Omluvenky

 

Žádost o uvolnění žáka/žákyně z vyučování některého předmětu podle § 50 Zákona 561/2004 Sb., o předškolním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon).

Pro uvolnění žáků z vyučování je možné použít tento předtištěný formulář omluvenky.

 

uvolnění žáka z výuky