Volitelné předměty ve školním roce 2018/19

 

Pro 7. ročník: 

              Domácnost -  vyučuje  Mgr. Irena Hudcová

                    Sportovní hry - vyučuje Mgr. Martin Lendel

Pro 8. ročník:

               Matematický seminář - vyučuje Ing. Eva Illová

                      Dějepisný seminář - vyučuje Mgr. Zdeňka Zemanová

                            Technická praktika - vyučuje Mgr. Filip Potyka

                                    Výtvarný seminář - Mgr. Martina Morócová, DiS.

Pro 9. ročník:

               Mediální výchova - vyučuje Mgr. Olga Zapletalová

                      Praktika z ekologie - vyučuje  Mgr. Irena Hudcová

                            Sportovní hry - vyučuje Mgr. Svatopluk Štípek

                                


Exkurze v redakci Týdeníku Kroměřížska

V úterý  5. června měli žáci volitelného předmětu mediální výchova možnost se naživo seznámit s tím, jak to chodí ve skutečné redakci novin. Díky ochotě pracovníků Týdeníku Kroměřížska se mohli podívat do prostor, kde Týdeník vzniká, a seznámit se poměrně detailně s prací těch, kteří jej každý týden vytváří. Žáci si prošli všemi odděleními redakce, popovídali si s redaktory jednotlivých rubrik a na závěr ještě dostali malý dárek v podobě nejčerstvějšího výtisku novin. Děkujeme tímto všem pracovníkům redakce Týdeníku  a především Liboru Kopčilovi, který byl naším milým průvodcem.

/O. Zapletalová/


Na začátku měsíce června jsme se zúčastnili závěrečné dějepisné exkurze do Moravského zemského muzea v Brně. V Ditrichštejnském paláci jsme navštívili expozici Pravěk Moravy, Velká Morava a Morava ve středověku. Zajímavá byla také expozice Svět nerostů, kde jsme si prohlédli nerosty a horniny nacházející se na území Moravy a Slezska. Také nás zaujala pracovna K. Absolona, významného archeologa, geografa a speleologa, který byl dlouholetým pracovníkem tohoto muzea.

Žáci volitelného předmětu „Dějepisný seminář“EKO olympiáda

Dne 24. 5. 2018 se žáci naší školy Eliška Jetelinová a Milan Topič zúčastnili Eko-olympiády na ZŠ Štípa Zlín. Podmínkou vstupu do soutěže bylo vypracování projektu na téma Ekosystém lesa. Eliška a Milan prokázali své znalosti v přírodovědném a ekologickém testu, po krátké přestávce se přesunuli na další stanoviště, kde poznávali rostliny a živočichy z ČR. Se všemi otázkami se vypořádali dobře. Na závěr měli možnost ochutnat netradiční pokrmy: cvrčky v čokoládě, pražené kobylky nebo sušenky s housenkami. Oběma blahopřejeme! Mgr. Hudcová

 


Návštěva muzea

Žáci volitelného předmětu „Dějepisný seminář“ navštívili při své 2.exkurzi Arcidiecézní muzeum v Olomouci. Zde měli možnost prohlédnout si i nejstarší část, kde stával někdejší Nový hrádek s okrouhlou věží z přelomu 12. a 13. století. Celý muzejní komplex prošel v letech 1998 – 2006 náročnou památkovou rekonstrukcí. Toto muzeum je jedinou památkou v ČR, která získala prestižní ocenění „Evropské dědictví“ a zaslouží si určitě naši pozornost.

                                                                                                                                 Z.Z.

 


Dějepisná exkurze

V prosinci se žáci z volitelného předmětu „Dějepisný seminář“ zúčastnili exkurze do Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Navštívili stálou expozici Princip Baťa : Dnes fantazie, zítra skutečnost. Je to expozice, která je svým rozsahem i propracovaností ojedinělou nejen v České republice, ale i v celé Evropě. Z.Z.


Praktika z ekologie

V rámci volitelného předmětu ekopraktika žáci dokončili power pointovou prezentaci na téma flóra v okolí naší školy. V chladných zimních měsících jsme poznávali svět rostlin z bližšího hlediska. Pod mikroskopem jsme pozorovali chromoplasty šípku a škrobová zrna brambor. Nejlepší práce jsme vystavili na nástěnku v přízemí, aby se žáci z 1. stupně mohli podívat, jak se vede laboratorní protokol, nebo které rostliny rostou v okolí školy.


Domácnost

Pro letošní rok jsme si někteří vybrali z volitelných předmětů domácnost. Každý čtvrtek se snažíme něco dobrého uvařit. Občas se nám něco nepovede, občas i něco spálíme. Ale častěji je naše jídlo výborné a pak si je moc užíváme. Třeba v listopadu polévka, ta se nám povedla všem a paní učitelka nám ji velice chválila.

A co teprve „šneky“! Ty jsou jako od profesionálů a taky tak i chutnaly!

Foto ZDE


Byli jsme na výstavě

Žáci z volitelného předmětu Dějepisný seminář navštívili výstavu „Škola základ života“ v Informačním středisku v Hulíně. Všem se výstava velmi líbila, žáci si zde mohli prohlédnout nejen fotografie ze svých mladších školních let, ale i fotografie ze školních lavic svých rodičů.


