejícím a zajímavým sportem je florbal. Jedná se o sport velmi progresivní, ve kterém jsou pořádány florbalové soutěže různých typů. Naše škola se se pravidelně účastní turnaje „Florbal Cup“, který je konaný v Holešově. Na tomto turnaji starší žáci zvítězili a postoupili do dalších bojů v okresním kole. V tomto kole vybojovali skvělé 3. místo.

Dalším sportem, který je velmi rozšířený, je fotbal. Naše škola je spolupořadatelem McDonald´s Cupu, který se uskutečňuje v areálu Spartaku Hulín a týká se žáků 4. - 5. tříd. Ve školním roce 2015-2016 se žáci naší školy umístili na 5. – 6. místě. Pro starší kategorii je pořádán minifotbal, kde „hulínští“ osmáci a deváťáci obsadili 1. místo v okresním kole a 3. místo v krajském finále.

Na podzim roku 2015 se rovněž konala jedna ze soutěží atletického charakteru, jednalo se o „Atletický čtyřboj“. V této soutěži se opět prosadili naši nejstarší studenti a postoupili do krajského kola konaného v květnu následujícího roku. Krajské finále bylo situováno do Zlína a starší žáci podali vynikající výkony a nakonec získali 4. místo.

Zimní období je jako každoročně charakteristické konáním lyžařského výcvikového zájezdu pro žáky 7. tříd. Lyžařský zájezd se uskutečnil a probíhal v Jeseníkách, ve ski areálu Petříkov.

Závěrem roku, tedy v květnu a červnu, jsou v programu soutěží vyhlašovány atletické soutěže (Pohár rozhlasu, Atletický čtyřboj) a Odznak všestrannosti olympijských vítězů (OVOV). Pohár rozhlasu byl z hlediska výsledků velmi úspěšný, protože starší žáci dokázali postoupit do krajského kola, což v konkurenci sportovních škol je úspěch výrazný. OVOV je soutěž velmi zajímavá, protože v sobě zahrnuje disciplíny hodnotící komplexní schopnosti a dovednosti jednotlivce. Jedná se v podstatě o víceboj a není nikdy dopředu jasné pořadí vítězů. Svým charakterem je určena pro každého. Soutěží se v kategoriích 6. – 8. třída, přičemž naši zástupci v okresním kole v konečném součtu obsadili 5. místo.

 

Velmi přínosným způsobem se jeví zapojení naší školy do projektu ČOV, „Česko sportuje – Sazka olympijský víceboj“. Tato aktivita nabízí sportovní náplň pro všechny děti a má snahu povzbudit děti ke sportování resp. v nich probudit touhu ukázat sportovní talent. Hlavní cílem je, aby se sport stal přirozenou součástí zdravého životního stylu dětí. Skvělou motivací je získání sportovního vysvědčení, které dětem ukáže jejich silné sportovní stránky. Dalším motivem je rovněž možnost setkání s olympioniky apod.

 

Sport je fenomén a výraznou měrou přispívá k rozvoji těla po stránce fyzické i psychické. Zahrnuje v sobě velmi mnoho pozitivních aspektů, a proto je naší snahou dále žáky motivovat v účasti na sportovních aktivitách různého zaměření. Naše škola se účastnila několika soutěží, přičemž v některých jsme byli velmi úspěšní, v jiných méně, ale podstatné zůstává, probouzet v žácích pohyb, zdravý životní styl, emoce a chuť něčeho dosáhnout.


Fair Play

Součástí našeho snažení o zlepšení vnímaní sportu a pohybu, jako nedílné součásti života každého člověka, je také důraz na pravidla FAIR PLAY. V každé třídě naší školy je vyvěšeno deset základních pravidel, které se snažíme dodržovat a to nejen během hodin tělesné výchovy. Žáci jsou vedeni k pochopení, že bez jasných pravidel a vzájemného respektu nemohou mít z žádného sportu to pravé potěšení. V rámci větší motivace dětí jsou každý měsíc vyhodnoceni ti, kteří se v duchu fair play zachovali, ale i ti, kteří je významně porušili. Tito žáci dostávají „zelené“ nebo „červené karty“ a jejich jména i skutky jsou vyvěšeny na nástěnce tělesné výchovy. Všichni pedagogové věří, že červených karet za hrubé porušení fair play pravidel bude minimum a naopak těch zelených za příkladné chování bude neustále přibývat.

