Informace o lyžáku 7. ročníku

 

Termín: 9. - 15. 2. 2019

Místo: Sport-Grill, Ostružná-Petříkov, okres Jeseník, 788 25

Odjezd: Sokolovna Hulín - bude upřesněn

Příjezd: Sokolovna Hulín - bude upřesněn

 

PLATEBNÍ INFORMACE - Lyžařský výcvikový zájezd“ (9. – 15. 2. 2019) - Petříkov

Cena za pobyt (včetně dopravy, bez permanentek na lyžování) je stanovena na částku předběžně 3 200,- Kč.

Platba se uskuteční zálohově, a to předběžně 1 700,-Kč do konce měsíce listopadu na účet školy

č. ú. 27-1499470267/0100, variabilní symbol (bude datum narození, např. 01122002), konstantní symbol 558.

Zbývající částka bude uhrazena nejpozději do 18. ledna 20189

Je možné rovněž uhradit částku za lyžařský výcvikový zájezd jako celkovou (tedy předběžně 3 200,-Kč).   

Podrobnější informace budou rodičům zúčastněných dětí podány na informační schůzce v měsíci prosinci.