Fyzika

 

Vyučující: 

Mgr. Svatopluk Štípek, Ing. Jaromíra Sokolová

 

"Génius - to je 99 % dřiny a jen jedno procento nápadu" - T. A. Edison

"Pouze život, který žijeme pro ostatní stojí za to" - A. Einstein

 

Vzdělávání v předmětu fyzika:

  vede k rozvíjení a upevňování dovedností pozorovat a měřit fyzikální vlastnosti a procesy

  směřuje k podpoře hledání a poznávání fyzikálních faktů a jejich vzájemných souvislostí

  učí žáky zkoumat příčiny přírodních procesů, souvislosti a vztahy mezi nimi

  vede k vytváření a ověřování hypotéz

  směřuje k osvojení základních fyzikálních pojmů a odborné terminologie

  podporuje vytváření otevřeného myšlení, logického uvažování

 

 Přehled učiva
 
6. ročník
 • Látka a těleso
 • Fyzikální veličiny a jejich měření
 • Síla a její měření
 • Elektrické vlastnosti látek
 • Magnetismus
 • Elektrický obvod
7. ročník
 • Pohyb tělesa
 • Síly a jejich vlastnosti
 • Kapaliny
 • Plyny
 • Světelné jevy
8. ročník
 • Práce a energie
 • Tepelné jevy
 • Zvukové jevy
 • Elektrický proud
 • Počasí kolem nás
9. ročník
 • Elektromagnetické jevy
 • Elektrický proud v kapalinách, plynech
 • Polovodiče
 • Elektromagnetické záření, světelné jevy
 • Jaderná energie
 • Astronomie

 


Fyzikální soutěž

V rámci podpory, motivace a rozvoje přírodovědných předmětů se počátkem listopadu 2017 uskutečnila „Fyzikální soutěž“ pro žáky 9. tříd. Soutěž obsahovala okruhy zahrnující vědomosti získané od šestého do osmého ročníku, přičemž se řešily teoretické a početní úkoly. Celkem se účastnilo 18 žáků a celkovým vítězem se stal Filip Hájek z 9. A.

 

Výsledky: Top 5

1. F Hájek 9. A

2. M. Přikryl 9. A

3. – 4. F. Simerský 9. A

3. – 4. D. Tomková 9. B

5. K. Hodonská 9. B

 

Všem děkujeme a vítězové mají možnost reprezentovat školu na meziškolním kole v Kroměříži.

 

Mgr. Svatopluk Štípek


Den otevřených dveří

Dne 11. 4. 2017 proběhl "Den otevřených dveří". Rodiče budoucích, současných i minulých žáků, rovněž děti všech věkových kategorií mohli shlédnout vybavení pracovny fyziky, vyzkoušet si různé pokusy týkající se magnetismu a elektrických obvodů. Bylo k vidění i fungování elektromotoru či pomůcky do mechaniky. Výklad obstarávali žáci 8. ročníku.

Všem děkujeme za návštěvu a těšíme se na vaši podporu.


Pevnost poznání

Dne 22. 3. 2017 proběhla v rámci 6. a 7. ročníků přírodovědná exkurze do Pevnosti poznání v Olomouci.

Žáci navštívili všechna patra pevnosti. Zajímavou a zábavnou formou se seznámili s historií tohoto města, mohli si vyzkoušet dobové uniformy i potěžkat dělové koule. Prošli si korytem řeky Moravy, kde se setkali s nejrůznějšími bezobratlými živočichy, navštívili periodickou tůň, podmořskou jeskyni, mohli vstoupit do osmimetrové makety lidského mozku i makety oka a seznámili se s planetáriem, podstatou světelného záření i 3D tiskárnou. Velmi často používaným slovním spojením během exkurze bylo „to je super“, z čehož soudíme, že se žákům exkurze líbila i přes nepřízeň počasí, která nás zastihla.

Hradilová

Foto ZDE


Výuka fyziky trochu jinak

Každý školní rok se snažíme žákům zpříjemnit výuku fyziky nějakým zajímavým výukovým programem. Již několikrát jsme zavítali do Světa techniky v Ostravě a vždy jsme byli s jejich nabídkou velmi spokojení. Letos jsme si vybrali zajímavé téma, které reaguje na rozvoj elektroniky a nutnost pracovat s programy – „Roboti v našem životě“.

Tohoto výukového programu se zúčastnili žáci 7.B třídy. O tom, jak byli spokojení, napsali sami:

Dne 16. prosince jsme vyrazili s paní učitelkou Sokolovou do dolních Vítkovic v Ostravě. Nejprve jsme jeli vlakem do Přerova, tam jsme přesedli a nastoupili na vlak do Ostravy. Poté, co jsme dorazili do Ostravy, nám paní učitelka šla koupit lístky na MHD. A rozdala nám je! Učitelé nás pak upozornili, že si máme dávat pozor na své věci. Vyrazili jsme z hlavního nádraží na MHD, které zamířilo do dolních Vítkovic. Když jsme vystoupili v dolních Vítkovicích, prošli jsme podchodem a zamířili jsme do Velkého světa techniky. Vešli jsme do Světa techniky a počkali na pana lektora jménem Zdeněk. Jakmile přišel, vzal nás s sebou do Malého světa techniky – budovy U6, kde jsme začali prezentací o robotech. Pan lektor nám nejprve povídal, co jsou to roboti, jak pracují a také jak vzniklo jméno robot. Jméno robot vzniklo podle slova „ robota"-práce, poprvé ho použil ve své knize RUR Karel Čapek. Druhou hodinu jsme zahájili tím, že nám pan lektor rozdal krabice s legem a programátorem. Nejprve jsme začali stavět základy robota, poté jsme připojili čidla a začali programovat. Mezi přestávkami jsme si mohli vyzkoušet různé atrakce v Malém světě techniky. Třetí hodinu jsme dokončovali programování robota a mohli jsme si vyzkoušet různé úkoly pro robota. Když jsme skončili, poděkovali jsme panu lektorovi za úžasnou prezentaci a výuku programování, oblékli se a vyrazili do centra – do Nové Karolíny. Prezentace stavba robota a jeho programování se nám líbilo a všichni doufáme, že se tam ještě někdy podíváme. V nové Karolíně jsme se šli občerstvit a nakoupit vánoční dárky, po dvou hodinách jsme se všichni sešli a vyrazili zpět na hlavní nádraží. Jeli jsme zase do Přerova, tam jsme rychle přestoupili, aby nám neujel vlak a vyrazili domů. Přijeli jsme na Hulínské nádraží. Tam jsme se rozloučili s kamarády, paní učitelkou Sokolovou, panem učitelem Štípkem a šli jsme domů. Za tento zážitek jsme vděční paní učitelce a panu učiteli, že nás vzali na tak úžasný výlet a moc jsme si ho užili.

J.Sokolová, A. Švestková, K. Pavlůsková , R.Zaoralová, N.Labuťová , K. Omastová a K. Šubertová

Foto ZDE