TŘÍDNÍ MINIPROJEKTY EVVO 2017/18

2.A D. Hozová

Proměna (českého) roku – spolupráce s 9.B

2.B S. Morongová

Přírodní živly

2.C D. Naučová

Kaktusové centrum – spolupráce se 7.B

3.A Z.Podhorská

Zdravé stravování – spolupráce s 8.B

3.B I.Grentková

Jídlo na cestách

3.C M.Dundová

Cestujeme kolem světa se zvířaty

4.A B. Ladická

Motýlí farma

4.B M.Dohnalová

Příroda – náš přítel - proměna

4.C A. Bublová

Rybník a jeho okolí

5.A H.Škopíková

Po stopách půdy

5.B Z.Veselá

Experimenty se starými odrůdami

5.C E. Cupáková

Recyklace a výroba knihy

6.A M. Morócová

Co je to kořenová čistička a kde ji můžeme najít

6.B J. Sokolová

Příroda v Hulíně

7.A I.Hudcová

Čtyři roční období v okolí školy

7.B O.Zapletalová

Kaktusové centrum – spolupráce s 2.C

8.A S.Štípek

Ochrana zvířat

8.B Z.Zemanová

Zdravé stravování – spolupráce s 3.A

9.A M.Černošková

Celebrity a příroda

9.B F.Potyka

Proměna (českého) roku – spolupráce s 2.A