Napsali o nás


Sraz spolužáků po 30 letech

 

Milá paní ředitelko,

 

Chtěla bych Vám tímto velmi poděkovat za umožnění návštěvy vaší školy. Dne 20. října 2018 se konal sraz spolužáků po 30 letech a tato návštěva byla pro nás velkým zpestřením.

Dostalo se nám milého přijetí, jak z Vaší strany, tak i ze strany paní Mgr. Ireny Janů - zástupkyně ředitele pro 1. stupeň.

Velmi oceňujeme, že jste se nám věnovaly ve svém volném čase a poskytly jste nám opravdu vyčerpávající informace o vaší škole. Bylo na vás vidět, že tato práce je pro vás koníčkem a velmi vás baví, což jsme ostatně měli možnost shlédnout na vlastní oči. Za tu dobu, co jsme opustili lavice této školy, se mnohé změnilo zvenku i zevnitř.

Škola prošla opravdu velkým vývojem, obzvláště vybavení učeben fyziky, chemie, dějepisu, zeměpisu a jazykové učebny. Ocenili jsme interaktivní tabule, které umožňují žákům výuku zábavnou formou.

Škola má také vlastní žákovskou knihovnu. Je zařazena do projektu EKOŠKOLA, má svůj EKOTÝM, který vyvíjí různé aktivity v oblasti životního prostředí, dále např. sběr hliníku, starost o školní zahradu, vysazování nových stromů atd.

Zaujaly nás také barevné šatní skříňky, krásně zrenovované toalety a odpočinkové zóny na chodbách.

Myslím, že tato škola naplňuje očekávání rodičů a jejich dětí, aby jejich první školní léta byla radostná, tvořivá, plná prožitků a úspěchů a zažily v nich jen ty nejlepší vzpomínky.

 

Přejeme vám do dalších let hodně úspěchů při vzdělávání a výchově mladé generace a zůstáváme s vřelým pozdravem.

 

Za spolužáky bývalé 8. A třídy 1988

Eva Novotná

Milada Hozová a Petr KaňaEvaluační dotazník - otázky pro ekotým z Újezdu u Brna (12. 6. 2014)

Evaluační dotazník.pdf

Co o nás napsali kamarádi z Bystřice

Spolupráce ekotýmů

Jako druhý nejlepší ekotým za loňský školní rok nás za odměnu čekala návštěva ekologicky spřízněné ZŠ Hulín. „Historicky“ šlo již o čtvrté setkání ekotýmů obou škol a musím říct, že se celá naše bystřická výprava do nedalekého Hulína těšila. Věděli jsme, že budovy našich základek byly postaveny podle stejného projektu a téměř ve stejném období, to naši zvědavost ještě zvyšovalo.

V pátek třináctého! jsme nasedli do autobusu a vyrazili. První překvapení nás potkalo hned na začátku, na první pohled si naše školy rozhodně nejsou podobné jako vejce vejci, ta naše na svůj nový kabátek teprve čeká, ta hulínská barvami své omítky září už zdaleka.

Po přivítání s našimi průvodci jsme se ve skupinkách vydali na prohlídku školního areálu. Kromě hlavní budovy zde mají také pavilon pro první stupeň, má dvě patra, ale chodby plné obrázků z hodin výtvarky se nám zdály dlouhé a úzké. Ve větší budově naproti se skrývala jídelna a školní družina, všimli jsme si, že není připojena žádným „krčkem“, takže v případě lijáku, sněhové nadílky nebo mrazu je to docela nepříjemné, suchou nohou se sem prostě nedostanou.

Pak jsme konečně zamířili do centra zdejšího školního života a interiéry hlavní budovy zkoumali opravdu důkladně! Vnitřní uspořádání, tj. ředitelna, třídy, učebny, kabinety, se příliš od naší školy neliší. Maličký bufet najdete hned ve vestibulu. Nadchly nás však jejich šatní skříňky, jsou kovové a barevnější než ty naše. Vůbec se nám tato škola zdála právě díky barvám o něco veselejší. Úplně nás dostaly třeba toalety, dívčí jsou v červeno-bílém a chlapecké v modro-žlutém provedení. Super! V každé třídě mají dokonce své zvířátko, s našimi dvěma oblovkami vážně nemůžeme konkurovat. Na druhou stranu vítězíme ve srovnání učeben informatiky, vybavení fyziky a chemie, i lavice máme hezčí. Třešničkou na dortu bylo VIP pozvání přímo do ředitelny.

