Vyučující:

Mgr. Marie Černošková, Alena Pátková

 


Přírodovědný klokan 2018-2019

V říjnu na naší škole proběhla mezinárodní matematická soutěž „PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN “. Zúčastnili se jí žáci 8. a 9. ročníku v kategorii „KADET“.

Soutěžní úkoly byly z předmětů matematika, fyzika, chemie, přírodopis a zeměpis.

Celkem se soutěže zúčastnilo 81 žáků a výsledky následujících ročníků jsou následující:

 

8.ročník

1.místo Adam Rožnovský 8.A 59 bodů

2.místo Markéta Vávrová 8.A 52 bodů

3.místo Stanislav Mlčoch 8.A 51 bodů

 

9.ročník

1.místo Vít Ondrejec 9.B 65 bodů

2.místo Richard Neumann 9.B 54 bodů

3.místo Michal Malík 9.B 54 bodů

 

Vítězům blahopřejeme !!!

Předmětová komise matematiky


Přírodovědný klokan 2017/2018, Matematická olympiáda

 

PŘ-KLOKAN20172018.docx

MO 9.docx


MATEMATICKÝ KLOKAN 2017

17.3.2017 proběhla na naší škole mezinárodní matematická soutěž „MATEMATICKÝ KLOKAN 2017“. Pořadatelem je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s přírodovědeckou a pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. Kategorie KADET a BENJAMÍN jsou zařazeny v testovacím režimu pro EXCELENCI ZŠ.

Soutěže se zúčastnili žáci od 2. do 9.ročníku a výsledky jsou následující:

KATEGORIE CVRČEK – pro žáky 2.a 3.ročníku:

1 ROZÁLIE FIJALÍKOVÁ 3.A 55 bodů

2 KAROLÍNA TOMÁŠKOVÁ 2.A 54 bodů

3 ESTEL BALIGOVÁ 3.B 53 bodů

 

V této kategorii soutěžilo celkem 115 žáků.

 

KATEGORIE KLOKÁNEK – pro žáky 4.a 5.ročníku:

1 FRANTIŠEK HORÁČEK 4.A 95 bodů

2 KATEŘINA OČADLÍKOVÁ 5.A 82 bodů

3 MICHAL ZAPLETAL 5.B 80 bodů

 

V této kategorii soutěžilo celkem 106 žáků.

 

KATEGORIE BENJAMÍN – pro žáky 6.a 7.ročníku:

1 ADAM POLÁŠEK 6.A 82 bodů

2 TOMÁŠ KOLOMÁR 6.B 64 bodů

3 LENKA MLÝNKOVÁ 7.A 64 bodů

 

V této kategorii soutěžilo celkem 80 žáků.

 

KATEGORIE KADET – pro žáky 8.a 9.ročníku:

1 LENKA CIMERMANOVÁ 9.A 64 bodů

2 ANDREA ŠIKULOVÁ 8.A 60 bodů

3 MARTIN MRHÁLEK 9.C 57 bodů

 

V této kategorii soutěžilo celkem 86 žáků.

 

Vítězům blahopřejeme .

Předmětová komise matematiky a učitelé 2.,3.,4.,5.ročníků.


Přírodovědný klokan 2016/2017

V měsíci říjnu proběhla na naší školemezinárodní matematická soutěž „PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN“. Zúčastnili se jí žáci 8. a 9. ročníku v kategorii „KADET“.

Soutěžní úkoly byly z předmětů  matematika, fyzika, chemie, přírodopis a zeměpis.

Celkem se soutěže zúčastnilo 95 žáků a výsledky následujících ročníků jsou následující:

8.ročník

1.místo Filip Hájek 8.A 61 bodů

2.místo Jakub Juřica 8.B 53 bodů

3.místo Daniela Tomková 8.B 50 bodů

 

9.ročník

1.místo Dominik Růžička 9.B 72 bodů

2.místo Michal Varhaník 9.C 70 bodů

3.místo Ondřej Vyvlečka 9.A 69 bodů

 

Všem úspěšným řešitelům blahopřejeme.

Umístění ostatních žáků je vyvěšeno na nástěnce matematiky.


Matematické soutěže

Matematická olympiáda

Domácí formou práce probíhalo od ledna do března školní kolo matematické olympiády pro žáky 6. – 8. ročníků. Každý ročník měl specifická zadání šesti logických matematických úloh. Úspěšní řešitelé v jednotlivých kategoriích jsou zaznamenáni v níže uvedené tabulce. Všem zúčastněným děkujeme za jejich píli a domácí práci a přejeme jim mnoho dalších úspěchů.

