Ocenění práce ekotýmu

24.06.2017 11:50

Letošní rok byl pro ekotým docela náročný. Členové museli provést velkou analýzu, na jejím základě sestavit plán a vše připravovat na jarní audit. Jen práce na analýze, srovnávací analýze a vyhodnocení silných a slabých stránek v pěti oblastech Ekoškoly ( odpady, energie, voda, doprava, prostředí školy) trvalo dva měsíce. I při samotném auditu si ekotýmáci vedli skvěle, po dvouhodinovém pohovoru se třemi auditorkami se všichni tvářili spokojeně.

Na podzim a v zimě ještě dokončovali projekt Aluminiáda. Prezentovali film o významu hliníku ve škole a na Akademii třetího věku. Vypracovali testové otázky a zorganizovali  znalostní soutěž o hliníku.

Proto se také vedení školy rozhodlo žáky odměnit. V rámci ekosetkání se ekotýmáci shromáždili v gymnastickém sálku, kde bylo pro všechny nachystané občerstvení. Společně s paní ředitelkou jsme zhodnotili práci za celý školní rok a navzájem si popřáli pohodové prázdniny.   

Fotogalerii naleznete zde.

—————

Zpět