Pravidla fair play

  1. V soutěži bojuji čestně a podle pravidel.
  2. Uznám, že soupeř je lepší, v cíli nebo po zápase mu podám ruku, vzdám mu tím čest.
  3. Vítězství není důvodem k nadřazenosti.
  4. I poražený zaslouží uznání, není terčem posměchu, ani skrytého.
  5. Soutěž má rovné podmínky pro všechny hráče či závodníky.
  6. V soutěži respektuji pokyny a nařízení rozhodčích a pořadatelů, řídím se jimi..
  7. Chci vyhrát, ale nikoli však za každou cenu
  8. Diváci jsou součástí sportovní akce, potleskem vzdají čest vítězi i poraženému.
  9. Férové sportovní chování je mi vlastní i v každodenních životních situacích.
  10. Svým chováním jdu příkladem mladším sportovcům.

Česko sportuje - Olympijský víceboj

Naše škola se opět zapojuje do klíčového projektu Českého olympijského výboru v rámci kampaně na podporu sportu a zdravého životného stylu - Česko sportuje. 

Jeho hlavním cílem není soutěžit o nejlepší výkony, ale v průběhu běžných hodin tělesné výchovy zapojit co nejvíce žáků 1. – 9. tříd základních škol do 8 měřitelných disciplín a zároveň děti motivovat k tomu, aby sportovaly i ve svém volném čase.


Fotogalerie: OVOV

/album/fotogalerie-telesna-vychova3/ovov-2014-okresni-finale-1-jpg1/
/album/fotogalerie-telesna-vychova3/ovov-2014-okresni-finale-2-jpg1/
/album/fotogalerie-telesna-vychova3/ovov-2014-okresni-finale-3-jpg1/

—————


Fotogalerie: Pohár českého rozhlasu

/album/fotogalerie-telesna-vychova2/img-5001-jpg1/
/album/fotogalerie-telesna-vychova2/img-5003-jpg1/
/album/fotogalerie-telesna-vychova2/img-5010-jpg1/
/album/fotogalerie-telesna-vychova2/img-5014-jpg1/
/album/fotogalerie-telesna-vychova2/img-5019-jpg1/
/album/fotogalerie-telesna-vychova2/img-5025-jpg1/

—————


Fotogalerie: Velikonoční laťka

/album/fotogalerie-telesna-vychova1/mg-4714-jpg1/
/album/fotogalerie-telesna-vychova1/mg-4715-jpg1/
/album/fotogalerie-telesna-vychova1/mg-4718-jpg1/
/album/fotogalerie-telesna-vychova1/mg-4721-jpg1/
/album/fotogalerie-telesna-vychova1/mg-4726-jpg1/
/album/fotogalerie-telesna-vychova1/mg-4727-jpg1/
/album/fotogalerie-telesna-vychova1/img-4735-jpg1/
/album/fotogalerie-telesna-vychova1/img-4736-jpg1/
/album/fotogalerie-telesna-vychova1/img-4737-jpg1/
/album/fotogalerie-telesna-vychova1/img-4738-jpg1/
/album/fotogalerie-telesna-vychova1/img-4739-jpg1/
/album/fotogalerie-telesna-vychova1/img-4740-jpg1/
/album/fotogalerie-telesna-vychova1/img-4742-jpg1/
/album/fotogalerie-telesna-vychova1/img-4743-jpg1/
/album/fotogalerie-telesna-vychova1/img-4744-jpg1/

—————


Fotogalerie: Tělesná výchova

/album/fotogalerie-telesna-vychova/lvz2014-jpg1/
/album/fotogalerie-telesna-vychova/olymp-park-jpg/
/album/fotogalerie-telesna-vychova/olymp-park2-jpg/
/album/fotogalerie-telesna-vychova/olymp-park3-jpg/
/album/fotogalerie-telesna-vychova/olymp-park4-jpg/
/album/fotogalerie-telesna-vychova/mg-4471-jpg/
/album/fotogalerie-telesna-vychova/mg-4460-jpg/
/album/fotogalerie-telesna-vychova/mg-4457-jpg/
/album/fotogalerie-telesna-vychova/img-4464-jpg/

—————