Dějepisná exkurze

V měsíci květnu navštívili žáci ZŠ Hulín z volitelného předmětu „Dějepisný seminář“ poslední cíl dějepisných exkurzí – Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě. Toto muzeum vzniklo již v roce 1898 pod názvem Jubilejní krajinské muzeum. Samozřejmě bylo zaměřeno na regionální historii. Tehdejší sbírky představovaly archeologické nálezy z okolí, numismatickou sbírku, umělecké předměty, hrnčířské výrobky, národopisnou sbírku, rukopisné památky a historické církevní předměty. V dnešní době Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě podrobně dokumentuje život a dílo tohoto slavného rodáka a historii a tradice Uherskobrodska. V době přicházejících prázdnin a letních dovolených je to místo, které si jistě zaslouží naši návštěvu.

Mgr. Z. Zemanová


Dějepisná exkurze

V úterý 21. 2. 2017 jsme se my – žáci ZŠ Hulín z volitelného předmětu „Dějepisný seminář“, zúčastnili s paní učitelkou Z. Zemanovou a paní asistentkou P.Karlíkovou dějepisné exkurze do Brna.

Navštívili jsme Moravské zemské muzeum – Dietrichsteinský palác, kde jsme si prohlédli expozici Zaniklý život na Moravě. Zde nás zaujaly zkameněliny ryb a mořských živočichů. V expozici Velká Morava jsme se seznámili s každodenním životem Moravanů v nejstarším období našich dějin, ale také v období středověku. V této části jsme si prohlédli i interiér venkovského domu, zemanské tvrze nebo inventář venkovské domácnosti včetně stavebního vybavení, řemeslnických nástrojů či zemědělského nářadí.

Naše cesty vedly z muzea na Starou radnici, kde jsme si prohlédli „brněnského draka“ a také si poslechli o něm pověst. Na náměstí Svobody nás zaujal moderní „brněnský orloj“.

Po tomto náročném dni jsme byli hodně unaveni, ale vrátili jsme se domů se spoustou nových informací a zážitků.

Žáci 8.AB z volitelného předmětu „Dějepisný seminář“


Dějepisná exkurze

V úterý 6.12.2016 se žáci 8.AB z volitelného předmětu „Dějepisný seminář“ zúčastnili exkurze v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Navštívili stálou expozici nazvanou Princip Baťa: Dnes fantazie, zítra skutečnost. V této expozici jsou začleněna 3 velká témata: historická obuv a produkce firmy Baťa, film a cestovatelství. V průběhu exkurze měli žáci možnost dovědět se spoustu zajímavých věcí – například o tom, jak to vypadalo v ševcovské dílně, jak se boty vyráběly, prodávaly a kam se všude vyvážely. Také témata věnovaná osobnostem a historii firmy jsou v expozici zastoupena. Pro všechny žáky byla exkurze určitě přínosem v prohloubení jejich znalostí a vědomostí a těší se, až se ve 2. pololetí podívají do některého muzea v Brně.

Mgr. Z. Zemanová


Praktika z ekologie

V rámci předmětu Praktika z ekologie byly žákům zadány práce na celoročním projektu, jejich úkolem tak bude seznámit ostatní žáky s tématy jako jsou: "Globální problémy lidstva", "Ekologické problémy v naší obci a návrh na jejich řešení", "Ekologická hnutí", "Odpady", "Životní prostředí a cestovní ruch", "Kriticky ohrožené druhy rostlin a živočichů na našem území", ...

V květnu příštího roku se naše škola opět zúčastní Eko olympiády ve Štípě a v neposlední řadě nás čeká soutěž mladý zahrádkář v Holešově.


Návštěva ze Slovenska

V úterý 24. května naši školu navštívili někteří žáci a učitelé ze Základní školy sv. Dominika Savia z Dubnice nad Váhom, aby si prohlédli naši ekoškolu. Jedním z dalších důvodů byla i předem připravená soutěž o Karlu IV. k 700. výročí jeho narození. Nejprve jsme jim poslali prezentaci, kterou se velmi pečlivě naučili, neboť jejich znalosti při soutěži byly výborné. Soutěž se jim velmi líbila a díky ní jsme si našli nové přátele. Těšíme se na další spolupráci a setkání se žáky ze slovenské školy.

 

Žáci z volitelného předmětu „ Mediální výchova“

 

https://www.email.cz/download/k/3u-AquV7GOEO9KLnn6J_zCXxPcgubuMKBOiXoHEHjmKYBWHRaKCedMveTSBX6tks0vZlOFw/13271700_1123169967725345_847835054_o.jpg


VOLITELNÝ PŘEDMĚT – DOMÁCNOST

Náš volitelný předmět se jmenuje domácnost. Všechny nás moc baví. Chodíme do školní kuchyňky vařit dobrá a hlavně zdravá jídla. Hodiny máme rozdělené na teorii, přípravu jídelníčku a pak teprve vaříme. Jsme rozděleni do 3 skupin a každá skupinka má svůj kout se sporákem ve školní jídelně.Zatím jsme připravovali : pomazánky, polévky, špagety s masovou směsí a zeleninou, kuřecí steak a pizzu.

Všechna jídla se nám povedla a moc nám jídlo, které jsme si sami připravili, chutnalo.

Valérie Vybíralova, 7.A

Foto ZDE


Zdravá svačinka

 

Když vstanu z postele,

nasnídám se vesele.

Zdravou, dobrou snídani si dám,

dobře posnídám.

Snídaně je základ,

abychom mohli ve škole makat.

Vitamíny každý musí mít,

aby mohl zdravě žít.

Když už se dobře stravujeme,

tak by jsme se měli zajímat i o to co pijeme.