Usměj se, sluší ti to

13.09.2012 08:00

Harmonická osobnost, u níž se projevuje láska vůči sobě ( sebeúcta ) i láska k jiným ( pomoc ).

Jedním z pravidel zásad chování v mezilidských vztazích je

Zlaté pravidlo mravnosti: Co chceš, aby jiní činili tobě, čiň i ty jim.

                                        Co nechceš, aby jiní činili tobě, nečiň ani ty jim.

Všude kolem nás je tolik záporných situací, agrese, každý chce mít poslední slovo bez toho, aniž by si vyslechl toho druhého. Komunikace mezi lidmi nefunguje, pokud nějaká je, pak slyšíme hádku nebo křik.

Zkusme najít mezi sebou pozitivní a kladné situace, zkusme pochválit! Upozorněme na to, co je pěkné, co se podařilo.Zkusme se posunout dál pozitivně. Nehledejme špatné, nekritizujme, neboť ani my nejsme bezchybní.

Pokusme ocenit spolužáka nebo pedagoga.

Žáci mají možnost vzít si kartu ve studovně, napsat na ni svůj názor - pochvalu a vhodit do schránky důvěry. Využijte této možnosti kladného hodnocení.


 

 

—————

Zpět