Setkání partnerských škol projektu Erasmus+

06.12.2018 12:04

Členové našeho ekotýmu měli možnost se zúčastnit tohoto setkání jako hosté. V Přerově se sešlo deset Ekoškol, z toho pět z ciziny ( Litva, Bulharsko, Finsko, Malta, Portugalsko). Nejprve proběhla

mezinárodní prezentace škol na téma: „Udržitelné využívání suchozemských ekosystémů – hospodaření s půdou a zastavení úbytku biodiverzity. “ Poté přišly na řadu praktické návrhy možných řešení problémů jednotlivých partnerů- skupinové aktivity žáků. Všechny tyto aktivity probíhaly v angličtině, k dispozici byli i překladatelé.

Po obědě se všichni sešli u badatelské výuky a pokusy s půdou, ověřující teorii. Součástí odpoledne byla i ukázka přípravy typických pokrmů z regionálních surovin ve spolupráci s partnerskou školou.

Setkání bylo velmi inspirativní.

Foto ZDE

—————

Zpět