Pracovní činnosti

Vyučující: Mgr. Svatopluk Štípek, Mgr. Filip Potyka, Mgr. Irena Hudcová, Mgr. Martina Kovářová


Cílové zaměření vzdělávací oblasti

Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků tím, že vede žáky k:

  • pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků práce
  • osvojení základních pracovních dovedností a návyků z různých pracovních oblastí, k organizaci a plánování práce a k používání vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek při práci i v běžném životě
  • vytrvalosti a soustavnosti při plnění zadaných úkolů, k uplatňování tvořivosti a vlastních nápadů při pracovní činnosti a k vynakládání úsilí na dosažení kvalitního výsledku
  • poznání, že technika jako významná součást lidské kultury je vždy úzce spojena s pracovní činností člověka
  • autentickému a objektivnímu poznávání okolního světa, k potřebné sebedůvěře, k novému postoji a hodnotám ve vztahu k práci člověka, technice a životnímu prostředí
  • chápání práce a pracovní činnosti jako příležitosti k seberealizaci, sebeaktualizaci a k rozvíjení podnikatelského myšlení
  • orientaci v různých oborech lidské činnosti, formách fyzické a duševní práce a osvojení potřebných poznatků a dovedností významných pro možnost uplatnění, pro volbu vlastního profesního zaměření a pro další životní a profesní orientaci

Práce na zahradě

Až do pozdních chladných dní jsme s nadšením pracovali na školní zahradě. Zryli jsme záhony, ostříhali uschlé stonky bylin, pohrabali zahradu. Teď už jen přežít zimu a na jaře hurá zase do práce.

Foto ZDE


Podpora TOS Hulín

Na základě rozvoje technického myšlení se rozhodla naše škola otevřít volitelný předmět „Technická praktika“, který má moderní formou zdokonalit technické dovednosti žáků. Zaměřili jsme se na využití technických stavebnic Lego a Merkur, které na základě návodu pomohou sestavit model zařízení či robota. Modely mají navíc unikátní vlastnost, že se konečné konstrukční zařízení zprovozní a vykonává pohyb. Žáci se tedy přesunou do oblasti porozumění principu činnosti, což spojuje znalosti fyziky, informačních technologií apod.

Tyto stavebnice jsme získali na základě sponzorského daru firmy TOS Hulín, které tímto velmi děkujeme a těšíme se na další spolupráci.


Svícny

Ve druhém prosincovém týdnu v rámci hodin pěstitelských prací jsme si s žákyněmi vyrobily jablečné svícny. Pracovalo se výhradně s přírodními materiály a kreativitě se meze nekladly. Svícny se povedly a dívky si svá dílka domů odnášely s nadšením jimi potěšit své maminky.
Hradilová


Školní projekt – vybavení dřevodílny

Na základě školního projektu – „Vybavení dřevodílny“ bychom chtěli velmi poděkovat firmě TOSHULIN, a. s. za finanční podporu, která se týkala tohoto projektu. Konkrétně se jednalo o vybavení dílenskými skříněmi pro uschování technického nářadí, závěsného panelu na nářadí a plastové stěny vybavené boxy a držáky na nářadí. Rovněž nás firma podpořila v nákupu závitové sady.

Veškeré vybavení přispěje ke zlepšení pracovního prostředí a podmínek pro výuku předmětu „Pracovní činnosti“.

Děkujeme. 

 


Zazimování školní zahrady

V rámci předmětu pracovní činnosti jsme za velkého přičinění žáků II. stupně připravili školní zahradu k zimnímu odpočinku. Součástí podzimních prací bylo hrabání listí, hnojení zeleným hnojivem, rytí a kultivace kompostu. Tímto se pro letošní rok se školní zahradou loučíme, přejeme si, aby hezky odpočívala a načerpala nové síly do následujícího jara, neboť nás čeká spousta společné práce.

B.H.

Foto ZDE


 

Od školního roku 2013/2014 mají naši žáci možnost pracovat v dílnách na nových stolech s novým pracovním nářadím viz foto...

 

 


Fotogalerie: Pracovní činnosti

/album/fotogalerie-pracovni-cinnosti/dsc04452-jpg2/
/album/fotogalerie-pracovni-cinnosti/dsc04453-jpg1/
/album/fotogalerie-pracovni-cinnosti/dsc04451-jpg1/
/album/fotogalerie-pracovni-cinnosti/spolecna-jpg1/
/album/fotogalerie-pracovni-cinnosti/vyrobky-jpg/
/album/fotogalerie-pracovni-cinnosti/aranzma-jpg/
/album/fotogalerie-pracovni-cinnosti/drevo-jpg/
/album/fotogalerie-pracovni-cinnosti/predavani-cen-jpg/

—————