Radost ze školní zahrady

Radost ze školní zahrady

Před několika lety vedení školy naznalo, že ovocné stromy na školní zahradě jsou již přestárlé a některé přestávají plodit. Proto jsme přistoupili k radikálnímu řešení. Všechny stromy byly vykáceny a jsou postupně nahrazovány novými mladými. Každý rok vždy ke Dni Země se vysadí jeden nebo dva ovocné stromky. Doposud se jednalo o několik jabloní, hrušní, slivoň a třešeň. V této obnově zahrady chceme ještě několik let pokračovat. Letos bylo naše úsilí konečně odměněno prvními jablíčky na několika stromcích. Doufám, že každý rok ovoce v zahradě bude přibývat a jednou bude třeba tolik úrody, že většina žáků toto ovoce ochutná.

Mgr. Jaroslav Walter

učitel ZŠ Hulín