Druhý cizí jazyk

8. ročník:
Německý jazyk - Ing. Jaromíra Sokolová
Ruský jazyk - Jelena Sergejevna Finková

9. ročník:
Německý jazyk - Ing. Jaromíra Sokolová
Ruský jazyk - Jelena Sergejevna Finková


Druhý cizí jazyk

Německý jazyk

Německý jazyk
Jako každý rok, i letos je do vyuky (pro velký zájem žáků) zařazen Německý jazyk, jako druhý cizí jazyk. Vyuka probíhá ve 3. vyučovacích hodinách týdně, v 8.a 9.ročníku. Žáci by měli dosáhnout úrovně A1, což je základní znalost jazyka - schopnost rozumět jednoduchým větám jak ve čtené, tak i v...

—————

Ruský jazyk

Ruský jazyk
Již několik let nabízí naše škola žákům jako druhý cizí jazyk ruštinu.Pro velkýzájem byly i v letošním školním roce vytvořeny dvě skupiny. Naším cílem je naučit žáky reagovat na každodenní životní situace ( seznámení, rodina, zájmy a volný čas, cestování, škola, orientace ve městě, nákupy apod.),...

—————


Školní rok 2018/2019

 

Jazyky i jejich vyučující zůstávají nezměněni.

 

Plánované akce na tento školní rok:

 

Zájezd do Vídně - 8.a 9.ročník - pořádá J.Sokolová ve spolupráci s výukovou agenturou pana Pavla Kočího z Kroměříže

Světový den jazyků - 8.ročník - návštěva akce pořádané Gymnáziem a Jazykovou školou Zlín - J.Sokolová, L.Finková

Soutěž v ruském jazyce - 9.ročník - Holešov - L.Finková

Dlouhodobý projekt věnovaný 60.výročí založení naší školy - 9.ročník -spolupráce JN i JR -prezentace - listopad až červen - vestibul hlavní budovy

Krátkodobé projekty upevňující učivo - slouží také k tomu, aby si žáci mohli zábavnou formou zlepšit známku z jazyka - průběžně