Školní dokumenty

Školní řád

Výroční zpráva

Organizace školního roku

ICT plán školy

Vlastní hodnocení školy

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vnitřní předpis k zabezpečení vstupu a pohybu návštěv v prostorách školy

Místo a způsob získání informací

Inspekční zpráva

Rozpočet a střednědobý výhledNávrh na rozpočet 2019.xlsx (14913)