Dotazník spokojenosti listopad 2018

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti   listopad 2018

Celkem odevzdaných lístků: 350

pestrost jídelníčku /opakování jídel/

velmi spokojen                   92 odpovědí                      26%                      

spokojen                            193                                        55%

nehodnotím                      35                                          10%

nespokojen                       30                                             9%                                                                                                                                                                          

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

kvalita polévek

velmi spokojen                59                                          17%

spokojen                            133                                        38%

nehodnotím                      111                                        32%      

nespokojen                       47                                          13%

zpracování masa /druhy, úprava/

velmi spokojen                 104                                        30%

spokojen                            159                                        46%

nehodnotím                      47                                          13%

nespokojen                       40                                          11%

bezmasá jídla

velmi spokojen                 110                                        32%

spokojen                            182                                        52%

nehodnotím                      32                                          9%

nespokojen                       26                                          7%

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------sladká jídla

velmi spokojen                   183                                        52%

spokojen                            120                                        34%

nehodnotím                      37                                          11%

nespokojen                       10                                          3%

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------teplota pokrmů

Velmi spokojen                  122                                        35%

Spokojen                            155                                        45%

Nehodnotím                     47                                          13%

Nespokojen                      26                                          7%

hygiena výdeje

velmi spokojen                 100                                        29%

spokojen                            126                                        36%

nehodnotím                      63                                          18%

nespokojen                       61                                          17%

chování personálu /ochota, vstřícnost/

velmi spokojen                  151                                        43%

spokojen                            144                                        41%

nehodnotím                      41                                          12%

nespokojen                       14                                          4%

prostředí jídelny

velmi spokojen                  120                                        34%

spokojen                            170                                        49%

nehodnotím                      38                                          11%      

nespokojen                       22                                          6%

technická obsluha /objednávání, odhlašování/

velmi spokojen                  160                                        46%

spokojen                            127                                        36%

nehodnotím                      51                                          15%

nespokojen                       12                                          3%

Poznámky:

Poznámka byla zaznamenána ve 103 dotaznících.

13 strávníků v poznámce uvádí pouze spokojenost se stravováním ve školní jídelně.

Převážné množství poznámek vyjadřuje přání oblíbeného jídla strávníků jako například - zařadit do jídelníčku kebab, palačinky, pizzu, častěji saláty, vegetariánská jídla, každý týden krupici, méně ryb, hřibů, méně rýže, omáček a jiná individuální přání.  V jednom případě strávník píše, abychom nevařili „ze sáčku“. Dva žáci uvedli, že si přejí větší porce.

37 připomínek se týkalo hygieny výdeje oběda/podnosy, příbory, stoly/  a prostředí jídelny.

Všechny poznámky jsme pečlivě vyhodnotili.

Oblíbená jídla dětí se v rámci možností provozu snažíme zařazovat s přihlédnutím k plnění výživových doporučení, která jsou pro nás závazná. Některá jídla jako palačinky a kebab však nejsme schopni v provozu připravit v odpovídající kvalitě, proto je nenabízíme. Žádné polotovary ze „sáčku“  nevyužíváme. Všechny polévky, bramborovou kaši, omáčky atd. připravujeme z čerstvých surovin.              Stoly v jídelně jsou umývány několikrát během výdeje, jakmile to provoz a vytížení pracovnic dovoluje.  Veškeré nádobí i podnosy jsou umývány vždy po každém použití. Snažíme se vychovávat děti ke kulturnímu stolování, omezit hlučnost používáním plastových nástavců nohou židlí i rozložením množství strávníků do celého období výdeje.

Děkujeme všem strávníkům, kteří se do ankety zapojili. Hodnocení strávníků je významnou pomocí pro naši práci.

Eva Fuksová, vedoucí ŠJ