Přírodopis

Vyučující: Mgr. Irena Hudcová


Další středu jsme se sešli s žáčky na školním pozemku a bavili jsme je zajímavými kvízy na téma vodní život, které jsme pro ně v rámci třídnických hodin vytvořili s naší třídní učitelkou v předcházejících týdnech.

Naši malí spolužáci byli velmi šikovní, kvízy zvládli na jedničky. Všichni jsme se dobře bavili a těšíme se na další setkání. Fotky a kvízy jsme si vystavili v naší třídě 8.A

 

Lucie Spurná

Foto ZDE


Každý rok žáci jednotlivých tříd pracují na celoročním projektu EVVO. My, žáci 8. A třídy jsme se rozhodli letošním rokem spolupracovat s 3. A třídou paní učitelky Hozové. Projekt jsme nazvali „Vodní život“. V rámci tohoto projektu jsme se v úterý 16. 10. byli podívat na výlov rybníka v Záhlinicích. Někteří naši spolužáci jsou rybáři, a tak nám o jednotlivých rybách řekli spoustu zajímavostí. Rybářům se podařilo vylovit kromě kaprů i štiky, sumce, karasy, tolstolobiky a líny. Také nám je dali do kádě a my jsme měli možnost si je prohlédnout zblízka, a dokonce je i pohladit. Na zpáteční cestě jsme pozorovali okolní krajinu a paní učitelka Hozová jako místní znalec okolí nás upozornila na nory bobrů.

 

Brabec Matěj 8. A

Foto ZDE


Savci

V měsíci říjnu proběhl v osmých ročnících projekt s názvem „Savci“. Žáci se zaměřili na vybraného zástupce z příslušného řádu. Celý řád zpracovali do papírové podoby, vyhledali o živočichovi zajímavé informace, s kterými potom seznámili celou třídu. Nejlepšími pracemi jsme vyzdobili třídu přírodopisu, ostatní práce jsme vystavili na chodbě v 2. patře.

 

Mgr. Irena Hudcová

Foto ZDE


Biologická olympiáda

Dne 26. 2. 2018 proběhlo na naší škole školní kolo biologické olympiády pro 6. a 7. ročník. Téma znělo „Pohyb“. Otázky byly zaměřeny na pohyb živočichů i rostlin od nejjednodušších organismů až po nejsložitější. Znalosti soutěžících byly tak vyrovnané, že o pořadí až do pátého místa rozhodoval vždy jen jeden bod.

S otázkami se nejlépe vypořádala Štěrbová Markéta z 6. A, a stala se tak vítězkou.

2. místo obsadila Šimková Michaela ze 7. B

O 3. místo se podělili Vávrová Markéta a Mrhálek Radek ze 7. A a Kollner Daniel z 6. A

Blahopřejeme vítězům a děkujeme za účast dalším žákům, kterými byli: Mlčoch Stanislav, Očadlíková Kateřina, Spurná Lucie, Šebíková Veronika a Kolařík Michal.Přírodovědná exkurze sedmáků

1.2.2018 se třídy 7.A a 7.B vydaly na exkurzi do ornitologické stanice ORNIS v Přerově, která se zabývá pomocí ptákům a menším savcům. Při prohlídce stanice měli žáci možnost nakrmit netopýry, pohladit si ježka, vypustit odchycené a okroužkované ptáčky zpátky do přírody, nebo vidět sovu nebo malé myšky. Ornitologická stanice si pro nás také připravila spoustu otázek, za správné odpovědi dostali žáci odměnu v podobě samolepek a kartiček se zvířaty. Exkurzi jsme si užili a také jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí a novinek ze života zvířat.

Dominika Konečná a 7.A a 7.B


TITUL EKOŠKOLA

Po loňské obhajobě naše škola získala titul EKOŠKOLA na následujícíh 5 let.