Jazyk český

Vyučující:

Mgr. Zdeňka Zemanová, Mgr. Olga Zapletalová


Příprava k přijímacím zkouškám

Ve školním roce 2017/2018 jsme od počátku měsíce října otevřeli Cvičení z českého jazyka, které je určeno zájemcům pro přípravu k přijímacím zkouškám na střední školy.

Mgr. Z. Zemanová


V letošním školním roce mimo jiné připravujeme:

 

Olympiádu z českého jazyka /prosinec 2017/

Recitační soutěž /únor 2018/

Soutěž v řečových dovednostech /květen 2018/

Návštěvu hulínské knihovny pro 6. ročník


SOUTĚŽ V ŘEČOVÝCH DOVEDNOSTECH

V pondělí 4. června 2018 se na 2.stupni konala soutěž v řečových dovednostech. Zúčastnili se jí žáci

6. – 8.ročníku. Všichni měli velkou snahu, aby v náročné soutěži obstáli co nejlépe. Porota měla proto velmi těžké rozhodování. Na 1. místě se umístila A. Žinožičková ze 7.B, o 2. místo se dělí L. Mlýnková z 8.A a K. Šubertová z 8.B, 3. místo obsadila D. Rohlederová ze 7.B. Všem blahopřejeme.

Foto ZDE


Olympiáda z českého jazyka

4. 12. 2017 se v naší škole uskutečnilo školní kolo olympiády z českého jazyka. Zúčastnili se ho vybraní žáci 8. a 9. ročníků, kteří museli řešit úkoly z mluvnice a vypracovat slohové cvičení na dané téma. V letošním roce si se zadáním nejlépe poradili a na stupních vítězů se umístili tito žáci. Třetí místo se ziskem 17 bodů obsadila Lucie Pivodová z 8. A, na druhém místě skončil s 18 body Filip Hájek z 9.A a vítězkou letošního školního kola se stává se ziskem 19 bodů Eliška Jetelinová z 9.B. Děkujeme všem, kteří se olympiády zúčastnili, a vítězům přejeme mnoho štěstí v okresním kole. /O. Zapletalová/


Soutěž v řečových dovednostech

Dne 8. 6. 2017 se na naší škole uskutečnila soutěž v řečových dovednostech. Porotě připadl nelehký úkol – porovnat a vyhodnotit vystoupení vynikajících řečníků z 6. až 8. ročníků. Po zvážení všech aspektů, které s rétorikou souvisí, se porota usnesla na prvních třech místech téměř jednomyslně.

 

Na prvním místě se umístila Denisa Rohlederová z 6. B, na druhém místě Matěj Brabec z 6. A a na třetím místě Jakub Maňák z 8. B.

 

Vítězům gratulujeme a všem zúčastněným děkujeme.

 

V. Kaďůrková, Z. Zemanová


Svátek poezie

Dne 22. 3. 2017 se Alena Kirilenková z 9. B zúčastnila recitační soutěže Svátek poezie, která se každým rokem koná v Kroměříži. Alena zde vybojovala krásné 3. místo a postoupila do krajského kola. Velice jí blahopřejeme a přejeme hodně štěstí v nastávající části soutěže.

 

V. Pecháčková


Recitační soutěž

Dne 8. února 2017 se na 2. stupni naší školy konalo školní kolo recitační soutěže, kterého se zúčastnili zástupci všech ročníků, a jejich výkony byly hodnoceny porotou z řad pedagogů.

Hodnotila se přiměřenost textů, které si žáci vybrali, bezchybnost a srozumitelnost přednesu i jeho hlasitost.

Výkony všech recitátorů byly výborné a porota musela rozhodnout o prvních třech místech.

Na prvním místě se umístila se svým vynikajícím přednesem Alena Kirilenková z třídy 9. B, druhé místo obhájila Klára Koppová z třídy 7. B a třetí místo patřilo Matějovi Brabcovi z třídy 6. A.

Vítězům gratulujeme a všem zúčastněným patří pochvala za jejich výkony.

 

Mgr. Veronika Pecháčková


K radosti ze čtení

Ve školním roce 2015/2016 jsme se po kladných ohlasech ze strany žáků znovu rozhodli realizovat projekt, který nazýváme Vlastní kniha. Tento projekt je určen na podporu rozvoje čtenářských dovedností.

V 6. - 9. ročníku věnujeme část některé z hodin literární výchovy tichému čtení knih, které si žáci sami přinesou, tudíž je tyto knihy zajímají a hlavně je baví. O čtenářském zážitku pak mohou diskutovat se svými spolužáky.

 

V. Pecháčková


Volná kniha

V rámci rozvíjení čtenářské gramotnosti i v letošním školním roce pokračujeme v projektu Volná kniha. Knihy jsou umístěny vedle studovny a každý žák má možnost si knihu bez ptaní půjčit, přečíst, vrátit. Žáci mohou také knihy přinést a poskytnout ostatním dobrou knihu k přečtení.  

 

V. Pecháčková


Volná knihaFotogalerie: Jazyk český

/album/fotogalerie-jazyk-cesky/p1030758-jpg1/
/album/fotogalerie-jazyk-cesky/p1030760-jpg1/
/album/fotogalerie-jazyk-cesky/p1030764-jpg1/
/album/fotogalerie-jazyk-cesky/p1030768-jpg1/
/album/fotogalerie-jazyk-cesky/p1030770-jpg1/
/album/fotogalerie-jazyk-cesky/p1030771-jpg1/

—————