Přírodopis

Vyučující: Mgr. Irena Hudcová


Projekt „PTÁCI“

Ke konci 1. pololetí žáci ukončili výuku živočichů třídou ptáci. S jednotlivými druhy se seznámili prostřednictvím projektů, které zpracovali podle oblastí přirozeného prostředí, kde ptáci žijí.

Některé práce jsou výtvarně velmi povedené, vystavili jsme je v druhém patře u kabinetu přírodopisu. Zoologickou část jsme ukončili návštěvou Ornitologické stanice v Přerově.

Mgr. Hudcová

Foto ZDE


Projekt „HOUBY“

V lednu žáci z tříd 6. A, 6. B dokončili projekt houby. Chlapci a děvčata měli houby rozdělené podle různých kritérií. Někteří žáci nás seznámili s houbami jedlými, někteří s těmi, co by nás mohly otrávit. Dozvěděli jsme se také zajímavosti o houbách, které ani za houby nepovažujeme a taky nevypadají jako hřiby, které chodíme sbírat do lesa. Žáci se navíc naučili vystupovat a prezentovat svoji práci před třídou, což byla pro většinu z nich největší výzva. Většina z nich se tohoto úkolu zhostila velmi dobře a příjemně tím překvapili vyučující. Ty nejlepší práce jsme vystavili v prvním patře.

 

Mgr. Hudcová

Foto ZDE


V pátek 23. listopadu naše škola oslavila 60 let výročí vzniku. Tento den se dveře školy otevřely veřejnosti, která si mohla prohlédnout všechny prostory školy a také toho ve velkém počtu využila. Pro žáky sedmých a osmých tříd vyučující přírodopisu, chemie, zeměpisu a fyziky připravili Veselé bádání. V přírodopisu si žáci sedmých tříd mohli ověřit, zda poznají některé druhy jehličnanů. Také si připomněli základy mikroskopování z šesté třídy. Žáci osmých tříd zase skládali lidské tělo a přiřazovali plody k různým druhům listnatých stromů. Někteří svými znalostmi překvapili, a tak jim do klasifikace přibyla i drobná jednička. A jak se u toho soustředili se podívejte do naší galerie.

Také bych chtěla poděkovat mým „pátečním kolegům“ Elišce, Anetě, Víťovi a Lukášovi, kteří mi dopoledne pomáhali. Markétě, Lucce a Barboře za to, že se ve svém volném čase věnovali odpoledním hostům.

Mgr. Hudcová Irena

Foto ZDE


Den s pagekonem Miloušem

V 7. třídě se žáci během 1. pololetí seznamují s jednotlivými třídami z podkmene obratlovců. Po probrání tříd paryby, ryby, obojživelníci se v listopadu dostáváme ke třídě plazů. Jako vždy si ve výuce pouštíme jako doplnění učiva krátká videa ze života živočichů.

Ale 15.11. se žákům výuka obzvlášť líbila. Jejich spolužačka Sára přinesla do školy svého „mazlíčka“

pagekona Milouše. Dětem povykládala spoustu zajímavostí o životě tohoto živočicha a během povídání šel Milouš z ruky do ruky. Nikdo se jej nebál a všichni si to náramně užily.

Podívejte se s námi, jak je nádherný!

 

Mgr. Hudcová

Foto ZDE


Další středu jsme se sešli s žáčky na školním pozemku a bavili jsme je zajímavými kvízy na téma vodní život, které jsme pro ně v rámci třídnických hodin vytvořili s naší třídní učitelkou v předcházejících týdnech.

Naši malí spolužáci byli velmi šikovní, kvízy zvládli na jedničky. Všichni jsme se dobře bavili a těšíme se na další setkání. Fotky a kvízy jsme si vystavili v naší třídě 8.A

 

Lucie Spurná

Foto ZDE


Každý rok žáci jednotlivých tříd pracují na celoročním projektu EVVO. My, žáci 8. A třídy jsme se rozhodli letošním rokem spolupracovat s 3. A třídou paní učitelky Hozové. Projekt jsme nazvali „Vodní život“. V rámci tohoto projektu jsme se v úterý 16. 10. byli podívat na výlov rybníka v Záhlinicích. Někteří naši spolužáci jsou rybáři, a tak nám o jednotlivých rybách řekli spoustu zajímavostí. Rybářům se podařilo vylovit kromě kaprů i štiky, sumce, karasy, tolstolobiky a líny. Také nám je dali do kádě a my jsme měli možnost si je prohlédnout zblízka, a dokonce je i pohladit. Na zpáteční cestě jsme pozorovali okolní krajinu a paní učitelka Hozová jako místní znalec okolí nás upozornila na nory bobrů.

 

Brabec Matěj 8. A

Foto ZDE


Savci

V měsíci říjnu proběhl v osmých ročnících projekt s názvem „Savci“. Žáci se zaměřili na vybraného zástupce z příslušného řádu. Celý řád zpracovali do papírové podoby, vyhledali o živočichovi zajímavé informace, s kterými potom seznámili celou třídu. Nejlepšími pracemi jsme vyzdobili třídu přírodopisu, ostatní práce jsme vystavili na chodbě v 2. patře.

 

Mgr. Irena Hudcová

Foto ZDE


Biologická olympiáda

Dne 26. 2. 2018 proběhlo na naší škole školní kolo biologické olympiády pro 6. a 7. ročník. Téma znělo „Pohyb“. Otázky byly zaměřeny na pohyb živočichů i rostlin od nejjednodušších organismů až po nejsložitější. Znalosti soutěžících byly tak vyrovnané, že o pořadí až do pátého místa rozhodoval vždy jen jeden bod.

S otázkami se nejlépe vypořádala Štěrbová Markéta z 6. A, a stala se tak vítězkou.

2. místo obsadila Šimková Michaela ze 7. B

O 3. místo se podělili Vávrová Markéta a Mrhálek Radek ze 7. A a Kollner Daniel z 6. A

Blahopřejeme vítězům a děkujeme za účast dalším žákům, kterými byli: Mlčoch Stanislav, Očadlíková Kateřina, Spurná Lucie, Šebíková Veronika a Kolařík Michal.Přírodovědná exkurze sedmáků

1.2.2018 se třídy 7.A a 7.B vydaly na exkurzi do ornitologické stanice ORNIS v Přerově, která se zabývá pomocí ptákům a menším savcům. Při prohlídce stanice měli žáci možnost nakrmit netopýry, pohladit si ježka, vypustit odchycené a okroužkované ptáčky zpátky do přírody, nebo vidět sovu nebo malé myšky. Ornitologická stanice si pro nás také připravila spoustu otázek, za správné odpovědi dostali žáci odměnu v podobě samolepek a kartiček se zvířaty. Exkurzi jsme si užili a také jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí a novinek ze života zvířat.

Dominika Konečná a 7.A a 7.B


TITUL EKOŠKOLA

Po loňské obhajobě naše škola získala titul EKOŠKOLA na následujícíh 5 let.