Mimoškolní činnost 2018/2019

 

Naše škola je i místem pro další aktivity našich žáků po ukončení výuky.

Aby žáci trávili svůj volný čas smysluplně, mohou navštěvovat tyto zájmové útvary...

 

Logopedická intervence - 5 skupin pro žáky 1. a 2. třídy; út, st,čt a pá 7:00-7:45

                     

                         

z Evropského projektu Šablony pro MŠ a ZŠ - doučování pro žáky ohrožené školním neúspěchem (matematika)

1. stupeň - Mgr. Zdeňka Veselá,  2. stupeň - Alena Pátková

 

 

Příprava k přijímacím zkouškám z matematiky a ČJ

v pátek 7:00 - 7:45 (M a ČJ se bude střídat) - začínáme od října 2018, Mgr. Marie Černošková, Mgr. Zdeňka Zemanová

Zahrádka - Mgr. Dana Hozová, st 14:00-15:00

Divadélko -  Silvie Málková Morongová, čt 13:30-14:30

Žákovská knihovna  - Mgr. Daniela Naučová, středa 14:00 - 15:45

Hravá angličtina pro nejmenší - Mgr. Daniela Naučová, Barbora Němečková, po 13:15-14:00

Laboratorní praktika z chemie pro 9. ročník - Ing. J. Sokolová, st 14:00 - 15:00

Doučování  Aj - L. Koňárková , čt 7:00 - 7:45

Školní sportovní klub (Bodyform - Mgr. Monika Dundováút 13:00-14:00, Barevný Minivolejbal- Mgr. Martina Kovářová, Silvie Málková Morongová; čt 15:30-17:00, Florbal - po 15:15 - 16:30, čt 7:00 - 7:45,  Taneční skupina TRICK)