1.stupeň - šk. rok 2018/19

Titul, jméno, příjmení

Funkce,

třídnictví

Konzultační
hodiny
Email
Mgr. Hana Fuksová Ředitelka školy, TV, výchovný poradce dle sjednaných termínů zs.hulin@volny.cz
Mgr. Irena Janů Zástupce
ředitele
Koordinátor ŠVP
dle tel. domluvy janu.irena@seznam.cz
PhDr. Alena Krutilová 1.A pondělí
13:00 - 14:00,
dle domluvy
brezinovalena@seznam.cz
Mgr. Jana Ševčíková Stárková 1.B čtvrtek
13:00 - 14:00,
dle domluvy
starkova07@email.cz
Mgr. Eva Cupáková 1.C čtvrtek
13:00 - 14:00,
dle domluvy
cupakova.eva@seznam.cz
Mgr. Ludmila Odstrčilíková 2. A čtvrtek
13:00 - 14:00, dle domluvy
odstr.L@email.cz
Mgr. Šárka Chudějová Výchovný poradce pro I.stupeň
2. B
čtvrtek
13:00 - 14:00, dle domluvy
s.chudejova@seznam.cz
Mgr. Dana Hozová Koordinátor EVVO
3. A
čtvrtek
13:00 - 14:00, dle domluvy
danahozova@seznam.cz
Mgr. Jarmila Macháňová 3. B  dle domluvy  
 Mgr. Daniela Naučová 3. C čtvrtek
13:00-14:00,
dle domluvy
 daniela.naucova@email.cz 
Mgr. Zuzana Podhorská 4. A pondělí
7:00 - 7:30
úterý
 7:00 - 7:30,
dle domluvy
 podhorskaz@seznam.cz 
Mgr. Hana Škopíková 4. B pondělí
7:00 - 7:30,
úterý
7:00 - 7:30,
dle domluvy
hanaskopikova@seznam.cz
Barbora Bublová 4. C pátek
10:00 - 10:45,
dle domluvy
b.bublova@seznam.cz
Mgr.
Barbora Němečková
5. A čtvrtek
10:55 - 11:40, dle domluvy
bara.ladicka@seznam.cz
Mgr. Zdeňka Veselá 5. B dle  domluvy veselazshulin@seznam.cz
Mgr. Andrea Bublová 5.C úterý
13:00 - 13:45,
dle domluvy
a.bub@seznam.cz
Mgr. Eva Svobodová   pátek
7:00 - 7:45,
dle domluvy
esvobhu@seznam.cz