Výchova ke zdraví

Vyučující: Mgr. Irena Hudcová, Mgr. Martina Morócová, DiS., Ing. Jaromíra Sokolová


Tabakismus

Předmět Výchova ke zdraví je v tomto období věnován obrovskému tematickému celku – Zneužívání návykových látek.

Žáci 7. A a 7. B vytvořili křížovky, pomocí nichž se poté seznamovali s vlivem toxických látek, které obsahuje cigaretový kouř, na lidský organismus. Připravili také projekty, které se zabývaly škodlivostí kouření.

Obojí se žákům velice povedlo.

 

V. Pecháčková


Zdravá výživa

Žáci 7., 8. a 9. ročníku se v rámci výuky Výchovy ke zdraví seznámili s tematickým celkem Zdravá výživa.

Abychom znalosti tohoto bloku upevnili, vytvořili jsme v každém ročníku projekty, které s tímto tématem souvisely.

V 7. ročníku tvořili žáci propagační reklamu na zdravou výživu, 8. ročník výborně zpracoval zásady zdravé výživy a žáci 9. ročníku vytvořili křížovky, které budou znovu využity k výuce tohoto učiva.

Práce se žákům velice povedla.

 

V. Pecháčková, M. Potůčková

 


Světový den AIDS

1. prosinec, Světový den AIDS, si žáci osmých a devátých ročníků připomínali v prosincové výuce výchovy ke zdraví. Prostřednictvím výtvarně zpracovaných projektů informovali o zákeřnosti, přenosu a projevech viru HIV, který následně způsobuje smrtelnou nemoc AIDS. Všichni žáci se s nadšením ujali práce a z jejich výtvorů se může těšit celá škola.


Antistresová opatření

Část měsíce října a celý listopad byl v 8. ročníku věnován obrovskému tematickému celku – Zdraví. V rámci této nedílné součásti lidského života jsme si povídali o tom, co to zdraví je, jaké má složky a tyto složky jsme si postupně rozpracovali. Jedním z větších projektů bylo zdraví duševní. Žáci se cílevědomě pustili do zpracovávání informací o stresu, který je nedílnou součástí každodenního života člověka, a zpracovali opatření, která mohou stresu alespoň částečně zabránit.

Vybrané práce žáků byly vystaveny na panelu v prostorách školy, kde se na ně mohou všichni podívat a naladit tak své duševní zdraví tím správným směrem…

 

V. Pecháčková


Výuka předmětu Výchova ke zdraví byla v 9. ročnících ZŠ Hulín v období podzimních měsíců zaměřena na důležitou složku zdraví každého z nás – duševní zdraví. Žáci se pilně věnovali důležitosti duševní hygieny k uchování a podpoře nenarušeného duševního zdraví. Prostřednictvím „Erbu sebepoznání“ dokázali ohodnotit své pozitivní vlastnosti, poukázat na to, co se jim v dosavadním životě povedlo a za co jsou na sebe hrdí. Nezapomněli ale také uvést jejich přání, což vzhledem k jejich aktuální situaci bylo přijetí na vysněnou střední školu. Dalším velmi zdařilým dílem v rámci duševní hygieny byl miniprojekt „Ruka chvály“. Ruka chvály směřovala k uvědomění si pozitivních vlastností ostatních spolužáků a umění je vhodně vyjádřit. V současné době lidé spíše poukazují spíše na negativní vlastnosti a projevy ostatních jedinců ve společnosti, žáci 9. ročníků ale dokázali, že v každém z nás je něco krásného a oni to už umí najít a vyjádřit.

Mgr. M.Potůčková

 


Zdraví člověka je chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody (definice dle světové zdravotnické organizace  - WHO).


