Speciální pedagog

Školní speciální pedagog

Mgr. Petra Karlíková

 

Spolupracující speciální pedagogové

Mgr. Olga Zapletalová

 

Školní speciální pedagog vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami integrovaných v běžné škole, pomáhá podporovat rozvoj žáka, poskytuje poradenství rodičům a metodickou pomoc učitelům.

Poradenská činnost je poskytována bezplatně. Zjištění, která pramení z rozboru výsledků, jsou důvěrná a jsou sdělována výhradně rodičům.

 

Žák se speciální vzdělávacími potřebami

Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním.

Při včasné diagnostice a správném speciálně pedagogickém vedení dokáže dítě se speciálními vzdělávacími potřebami překonat své nedostatky a lépe zvládat kladené na ně požadavky. Mírní se v tom případě možné psychické následky školní neúspěšnosti, kterými mohou být kázeňské potíže, pasivita či rezignace, ztráta zájmu o učení.


Školní speciální pedagog

Školní speciální pedagog Mgr. Petra Karlíková poskytuje poradenskou péči od února 2017 a orientuje se zejména na podporu a pomoc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami nebo žákům, u nichž existuje riziko jeho vzniku. Kontaktní email: petrad@c-box.cz

Kde mě najdete : Kabinet českého jazyka /hlavní budova/

Konzultační hodiny: kdykoliv po domluvě emailem

 

Příklady potíží, se kterými Vám může speciální pedagog pomoci:

I. Stupeň

* Pletou se mi písmena

* Nedaří se mi čtení

* Nepamatuji si básničku

* Píšu písmena zrcadlově

* Zapomínám psát velká písmena na začátku věty i u vlastních jmen

* Jsem moc pomalá/ý

* Často škrtám

* Skoro si nepamatuju, co nám paní učitelka vyprávěla

* Kolik jen těch zajíců je?

 

II. Stupeň

* Pomóóóóc diktát!

* Málo času, málo času!

* Ať už ti ptáci přestanou řvát! Nemůžu se soustředit!

* Co jsem to tu napsal?! Tapček místo ptáček?! To přece není možné!

* Fuj slepá mapa!

* Vždyť jsem si to kontroloval/a! Proč jsem ty chyby neviděl/a?

* Už pětkrát jsem si to zadání přečetl/a, ale fakt nevím, co se po mně chce!

* Fakt jsem se to učil/a a uměl/a jsem to! Nějak se mi to vykouřilo z hlavy.

 

Jsem tu pro Vás a těším se na Vás.