Den otevřených dveří

17.12.2018 11:11

Jako již mnoho let, tak i v letošním školním roce, mohli občané Hulína a okolí navštívit naši základní školu v rámci Dne otevřených dveří, který se uskutečnil v pátek, 23. 11. 2018 od 10.00 do 17.00 hodin.

A protože naše škola v tomto roce slaví 60. výročí zahájení výuky, pojali jsme ho mnohem slavnostněji než jindy.

Již od začátku školního roku si žáci toto výročí různým způsobem připomínali. Skládali škole blahopřání, kreslili ji z mnoha pohledů, tvořili její model, zpracovávali rozmanité projekty. Jejich práce pak posloužily k výzdobě učeben, pracoven a chodeb školy a návštěvníci si je mohli v průběhu Dne otevřených dveří prohlédnout.

Další novinkou, která se tento den uskutečnila, byla akce „Veselé bádání“, připravená vyučujícími přírodovědných předmětů. V průběhu dopoledne se žáci 7. a 8. ročníku postupně seznámili s netradičními formami výuky přírodopisu, fyziky, chemie i zeměpisu. Zároveň akce posloužila k prezentaci nových výukových materiálů a pomůcek i pro návštěvníky školy. Dalším kladem akce bylo intenzivní zapojení žáků 9. ročníku, kteří si takto procvičili znalosti nabyté studiem na naší škole, komunikativní dovednosti a kreativitu.

Podle ohlasu měla akce velký úspěch, a proto jsme se rozhodli ji konat každoročně i pro naše mladší žáčky na 1. stupni. Doufáme, že tak podpoříme jejich motivaci pro studium přírodovědných předmětů.

Závěrem můžeme konstatovat, že letošní Den otevřených dveří měl opět úspěch. Navštívilo nás velké množství bývalých studentů, jak těch, kteří už jsou rodiči nebo dokonce prarodiči, tak i těch nedávno opustivších naši ZŠ a podle jejich slov se jim u nás líbilo.

Přeji naší základní škole, paní ředitelce i svým kolegům mnoho úspěchů nejen v oblasti vzdělávání žáků, ale i při organizaci podobných akcí, kterými můžeme naši náročnou práci prezentovat.

 

Ing. Jaromíra Sokolová

Foto

ZDE

ZDE 2

ZDE 3

—————

Zpět