2. stupeň - šk. rok 2017/18

Titul, jméno, příjmení Funkce, třídnictví Konzultační hodiny

Email

Mgr. Hana Fuksová

Ředitelka školy, TV, vých. poradce  dle sjednaných termínů

 

  zs.hulin@volny.cz

 

Ing. Eva Illová Zástupce ředitele, AJ, VO pondělí
13:30 - 14:30
eva.illova@post.cz
Mgr. Martina Morócová, DiS. HV, VV, VZ, VO,
VP - výtvarný seminář
6. A
úterý
10:55 - 11:40, dle domluvy
martina.morocova@gmail.com
Ing. Jaromíra Sokolová CH, F, NJ, VO, VZ
6. B
středa
10:00 - 10:45, dle domluvy
sokolova.j@seznam.cz
Mgr. Irena Hudcová PŘ, PČ, VZ, VP - Praktika z ekologie, Domácnost
7. A
středa
11:50 - 12:35, dle domluvy
irenhudcova@seznam.cz
Mgr. Olga Zapletalová ČJ, RJ, VP - Mediální výchova
7. B
úterý
12:45 - 13:30
sulga@seznam.cz
Mgr. Svatopluk Štípek F, TV, PČ, Informatika, VP - Technická praktika
8. A
pondělí
10:00 - 10:45, dle domluvy
svatatkd@email.cz
Mgr. Zdeňka Zemanová

ČJ, D, VO, VP - dějepisný seminář

8. B

pondělí
12:40 - 13:30, dle domluvy

zem45@seznam.cz

Mgr. Marie Černošková M, Informatika, metodik ICT
9. A
středa
8:00 - 8:45, dle domluvy
cernoskova@zshulin.cz
Mgr. Martina Kovářová AJ, TV, VO, PČ,
školní metodička prevence
 
úterý
11:00 - 11:40
čtvrtek
14:30 - 15:15
marti.kovarova@gmail.com
Mgr. Martin Lendel Z, TV, VO,
VP - sportovní hry
 
pondělí
9:00 - 9:45

lendel.martin@seznam.cz

MgA. Petr Levíček HV pondělí
11:50-12:35
Plevicek@seznam.cz
Mgr. Filip Potyka Z, D, PČ, VV,
VP - technická praktika
9. B
středa
13:35-14:20
FPotyka@seznam.cz
Alena Pátková M pondělí
12:45 - 13:30, dle domluvy
a.patkova@post.cz
Jelena Sergejevna Finková RJ pondělí
8:00 - 8:45, dle domluvy
lena.finkova@seznam.cz
Mgr. Lenka Koňárková   AJ,VO, KOA pondělí
12:30 - 13:30, dle domluvy

konarkova.l@seznam.cz

 

Vysvětlivky zkratek: AJ - anglický jazyk, ČJ - český jazyk a literatura, D - dějepis, DO - domácnost, F- fyzika, HV - hudební výchova, CH - chemie,

 M - matematika, NJ - Jazyk německý, VO - výchova k občanství, PČ - pracovní činnosti, PŘ - přírodopis, MEV - mediální výchova,

 SH - sportovní hry, TV - tělesná výchova, VV - výtvarná výchova, Z - zeměpis, IN - informatika, PEKO - praktika z ekologie,

VZ - výchova ke zdraví, VP - volitelný předmět, VýS - výtvarný seminář, TEP - technická praktika

2.CJ - druhý cizí jazyk, VZ - výchova ke zdraví, RJ - jazyk ruský, KOA - konverzace v anglickém jazyce, DĚS - dějepisný seminář.