Den Země

06.05.2018 17:36

Den Země na ZŠ Hulín

Dne 20. dubna 2018 proběhl na naší škole Den Země. Akce probíhala 5 vyučovacích hodin na druhém stupni a 4 vyučovací hodiny na prvním stupni.

Pro žáky byl připraven tento program:

První třídy pracovaly na celodenním projektu Význam Země a její ochrana. Hravou formou si vysvětlily potřebu ochrany životního prostředí.

Žáci druhých tříd jeli vlakem do Kroměříže na exkurzi do Tauferovi SZŠ veterinární. Navštívili pitevnu, chemickou laboratoř a zvířata, která se zde chovají.

3., 4. a 5. třídy během dopoledne navštívily mobilní planetárium, absolvovaly vědomostní soutěž o hliníku „Aluminiáda“ a pracovaly na projektech EVVO.

Žáci šestých tříd zhlédli film s odpadovou tématikou, další hodinu pracovali na projektech EVVO. Poté se v okolí školy zúčastnili „Stezky“, kde si ve skupinách procvičili hravou formou znalosti z různých oblastí přírodopisu. Vyhodnocena byla jako velmi zdařilá, žákům se líbila a s otázkami se vypořádali velmi dobře. Nakonec ještě poznali s mobilním planetáriem úžasný svět planet naší Sluneční soustavy.

Sedmé třídy zhlédly film „Přelidnění a konec civilizace“, poté se pěšky přesunuly do Pravčic, kde navštívily Muzeum zemědělské techniky. Tam se seznámily s tradicemi a zemědělskou technikou od 19. století po současnost. Poté si žáci vyzkoušeli znalosti v ekologickém kvízu.

Osmé třídy se v areálu ČOV Hulín dozvěděly, jakými procedurami musí projít voda, než se z našich domácnosti znovu vypustí do řek. Osmá A se pak prostřednictvím filmu seznámila s nejpalčivějšími otázkami naší planety. Osmá B nachystala v rámci EVVO v blízkosti školy různé sportovní aktivity pro žáky 3.A.

Žáci devátých tříd se seznámili s úpravou vody ve VAK Kroměříž. Ve zbytku dne se prošli Podzámeckou zahradou, kde si prohlédli místní faunu a flóru.

 

Akce lze celkově hodnotit jako velmi zdařilé. Mgr. Irena Hudcová

Foto ZDE

—————

Zpět