Školní psycholog

PhDr. Pavel Čapka – školní psycholog

Kontakt: capkapav@gmail.com, 604 651 097

Zastihnete mě: Pondělí  7:45 - 11:45, Středa 11:45 - 15:45

Dále poradenství prostřednictvím internetu.

 

 

Kdo za mnou může přijít?

* Žák, který…

…má problém se spolužáky, s kamarády, necítí se ve třídě dobře.

…si nerozumí s učiteli. …má obtíže doma, s rodiči, se sourozenci.

…má problémy s učením, nebo neví, jak se má učit

…se cítí osaměle, smutně, něco jej trápí.

…si potřebuje popovídat a neví s kým.

…potřebuje poradit s výběrem dalšího studia

…má z něčeho strach a rád by si o tom s někým promluvil.

* Rodič, který…

…má pocit, že jeho dítě má problémy se spolužáky.

…zjišťuje výchovné problémy s dítětem.

…objeví výukové problémy a neprospívání u svého dítěte.

…má pocit, že učitelé nerozumí jemu ani dětem.

…chce svému dítěti více porozumět

…má dítě, které se bojí chodit do školy, nebo se mu do ní chodit nechce.

* Učitel, který…

…řeší výukové problémy svých žáků.

…řeší výchovné problémy žáků.

…cítí narušení v třídním kolektivu.

…chce pomoc při řešení negativních jevů chování u žáků.

…chce pomoc při rozvíjení pozitivní atmosféry ve třídě.

…potřebuje radu u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

…chce více poznat svoje žáky.

 

Náplň mé práce je:

* individuální práce se žáky (konzultace, poradenství)

* práce se školními kolektivy – posilování vzájemných vztahů ve třídě, mapování třídního klimatu

* pomoc při adaptování se na nový třídní kolektiv

* spolupráce s třídními učiteli při řešení výukových a výchovných obtížích

* konzultace pro učitele a rodiče

* spolupráce s výchovným poradcem a metodikem školní prevence

 

PhDr. Pavel Čapka

Vystudoval jednooborovou psychologii na FF v Olomouci. Profesně se zaměřuje na psychologické poradenství, psychodiagnostiku a psychoterapii. Při práci se žáky čerpá ze své praxe v oblasti psychologické práce a pedagogické psychologie. Několik let působil na pozici metodika pro kariérové poradenství Krajské pedagogicko-psychologické poradny. Pracoval také jako školní psycholog na několika základních školách a stále pracuje na střední odborné škole.