Aktuální informace

 

 

Oznámení o omezení provozu.

Ve čtvrtek 25. 10. 2018 dochází k opravě a modernizaci terminálů k objednávání a výdeji stravy. Výdej oběda by měl probíhat zcela obvyklým způsobem, ale prosíme strávníky o pochopení a trpělivost, pokud se vyskytne neočekávaná komplikace. 

Děkuji za pochopení, vedoucí ŠJ

 

 

Dochází také ke změně výdejní doby pro cizí strávníky.

Výdej oběda pro cizí strávníky bude denně od 11, 00 do 11,30 hodin

Děkujeme za pochopení, vedoucí ŠJ

 

Změna ceny stravného ve školní jídelně

Z důvodu neustálého růstu ceny potravin se nám nedaří do jídelního lístku zařazovat dostatečné množství ovoce a zeleniny tak, aby strava odpovídala zásadám správné výživy dětí. Poslední úpravaceny oběda proběhla v roce 2013.

Proto jsme nuceni přistoupit od 1. září 2018 ke zvýšení ceny stravného o  1,-Kč.

Nová cena stravného:

pro žáky 6 až 10 let          22,- Kč

pro žáky 10 až 14 let        24,- Kč

od 15. let                              26,- Kč

Cizí strávníci                     58,- Kč

 

Děkujeme všem strávníkům za pochopení a doufáme, že budou v příštím školním roce s úrovní školního stravování spokojeni. Vaše dotazy vyřizuje vedoucí školní jídelny na telefoním číslw 573 350 684.

V Hulíně dne 30. 5. 2018

Přihlášení nových žáků ke stravování

 

Stravné pro nové žáky na školní rok 2018- 2019 můžete vyřídit v kanceláři školní jídelny u vedoucí  Evy Fuksové

11. 6. - 19.6. pondělí až pátek         7,00 - 13,30 hodin

2. 7. - 19. 7. pondělí až pátek          7,00 - 12,00 hodin

20. 8. - 31. 8. pondělí až pátek       7,00 - 13,30 hodin

v měsíci září pondělí až pátek        7,00 - 13,30 hodin

Po telefonické domluvě na čísle 573 350 684, nebo 737 196 235 je možno dohodnout pozdější dobu návštěvy kanceláře.

Děkuji za pochopení, Vedoucí ŠJ

 

 

Ukončení nabídky školních svačin

Pro malý zájem žáků o školní svačiny, je již v příštím školním roce nebudeme nabízet. Připravujeme denně maximálně 10 ks svačin,  průměrně v měsíci dubnu to bylo 8 ks svačin. Jejich výroba je v tomto množství nerentabilní a nejsme schopni udržet tuto nabídku ve stávající cenové relaci. Proto k 1. 9. 2016 ukončujeme prodej školních svačin. 

Pokud by se zájem dětí o svačinky zvýšil, jsme připraveni znovu je žákům nabídnout. O situaci budete informováni na webových stránkách školy.

Děkujeme za pochopení

Eva Fuksová, vedoucí ŠJ

19. 7. 2016

 

 

Ztráty a nálezy

 

Ve školní jídelně byla nalezena ortodontická dlaha /rovnátka/.  Dítě, které je u nás zapomnělo si je může vyzvednout u vedoucí školní jídelny, případně volejte na tel číslo ŠJ.

Vedoucí ŠJ

19. 2. 2016

 

 

Školní svačiny

Cena svačiny činí 16,- Kč

Vyplněnou přihlášku odevzdá žák vedoucí školní jídelny. Potom mu bude aktivován čip a internetová objednávka na svačiny. Objednávání, vyzvedávání a vyúčtování probíhá pomocí čipu. Přihlášení strávníci mohou po aktivaci svačin používat stávající čip, který používají na oběd.  Svačinu je nutné si objednat u stravenkového terminálu /do 14. hodin na následující den/, nebo v internetovém objednávání stravy /do 12. hod. na následující den/. Nevyzvednuté  - objednané svačiny  musí rodiče uhradit. Vyúčtování odebraných svačin bude prováděno vždy 23. dne v měsíci za odebrané svačiny zpětně. Stravné za obědy a  svačiny bude inkasováno z účtu v jedné částce společně. Není podmínkou odebírat svačiny každý den. Jídelní lístek je na nástěnce školní jídelny a v internetovém objednávání stravy.

Přihláška platí po celou dobu školní docházky do odvolání. Odvolat lze u vedoucí školní jídelny osobně, případně písemným odvoláním doručeným k rukám vedoucí školní jídelny.

Výdej svačin probíhá ve školní jídelně od 7,30 do 7,45 hodin.

Přihláška je také k dispozici ve školní jídelně

Děkujeme.

19. 8. 2015

 

 

       

Neodhlášené obědy

Vážení rodiče,

znovu se na vás obracím s prosbou, abyste věnovali pozornost odhlašování obědů dětem v době jejich nemoci.

Stravné se platí před začátkem měsíce, ve kterém se dítě bude stravovat. Pokud je oběd uhrazen, má žák automaticky systémem objednán chod číslo 1 na všechny dny školního vyučování /pokud není s rodiči dohodnuto jinak, např Po, St, Pá/. Pokud dítě onemocní, mohou si rodiče první den nemoci jídlo vyzvednout do jídlonosiče, na další dny rodiče musí oběd odhlásit! Oběd je odhlášený pouze na ty dny, které rodič nahlásí, pokud nemoc pokračuje, musí rodič znovu zavolat a oznámit pokračování nemoci. Neodhlášený oběd v době omluvené nepřítomnosti /nemoc, návštěva lékaře/ je rodič povinen uhradit včetně provozních a mzdových režií, tento doplatek mu bude vyúčtován /zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a vyhl. 107/2005 Sb., o školním stravování v platném znění/. Tento poplatek není pokutou.  Žák má nárok na čerpání prostředků na režie pouze v době přítomnosti ve škole.

Provozní režijní náklady na jeden oběd činí 22,-Kč

Nejedná se však o případy, kdy je žák ve škole přítomen a oběd nevyzvedne, tehdy platí rodiče pouze stravné bez režijních nákladů.

 

Děkuji za pochopení, vedoucí ŠJ

9. 6. 2015

 

 

Svačinky

V nejbližší době žáci dostanou přihlášky ke stravování na příští školní rok. Na přihlášce můžete předběžně projevit zájem o školní svačiny. Podmínky pro odebírání svačin připravujeme.  Závazná přihláška ke školním svačinkám na školní rok 2015 -2016 bude k dispozici u vedoucí školní jídelny :

od 24. srpna 2015 - pondělí až pátek- v době od 7,00 do 14,00 hodin v kancelář školní jídelny

Pokud Vám tato doba nevyhovuje, lze telefonicky domluvit způsob přihlášení přímo s vedoucí školní jídelny

Vedoucí ŠJ

9. 6. 2015