ŠVP

Název ŠVP pro školní družinu je "Barevný svět plný her a přátelství" a k dispozici k nahlédnutí v kanceláři školy.