Výchova k občanství

Vyučující: 

Ing. Eva Illová, Mgr. Martina Kovářová, Mgr. Lenka Koňárková, Mgr. Zdeňka Zemanová, Mgr. Martin Lendel

 

 

Výchova k občanství rozvíjí schopnost orientovat se v mnohotvárnosti všech aspektů každodenního života. Cílem je utvářet úctu k vlastnímu národu a respektovat odlišnosti národů jiných. Ve „Výchově k občanství“ žák získává povědomí o aktuálním dění ve své vlasti, ale také i ve světě. U žáka je rozvíjeno sebepoznání a sebehodnocení, je utvářena jeho vlastní identita. Předmět učí žáky respektovat a uplatňovat mravní principy a pravidla, rozvíjí občanské a právní vědomí žáků a motivuje žáky k aktivnímu životu v demokratické společnosti. Ve „Výchově k občanství“ je žák veden ke kultivovanému vyjadřování vlastních názorů a myšlenek a k přiměřenému obhajování svých práv.

Z.Z.


Navštívili jsme Informační centrum v Hulíně.

Ve středu 27.9. 2017 navštívila naše třída 9.A v rámci Výchovy k občanství s Mgr. Z. Zemanovou Informační centrum v Hulíně. Měli jsme možnost prohlédnout si výstavu - ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA,

kterou uspořádalo město společně se Státním okresním archivem Kroměříž. Výstava se nám moc líbila, dokonce jsme měli možnost nahlédnout do různých kronik a prolistovat učebnice a písanky, které žáci v minulosti ve školách používali.

Třída 9.A


Projektové hodiny žáků 6. a 7. třídy

/album/neco/obraz010-jpg/
/album/neco/obraz011-jpg/
/album/neco/obraz012-jpg/
/album/neco/obraz013-jpg/
/album/neco/obraz018-jpg/
/album/neco/obraz019-jpg/
/album/neco/obraz020-jpg/
/album/neco/obraz021-jpg/
/album/neco/obraz022-jpg/
/album/neco/obraz023-jpg/

—————