Den Ekoškol

11.11.2017 09:33

Den Ekoškol si na celém světě připomínáme 7.11. V naší škole ekotým připravil pro všechny žáky kvízové otázky týkající se programu Ekoškola. Co je to Ekoškola, jakými tématy se zabývá, kolik kroků má program, od kterého roku je naše škola Ekoškolou, byly otázky, na které se ekotýmáci, oblečení v našich zelených tričkách s Třídíčkem, ptali ve všech třídách. Byli mile překvapeni, že spousta spolužáků si tipovalo správné odpovědi. Na závěr dali každé třídě úkol podívat se na Ekokodex a připomenout si pravidla eko-chování na naší škole.  

Fotogalerii naleznete zde.

—————

Zpět