Zajímavosti: BIORYTMY

 • 5:00 - 7:00        vyhýbat se stresu a spěchu, vhodná doba na pití (nejlépe sklenice vody s citronem)
 • 7:00 - 9:00        protáhnout se, zacvičit si, jíst vitamíny
 • 9:00 - 11:00      vhodná doba na trávení sladkostí, doba na vysoké duševní výkony
 • 11:00 - 13:00    nastává útlum, pozor na úrazy, nezatěžovat tělo velkým množstvím potravy
 • 13:00 - 15:00    začíná stoupat fyzická aktivita
 • 15:00 - 17:00    pít bylinkové čaje, sportovat, systém je schopný přijmout vydatné jídlo, výkonnostní vrchol
 • 17:00 - 19:00    zde vylučujeme nadmíru tučná, slaná nebo sladká jídla
 • 19:00 - 21:00    stoupá tvorba krve, člověk velmi dobře vnímá, vhodná doba pro učení, poslech hudby, divadlo
 • 21:00 - 23:00    intenzivní příprava na spánek, na noc už nejíme
 • 23:00 - 1:00      někteří se budí, nemohou spát
 • 1:00 - 3:00        nastává útlum mozku-nutno zvýšit pozornost, např. při jízdě autem
 • 3:00 - 5:00        dochází k aktivnímu čištění plic - dobré spát při otevřeném okně 

 

Zdroj: Krejčí, M.et al: Výchova ke zdravému životnímu stylu. Fraus, 2011.


Týden zdraví na ZŠ Hulín

Poslední týden v březnu, u nás na ZŠ Hulín, patřil zdravému životnímu stylu, kdy jsme se více než jindy zamysleli nad tím, co dobrého udělat pro vlastní zdraví. Protože letos jsme měli v podtitulu - „Normální je nekouřit“, pozvali jsme si odborníky z Národní sítě podpory zdraví, kteří žákům přesvědčivě odkryli rizika užívání tabákových výrobků a pomohli posílit jejich nekuřácké postoje. Tomuto tématu se věnovali i vyučující v běžných hodinách a tak se žáci např. v zeměpise dozvěděli více o zemích s tabákovou produkcí, v dějepise si připomenuli produkty získané díky zámořským objevům, v matematice přepočítávali ceny cigaret a v přírodopisu si ukázali kapacitu plic pomocí nafukovacích balonků.

Mimo toto hlavní téma se mladší žáci dozvěděli, jak se chovat v případě zranění a vyzkoušeli si vybrané postupy první pomoci. Šesťáci poznali život lidí se sluchovým postižením. Centrum pro rodinu připravilo pro osmáky besedy na téma „Zdravá osobnost a zdravé vztahy“.  Deváťáci se bavili o rizikových faktorech v období dospívání a jejich vliv na reprodukční zdraví. Pro starší dívky připravila paní Marie Jagošová přednášku na téma „Krása a zdraví“ a paní Jana Stehlíková jim prakticky ukázala kosmetické ošetření, které mělo nakonec velký úspěch i u chlapců.

Také hodiny tělesné výchovy byly stavěny trochu netradičně. Paní ředitelka vybraným žákům představila cvičení s malými míči – overbally, sedmáci se s panem učitelem Rýcem ponořili do tajů cvičení jógy. Osmáci a deváťáci jistě nezapomenou na hodiny alpinningu.

Zvláštní úlohu v celém týdnu hrála školní jídelna. Jednak se zde všichni žáci vystřídali na exkurzi, při které se od paní vedoucí dozvěděli, jak má vypadat zdravý talíř a z bezprostřední blízkosti viděli práci kuchařek, ale hlavně – na tento týden nám paní kuchařky sestavily jídelníček, ve kterém jsme našli bulgur, tilapii, šmakoun, rýži basmati a jiná, mnohdy neznámá jídla. A i když jsme byli při výběru oběda někdy bezradní, nutno podotknout, že nám vše chutnalo a už teď se mohou žáci na stránkách školy zapojit do hlasování o nejlepší oběd.

Během tohoto „trochu jiného týdne“ získali žáci nové zkušenosti a rady, které jistě využijí ve svém běžném životě a těší nás, že každý udělal něco prospěšného pro své zdraví.

M.K.

Foto ZDE