Fyzika

 

Vyučující: 

Mgr. Svatopluk Štípek, Ing. Jaromíra Sokolová

 

"Génius - to je 99 % dřiny a jen jedno procento nápadu" - T. A. Edison

"Pouze život, který žijeme pro ostatní stojí za to" - A. Einstein

 

Vzdělávání v předmětu fyzika:

  vede k rozvíjení a upevňování dovedností pozorovat a měřit fyzikální vlastnosti a procesy

  směřuje k podpoře hledání a poznávání fyzikálních faktů a jejich vzájemných souvislostí

  učí žáky zkoumat příčiny přírodních procesů, souvislosti a vztahy mezi nimi

  vede k vytváření a ověřování hypotéz

  směřuje k osvojení základních fyzikálních pojmů a odborné terminologie

  podporuje vytváření otevřeného myšlení, logického uvažování

 

 Přehled učiva
 
6. ročník
 • Látka a těleso
 • Fyzikální veličiny a jejich měření
 • Síla a její měření
 • Elektrické vlastnosti látek
 • Magnetismus
 • Elektrický obvod
7. ročník
 • Pohyb tělesa
 • Síly a jejich vlastnosti
 • Kapaliny
 • Plyny
 • Světelné jevy
8. ročník
 • Práce a energie
 • Tepelné jevy
 • Zvukové jevy
 • Elektrický proud
 • Počasí kolem nás
9. ročník
 • Elektromagnetické jevy
 • Elektrický proud v kapalinách, plynech
 • Polovodiče
 • Elektromagnetické záření, světelné jevy
 • Jaderná energie
 • Astronomie

 


Veselé bádání

Dne 23. 11. 2018 jsme pro žáky 7. a 8. tříd ve spolupráci s deváťáky uspořádali netradiční pohled do výuky přírodovědných předmětů. Jednalo se o vyzkoušení si věcí, na které není tolik času v běžné výuce. Žáci si mohli ve fyzice vyzkoušet zapojování různých elektrických obvodů, seznámit se s programovatelným robotem či ověřit si znalosti poznávání vesmírných těles.
Veškeré bádání probíhalo v příjemné atmosféře a doufáme, že jsme obohatili zájem o přírodovědné předměty.
 
Mgr. Svatopluk Štípek
 
Foto ZDE

Podpora technického myšlení

V rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje“, tedy podpory a rozvoje technického myšlení, se žáci ZŠ Hulín ve spolupráci se střední školou COPT v Kroměříži účastnili „Sdílených dílen elektro“ na této střední škole. Výuka byla směřována na praktické vyzkoušení si zapojování elektrotechnických obvodů s polovodičovými prvky pomocí elektronické stavebnice. Výsledkem bylo sestavení blikače s diodami.

Další společnou akcí byla návštěva Strojírenského veletrhu v Brně. Zde se žáci seznámili s novými trendy v oblasti vědy a techniky, mohli shlédnout 3D tiskárny, různé typy robotů, moderní měřící zařízení, CNC stroje, vývoj automobilů apod.

Sdílené dílny i veletrh přispěly k získání nových zkušeností a dovedností v oblasti vědy a techniky, většina zúčastněných si odnesla pozitivní dojmy z těchto akcí.

 

Mgr. Svatopluk Štípek, září, říjen 2018


Fyzikální soutěž - 8. ročníky

Dne 5. 4. 2018 se vybraní žáci 8. ročníku účastnili školního kola fyzikální soutěže. Soutěž zahrnovala otázky z oblasti učiva 6. - 8. ročníku pojaté náročnější formou. Všech 15 žáků se velmi snažilo, ale nejlépe se umístila Lucie Pivodová z 8. A. Gratulujeme.

Vítězové nás budou reprezentovat na okresním kole pořádaném v Kroměříži.

Umístění TOP5:

1. L. Pivodová 21 b.

2. - 3. F. Hyánek 19, 5 b.

2. - 3. D. Kuchař 19, 5 b.

4. T. Dvořák 18 b.

5. V Ondrejec 16, 5 b.

 

Mgr. Svatopluk Štípek


Fyzikální soutěž

V rámci podpory, motivace a rozvoje přírodovědných předmětů se počátkem listopadu 2017 uskutečnila „Fyzikální soutěž“ pro žáky 9. tříd. Soutěž obsahovala okruhy zahrnující vědomosti získané od šestého do osmého ročníku, přičemž se řešily teoretické a početní úkoly. Celkem se účastnilo 18 žáků a celkovým vítězem se stal Filip Hájek z 9. A.

 

Výsledky: Top 5

1. F Hájek 9. A

2. M. Přikryl 9. A

3. – 4. F. Simerský 9. A

3. – 4. D. Tomková 9. B

5. K. Hodonská 9. B

 

Všem děkujeme a vítězové mají možnost reprezentovat školu na meziškolním kole v Kroměříži.

 

Mgr. Svatopluk Štípek


Den otevřených dveří

Dne 11. 4. 2017 proběhl "Den otevřených dveří". Rodiče budoucích, současných i minulých žáků, rovněž děti všech věkových kategorií mohli shlédnout vybavení pracovny fyziky, vyzkoušet si různé pokusy týkající se magnetismu a elektrických obvodů. Bylo k vidění i fungování elektromotoru či pomůcky do mechaniky. Výklad obstarávali žáci 8. ročníku.

Všem děkujeme za návštěvu a těšíme se na vaši podporu.