Výchova k občanství

Vyučující: 

Ing. Eva Illová, Mgr. Martina Kovářová, Mgr. Lenka Koňárková, Mgr. Zdeňka Zemanová, Mgr. Martin Lendel

 

 

Výchova k občanství rozvíjí schopnost orientovat se v mnohotvárnosti všech aspektů každodenního života. Cílem je utvářet úctu k vlastnímu národu a respektovat odlišnosti národů jiných. Ve „Výchově k občanství“ žák získává povědomí o aktuálním dění ve své vlasti, ale také i ve světě. U žáka je rozvíjeno sebepoznání a sebehodnocení, je utvářena jeho vlastní identita. Předmět učí žáky respektovat a uplatňovat mravní principy a pravidla, rozvíjí občanské a právní vědomí žáků a motivuje žáky k aktivnímu životu v demokratické společnosti. Ve „Výchově k občanství“ je žák veden ke kultivovanému vyjadřování vlastních názorů a myšlenek a k přiměřenému obhajování svých práv.

Z.Z.


V polovině listopadu jsme navštívili Informační centrum v Hulíně, kde jsme si prohlédli výstavu věnovanou 60. výročí vzniku naší školy. Podívali jsme se na fotografie bývalých žáků školy a prohlédli si práce současných i bývalých pedagogů – výtvarníků. Jejich práce se nám moc líbily.

Žáci třídy 9.B