Abyste si nemysleli, čekala nás i ekologická práce. Vyplňovali jsme znalostní testíky, dotazníky a vyměňovali si zkušenosti.

Na zpáteční cestě si rozhodně bylo o čem povídat, ekovýlet se povedl.

Nela Adámková a Viktorie Horyanská, IX. A

Článek najdete na internetových stránkách www.zsbrat.cz v ClickuDen otevřených dveří s novou pracovnou a interaktivními tabulemi

V pátek 7. 10. proběhl v ZŠ Hulín "den otevřených dveří". Od 13.00 do 18.00 hod si mohli zájemci prohlédnout nové vybavení pracoven a další zajímavé projekty, kterými se může pyšnit hulínská základní škola.

Za účasti starosty Hulína Mgr. R. Hozy a místostarosty P. Poláka byla otevřena i nová multifunkční pracovna cizích jazyků. Pracovna umožňuje několik forem práce. Obsahuje zvukovou i obrazovou část a jednotlivá pracoviště pro každého žáka.

Deset učeben jako např. zeměpis, dějepis, fyzika, chemie a další jsou také vybaveny interaktivní technikou. Ta umožňuje práci nejen na keramické tabuli, ale propojit výuku s moderní interaktivní formou. Vybavení je financováno z projektu ,,EU Peníze školám“ a hlavním dodavatelem technického vybavení je firma NWT Hulín.

Účelem dotace je podpora kvalitního vzdělávání žáků na základních školách.

 

Interaktivní tabule je nedocenitelným prostředkem pro zpříjemnění a popularizaci výuky pro všechny generace žáků a studentů. Žáci jsou zapojeni do výuky nenásilnou a zábavnou formou, která dokonale upoutá jejich pozornost. Vyučující mohou využít více než tisíc hodin výuky a příkladů dostupných na internetu nebo pomocí interaktivních učebnic firem Terasoft, Fraus a nakladatelství Nová škola.

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy


Den otevřených dveří na ZŠ Hulín

Jako tradičně i letos proběhl na naší škole Den otevřených dveří. Každý měl možnost prohlédnout si prostory školy, podívat se nejen na pavilon prvního a druhého stupně, ale i na školní pozemek.

V učebnách byly prezentovány práce žáků z různých předmětů. Kdo měl zájem, mohl využít interaktivní tabule a vyzkoušet si na vlastní kůži, k čemu všemu je lze ve výuce použít. V učebně chemie probíhaly zajímavé chemické pokusy, v dějepisné pracovně jsme se mohli dozvědět něco z historie první a druhé světové války apod.

Třídy i chodby zdobily nejen žákovské projekty, ale i krásná jarní výzdoba.

Děkujeme jak zúčastněným, tak učitelům a žákům, kteří se na přípravě tohoto významného dne podíleli.

