KVÍZ „JAK ZNÁŠ SVOJI ŠKOLU“ k 60. výročí školy

20.12.2018 09:41

1. Jaká je adresa školy?

a) Nábřeží 949 b) Nábřeží 938 c) Nábřeží 952

 

2. Kolik oken je na přední straně hlavní budovy?

a) 44 b) 49 c) 40

 

3. Kolik stromů je ve školním sadě?

a) 14 b) 18 c) 12

 

4. Kdy byla založena škola?

a) 1958 b) 1978 c) 1960

 

5. Kolik žáků je na hlavní budově i na paviloně?

a) cca 250 b) cca 780 c) cca 500

 

6. Kolik kontejnerů na tříděný odpad je kolem školy?

a) 6 b) 3 c) 8

 

7. Jak se jmenují nejbližší ulice u školy?

a) Holešovská, Mezivodí b) Wolkerova, Záhlinická c) Palackého, Komenského

 

8. Kolik tříd je na prvním stupni?

a) 11 b) 13 c) 14

 

9. Kolik odborných učeben je na hlavní budově ve druhém patře?

a) 6 b) 8 c) 7

10. Kolik budov má naše škola?

a) 4 b) 5 c) 3

 

11. Kde se dřív učilo (budova)?

a) v budově MŠ Eduarda Světlíka

b) v budově knihovny

c) v budově zdravotnického střediska u kostela

 

12. Která budova byla postavena nejdřív?

a) jídelna b) pavilon c) hlavní budova

 

13. Jak zní heslo napsané nad schodištěm v hlavni budově?

a) Ekologicky myslet, zdravě žít.

b) Zdravě myslet, ekologicky žít.

c) Ekologicky myslet, zdravě se chovat.

 

14. Jaký titul má naše škola?

a) Zdravá škola b) Ekoškola c) Škola pro život

 

15. Jak dlouho funguje ekotým?

a) 15 let b) 9 let c) 10 let

 

16. Jakou barvu má znak školy?

a) červeno-zelenou b) zeleno-žlutou c) modro-červenou

 

17. Kolik schodů je na hlavní budově?

a)148 b) 150 c) 138

18. Jaká dílna je pod jídelnou?

a) dřevodílna b) chemická dílna c) kovodílna

 

19. Kolik jezírek je na školní zahradě?

a) 3 b) 4 c) 6

 

20. Co stálo na místě školy před 80. lety?

a) les b) parkoviště c) pol

—————

Zpět