Projekt o bezpráví

Dějepisný projekt – PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ

 

Naše škola se zapojila do projektu nazvaného Příběhy bezpráví, který již několik let pořádá společnost Člověk v tísni. Projekt se dlouhodobě věnuje tématu výuky moderních československých dějin. Letošní ročník byl věnován tématu ,,Holocaust‘‘.

 24. 11. 2009 jsme shlédli dokument Olgy Sommerové ,,Sedm světel‘‘. Příběhy žen, které přežily koncentrační tábory a dobu 2. světové války nás zaujaly a hluboce se nás dotkly.

Po shlédnutí filmu následovala beseda o koncentračním táboru Osvětim, kterou nás provázel pan učitel Mgr. L. Podhorský.

Po krátké pauze jsme se seznámili s úkoly, které pro nás z projektu vyplývají a budou se prolínat většinou předmětů, např. Dě – budeme hledat místa spojená s osudem Židů a dokumentovat je, rozplétat příběhy jejich životů, v jazyce českém napíšeme na toto téma slohovou práci, ve výtvarné výchově vytvoříme koláže z fotografií a v občanské výchově vyhodnotíme anketu, kterou náš celý projektový den končil. Na některé názory našich spolužáků se můžete podívat (odkaz).

Děkujeme p. uč. Mgr. Z. Lačíkové, která nám projektový den připravila.

Více na www.pribehybezpravi.cz  nebo  www.jedensvetnaskolach.cz/download/banners/pribehy_bezpravi_obecny.gif

               Za 9. třídy Eva Šafaříková, Lukáš Havlíček a Pavel Hušek.

/stej/


Fotogalerie: Projekto o bezpráví

/album/fotogalerie-projekto-o-bezpravi/olympd1-jpg/
/album/fotogalerie-projekto-o-bezpravi/olympd2-jpg/
/album/fotogalerie-projekto-o-bezpravi/olympd3-jpg/
/album/fotogalerie-projekto-o-bezpravi/olympd4-jpg/
/album/fotogalerie-projekto-o-bezpravi/scan-1-jpg/
/album/fotogalerie-projekto-o-bezpravi/scan-2-jpg/
/album/fotogalerie-projekto-o-bezpravi/scan-3-jpg/
/album/fotogalerie-projekto-o-bezpravi/scan-4-jpg/

—————