Úspěšní řešitelé matematické olympiády (pořadí dle úspěšnosti v jednotlivých ročnících):

6. ročník (6. B Jakub Klečka, Klára Koppová)

7. ročník (7. A Barbora Hánová, Jakub Salvet, 7. B Radim Růžička)

8. ročník (8. C Marek Šubert, Barbora Kaňová, Tereza Druláková)

 

Matematický klokan

V pátek 18. března 2016 byly hodiny matematiky věnovány mezinárodní soutěži Matematický klokan, kterou pořádá Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci. Soutěžící jsou podle věku rozděleni do 5 kategorií: Klokánek (4. - 5. třída ZŠ), Benjamín (6. - 7. třída ZŠ), Kadet (8. - 9. třída ZŠ), Junior (1. - 2. ročník SŠ) a Student (3. - 4. ročník SŠ). Ve všech kategoriích soutěžící řeší 24 testových úloh, přičemž vybírá jednu z pěti nabízených možností řešení. Úlohy jsou seřazeny ve třech skupinách podle obtížnosti, za správnou odpověď získává soutěžící 3, 4 nebo 5 bodů, za špatnou odpověď se mu jeden bod strhává. Aby soutěžící nedosahovali záporných výsledků, dostávají do vínku 24 bodů, takže lze získat maximálně 120 bodů.

Žáci druhého stupně ZŠ Hulín soutěžili tedy ve dvou kategoriích – Benjamín a Kadet. Výherci školního kola kategorie Benjamín jsou: Barbora Hánová (68 bodů, 7. A), Jan Fijalík (54 bodů, 6. A) a Lucie Pivodová (53 bodů, 6. A). První tři místa ve školním kole kategorie Kadet obsadili: Anna Šimková (64 bodů, 9. A), Tomáš Nevřala (61 bodů, 9. A) a Simona Šteigerová (59 bodů, 8. A).

 

Pythagoriáda

Pythagoriáda patří mezi oblíbené matematické soutěže. Je určena žákům 6., 7. a 8. ročníků základních škol. Úlohy této soutěže vycházejí ze znalostí matematiky odpovídajících ročníků ZŠ a víceletých gymnázií, zúčastnit se této soutěže může tedy každý žák příslušného ročníku - není nutné být matematickým talentem. Příklady rozvíjí mimo jiné prostorovou představivost či logické uvažování. Soutěž je realizována jako školní a následně okresní kolo. Úspěšným řešitelem školního kola, který postupuje do kola okresního, je žák, který správně vyřeší 10 z 15 slovně zadaných úloh. Cílem Pythagoriády je především zvýšit zájem o matematiku u co nejširšího počtu žáků.

Pythagoriáda na ZŠ Hulín byla žáky vypracovávána v hodinách matematiky v úterý 29. 3. 2016, po návratu žáků do školních lavic po Velikonočních prázdninách. Nejúspěšnějšími řešiteli Pythagoriády v jednotlivých ročnících byl Jakub Klečka (9 bodů, 6. B), Filip Hájek (2 body, 7. A) a Dominik Růžička (7 bodů, 8. B).


Historie matematiky

Předvánoční hodiny matematiky v osmých ročnících byly věnovány významným historikům a historickým souvislostem týkajících se důležitých objevů v matematice. Nejčastěji si žáci vybírali historiky, o které již v průběhu prvního pololetí ve vyučování „zavadili“ – jednalo se tedy o Pythagorase ze Samu a Thalése z Milétu. Mezi další zmíněné patřil například Eukleidés z Alexandrie,  René Descartes a Archimédés ze Syraku.


Přírodovědný klokan 2015-2016

 

V říjnu na naší škole proběhla mezinárodní matematická soutěž „PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN “. Zúčastnili se jí žáci 8. a 9. ročníku v kategorii „KADET“.

Soutěžní úkoly byly z předmětů matematika, fyzika, chemie, přírodopis a zeměpis.

Celkem se soutěže zúčastnilo 102 žáků a výsledky následujících ročníků jsou následující:

8.ročník

1.místo Dominik Růžička 8.B (71 bodů)

2.místo Lukáš Kroupa 8.A (53 bodů)

3.místo Radim Jaroš 8.B (51 bodů)

3.místo Vendula Dutkevičová 8.A (51 bodů)

 

 

9.ročník

1.místo Anna Šimková 9.A (69 bodů)

2.místo Dominik Jelínek 9.A (52 bodů)

3.místo Kateřina Spurná 9.A (48 bodů)

3.místo Martin Jarka 9.B (48 bodů)