Knihovna ČJ

30.09.2014 12:07

Žáci šestých tříd ZŠ Hulín se 13.12. sešli v místní knihovně, kde pro ně byl připraven bohatý program. Užili si spoustu zábavy, během které poznali knihovnu i z jiné stránky, než jsou zvyklí. Seznámili se se zajímavými knihami, procvičili si své schopnosti při práci s textem a vyzkoušeli si, jak se v knihovně orientují.

Beseda byla zaměřena nejen na tradiční vánoční zvyklosti, ale také na problémy dnešní společnosti. Žáci získali mnoho nových znalostí a zkušeností nejen teoretických, ale i praktických. Knihovnu opouštěli plni nových zážitků.

/iroz/

—————

Zpět