Vnitřní předpis k zabezpečení vstupu a pohybu návštěv v prostorách Základní školy Hulín

Návštěva se ohlásí přes vstupní dveře a sdělí důvod návštěvy.

 

Pracovnice sekretariátu zaevidují jméno příchozí osoby, kontaktní osobu, která návštěvu přijímá, dobu příchodu a odchodu.

 

Příchozí vyčká na dospělou osobu, kterou chce kontaktovat, a pouze s ní se pohybuje v prostorách školy.

 

Je zakázáno žákům pouštět do budovy cizí osoby.

 

Zákonní zástupci žáků přednostně navštěvují vyučující v jejich konzultačních hodinách.

 

V žádném případě není možné narušovat začátek nebo průběh výuky.

 

Návštěvy na pavilonu 1. stupně v době od 8.00 do 12.35 hod

se hlásí v kanceláři školy na hlavní budově.

 

Samostatný režim návštěv má školní družina.

 

V Hulíně 1.9.2014 Mgr. Hana Fuksová

ředitelka školy