Fyzika trochu jinak

26.09.2014 12:27

Fyzika nepatři ke zrovna oblíbeným předmětům, to mi dá většina  z vás za pravdu. Je to předmět technický, úzce související s matematikou a logickým uvažováním, což mnoha žákům moc nejde. Je nutné je motivovat tak, aby k tomuto předmětu našli cestu přes to, co je baví.

Jednou takovou cestou jsou exkurze, jinou prezentace učiva zábavnou formou nebo  projektové vyučování.

Proto se snažím každý rok vést žáky k tvorbě projektů, zaměřených na uřčitou kapitolu učiva. Samozdřejmě, že náročnost musí odpovídat věku.

Šesťáčci tvoří jen velmi jednoduché projektíky, které zaberou jednu vyučovací hodinu, jako bylo např. měření a porovnání rychlosti jízdy dvou různých autíček. Osmáci zpracovávali veličiy v průběhu dvou týdnů jako plošné projekty a devtáci letos měli za úkol zpracovat typy elektráren ve 3D provedení.

Projektu předcházela nejprve teoretická příprava, následovala exkurze do vodní a jaderné elektrárny a pak žáci ve skupinách po dobu jednoho měsíce vytvářeli modely a zpracovávali informace.

Na začátku června své projekty prezentovali a výsledek byl úžasný.

To co, letošní deváťáci dokázali vyrobit a odprezentovat by se dalo beze studu porovnat s prací středoškoláků. Poprali se statečně s vrtulemi větrných elektráren, zvládli prostorovou náročnost jaderných elektráren, a důmyslně provedli řez vodní elektrárnou nebo geotermárlním čerpadlem.

Mnozí byli odměněni lepší známkou z fyziky a všichni obdivem vyučujících a mladších spolužáků.

Všechny modely budou sloužit jako pomůcky při výuce fyziky a chemie pro další ročníky a zároveň vytváří výzdobu obou pracoven.

Tam si je, pokud navštívíte naši školu, můžete prohlédnout a obdivovat také.

Co říci na závěr? Jenom to, že fyzika, nemusí být vždy jenom nezábavná věda. Že "když se chce, tak to jde", a že se naši žáci v životě neztratí.

 

                                                                                                 Ing. Jaromíra Sokolová

 

—————

Zpět