Adopce na dálku

03.09.2014 09:11

Od diecézní katolické charity z Hradce Králové jsme dostali zprávu, že dívka Kantha Mani se společně se svojí rodinou odstěhovala do oblasti, do které projekt nezasahuje. Protože žije v Indii spousta dětí, které pomoc potřebují, rozhodli jsme se, že naši spolupráci neukončíme a budeme podporovat další dítě. Je to 12letý chlapec Rohan Wilfred. Jeho otec pracuje jako prodavač, matka je v domácnosti. Rohan navštěvuje 6. třídu ZŠ. Rád sportuje a velmi se snaží o dobré známky ve škole. Chtěl by být doktorem. Doufám, že mu naše podpora pomůže splnit jeho životní sen.

31.8.2011 byly vloženy nové informace

 

Také v letošním školním roce pokračujeme ve spolupráci s diecézní katolickou charitou v projektu Adopce na dálku.

Každoročně zasíláme finanční dar v hodnotě 5000,- Kč na vzdělání Rohana Wilfreda Admina Kumara z Indie.

Všem, kteří nám pomáháte finančně koupí výrobků na Vánočním jarmarku realizovat chlapcův sen, děkujeme.

Letošní ročník se uskuteční 18. prosince 2013 .Srdečně Vás všechny zveme.

—————

Zpět