Soutěž v řečových dovednostech

 

Ve čtvrtek 16.června proběhla soutěž v řečových dovednostech žáků 4. a 5. tříd.

Ti předvedli své schopnosti souvislého vyjadřování na dané téma. Jejich výkony

byly na velmi dobré úrovni. Porota spravedlivě ocenila jejich vystoupení .

Na 1. místě se umístila Barbora Bazalková z 5.B, na 2. místě Zuzana Eliášová

z 5.A a na 3. místě Markéta Chytilová z 5. B. Blahopřejeme a přejeme mnoho

dalších úspěchů.