Sportovní den 2018

26.06.2018 22:18

S koncem školního roku proběhl II. ročník sportovní soutěže „O PUTOVNÍ POHÁR ŘEDITELKY ŠKOLY“. Týmy tříd mladších žáků v pátek 22.6., a týmy tříd starších žáků v pondělí 25.6., bojovaly v devíti disciplínách „Odznaku všestrannosti olympijských vítězů“ – v běhu na 60m, driblinku s míčem, klicích, hodu medicinbalem, sedech-lezích, skoku do dálky, přeskocích přes švihadlo, hodu míčkem a trojskoku. Všichni vzorně plnili jednotlivé disciplíny a i přes lehkou nepřízeň počasí se rvali o každý bod. Nemalou podporou jim byli třídní učitelé, kteří se také aktivně do soutěže zapojili.

Vyhlášeny a oceněny byly nejlepší výkony v jednotlivých disciplínách a v hlavní soutěži mladších žáků, ziskem 38 633 bodů dosáhla na putovní pohár třída 3.C. V kategorii starších žáků s počtem 41 645 bodů získala putovní pohár třída 8.A.

Všem sportovcům děkujeme za účast a vítězům gratulujeme. Zvláštní poděkování patří žákům 9. ročníku, kteří se výrazně podíleli na organizaci a plynulém chodu soutěže.

Mgr. Martina Kovářová, Mgr. Svatopluk Štípek

 

Foto ZDE

—————

Zpět