/žáci mediální výchovy/


Lyžařský výcvikový zájezd

V sobotu 26.2.2011 v 10:30 jsme se my, žáci sedmého ročníku ZŠ Hulín začali scházet před sokolovnou a s sebou jsme měli batohy, kufry, tašky, ale to nejpodstatnější byli lyže a lyžáky. Byl to totiž námi velmi očekávaný den, den našeho odjezdu na lyžák, správněji lyžařský výcvikový zájezd. Za pomoci rodičů a pana řidiče jsme naskládali naše zavazadla do autobusu a sami jsme si nastoupili. Zamávali jsme rodičům a mohli jsme odjet. Po asi dvou a půl hodinách jsme dorazili do dřevěné chaty v Petříkově, která se měla stát našim týdenním domovem. Vybalili jsme si a převlékli se do lyžařského, abychom mohli vyrazit na sjezdovku. Tam nás rozdělili do 3 družstev podle dovedností na lyžích. Ke každému družstvu nebyl přiřazený určitý učitel, protože se u nás s výukou střídali. Všechny dny strávené v Petříkově byli jiné a něčím zajímavé. Určité činnosti se však opakovaly. Na svahu jsme strávili denně asi 4 hodiny, rozdělené do dopoledního a odpoledního výcviku. Jídlo měli velmi dobré a nejvíce se nám zavděčili snídaní v podobě švédského stolu. Měli jsme spoustu volna a na konci dne jsme měli nástup se zhodnocením dne, po kterém následoval večerní program. Skoro každý večer nám pan učitel Walter hrál na kytaru a zpíval, aby se nám dobře usínalo, což je pro nás krásná vzpomínka a děkujeme mu za to. Všechno to tak rychle uteklo, že tu byl pátek a pro nás poslední den. Místo ranního výcviku se konal závod ve slalomu. Myslím, že se všem zúčastněným povedl, i když nemůže vyhrát každý. Odpolední výcvik se konal, ale byl takový volnější. Poslední večer jsme si všichni užili. Konal se maškarní bál a po něm jsme měli diskotéku, kterou jsme si všichni maximálně užili. Ráno jsme naposled posnídali a sbaleni jsme odcházeli z prázdných pokojů. Do autobusu jsme nastupovali se slzami v očích. Nikdy by nás nenapadlo,že taková obyčejná dřevěná chata nám bude chybět, nebude se nám z ní chtít pryč a dokonce nám potečou slzy, protože z ní musíme odjet. Za takhle nádherné prožití lyžáku bych chtěla poděkovat všem kteří nějak přispěli finančně, ale hlavně spolužákům a paní zástupkyni Hrouzové, Monice Fuksové, paní ředitelce Fuksové, panu učiteli Walterovi a panu učiteli Štípkovi bez kterých by lyžák nebyl lyžákem. Já na něj díky těmto lidem nikdy nezapomenu a budu na něj vždy s láskou vzpomínat jako na jednu ze svých nejmilejších a nejkrásnějších vzpomínek které nám.Děkuji.

 

Gabriela Zpěváková 7.B


Návšteva partnerskej školy Hulín v Českej republike

Dňa 24. mája 2016 sa uskutočnila návšteva partnerskej Základnej školy Hulín v Českej republike. Pozdravy zo Slovenska, od našich žiakov a zamestnancov školy českým priateľom odovzdala pani riaditeľka, Mgr. Pastieriková, pani zástupkyňa, Ing. Mikušková, Mgr. Budayová, don Ragula a Mgr. Drusová. Žiakov školy zastupovali ôsmačky – Veronika Kuľhová, Terézia Šumichrastová, Janka Begáňová, Emma Vozárová, Janka Hofierková a Eva Burianová. Po milom privítaní a chutnom občerstvení naši českí partneri pre naše žiačky pripravili kvíz pri príležitosti 700. výročia narodenia Karola IV. V súťaži dievčatá výborne obstáli – medzi súťažnými družstvami boli iba minimálne rozdiely. Víťazstvo si vybojovali Janka Hofierková a Emma Vozárová. Potom nasledovala prehliadka školy. Dozvedeli sme sa, že Hulín sa nachádza v okrese Kroměříž a má okolo 10 tisíc obyvateľov. Školu navštevuje 500 žiakov, tvorí ju 23 tried a 4 oddelenia školského klubu detí. Páčil sa nám interiér školy, vystavené prezentácie žiakov a priestranná telocvičňa. Výborný dojem na nás urobilo priestranstvo pred školou – upravený trávnik, červené gaštany a mobiliár. Príjemné chvíle sme s našimi priateľmi prežili v školskej záhrade, kde pestujú zeleninu. Obdivovali sme meteorologickú stanicu, slnečné hodiny a informačné panely. Scenériu krásne dotvárali ozdobné kry, ihličnany i listnaté stromy. Príjemná bola chôdza po hmatovom chodníku. Po chutnom obede nás naši českí priatelia zaviedli do Kostola sv. Václava, kde sme obdivovali najmä románsky portál z 13. storočia a interiér kostola. Po prehliadke tejto vzácnej pamiatky sme sa s vedením školy a so žiakmi, ktorí nás celým dňom sprevádzali, rozlúčili. Odchádzali sme s nádejou, že sa onedlho opäť stretneme, spoločne prežijeme ďalší krásny deň a upevníme naše priateľstvo.


PODĚKOVÁNÍ

Ve Zborovicích dne 8.prosince 2013

 

Děkujeme všem dětem,rodičům,pracovníkům škol,zkrátka všem,kteří se podílejí na sbírce plastových

víček.Výtěžek bude použitý na zakoupení MOTOmedu pro našeho syna Lukáška.Moc si toho vážíme

a přejeme všem krásné Vánoce,plné pohody,lásky a štěstí.

 

Jitka a Petr Zábojovi