Naše družinové motto:

                ,,Každý den s úsměvem"

  

Školní družina
telefon:   573 352 688
mobil:     739 516 886
 

vedoucí vychovatelka:

Eva Formánková        druzina001@zshulin.cz

vychovatelky:                                                       

Iveta Frátriková         druzina002@zshulin.cz

Lenka Filandrová       druzina003@zshulin.cz

Iveta Vajdová              druzina004@zshulin.cz 

                        

 

   

ŠD je umístěna v komplexu ZŠ. Pro svoji činnost užíváme 4 kmenová oddělení a cvičebnu.  K dispozici máme také tělocvičny ZŠ a hřiště. 

Provoz je denně:

od 6,00 do 8,00 hod.- ranní družina,  

od 11,30 do 16,00 hod.- odpolední družina.

Zabezpečujeme také odvádění dětí do ZUŠ i zpět.

 

ŠD nabízí také zájmové aktivity, které jsou zdarma.

- angličtina pro začátečníky

- výtvarný kroužek

- fotbalový kroužek

- sportovní kroužek

- country tance

 

 

CHODBA

1.ODDĚLENÍ

2.ODDĚLENÍ

 

3.ODDĚLENÍ

 

  4. ODDĚLENÍ

CVIČEBNA