Mimoškolní činnost 2018/2019

Aktualizujeme

Naše škola je i místem pro další aktivity našich žáků po ukončení výuky.

Aby žáci trávili svůj volný čas smysluplně, mohou navštěvovat tyto zájmové útvary...

 

Logopedická intervence - 4 skupiny pro žáky 1. a 2. třídy; po,čt a pá 7:00-7:45

                          Dyslektická reedukace - pro žáky 1. a 2. stupně; pá 7:00-7:45, vede paní učitelka Mgr. Olga Zapletalová 

                         

z Evropského projektu Šablony pro MŠ a ZŠ - doučování pro žáky ohrožené školním neúspěchem (matematika)

1. stupeň - Mgr. Zdeňka Veselá,  2. stupeň - Alena Pátková

 

Čtenářský klub - Mgr. Daniela Naučová; st 13:30-15:00

 

Příprava k přijímacím zkouškám z matematiky a ČJ

ve středu 7:00 - 7:45 (M a ČJ se bude střídat) - začínáme od října 2017

Pohybové hry - Mgr. Barbora Ladickápro 1.stupeň, st 14:00-15:00

Keramický kroužek - Mgr. Zuzana Podhorská, Mgr. Irena Grentková - út 13:15-14:15

Zahrádka - Mgr. Dana Hozová, st 14:00-15:00

Divadélko -  Silvie Morongová, čt 13:30-14:30

Duhovka - Mgr. Daniela Naučová, út 13:00-14:00

Laboratorní praktika z chemie pro 9. ročník - Ing. J. Sokolová, st 14:00 - 15:00

Školní sportovní klub (Bodyform - Mgr. Monika Dundováút 13:00-14:00, Barevný Minivolejbal- Mgr. Martina Kovářová, Silvie Morongová; čt 15:30-17:00, Florbal - po 15:15 - 16:30, čt 7:00 - 7:45, Sportovní gymnastika, Taneční skupina TRICK)