Třídní miniprojekty EVVO 2018/2019

2.A

L. Odstrčilíková

Pohádka o vodě

2.B

Š. Chudějová

Pohádka o vodě

3.A

D. Hozová

Vodní svět s 8.A

3.B

S. Málková Morongová

Na moři

 

3.C

D. Naučová

Co pijeme – pokusy s vodou

4.A 

Z.Podhorská

Co pijeme – pokusy s vodou

4.B

H. Škopíková

Voda jako rozpouštědlo

4.C

B. Bublová

Koloběh vody

5.A

B. Němečková

Hmyzí ubytovna s 6.A

5.B

Z. Veselá

Meteorologická pozorování – počet a množství srážek

5.C

A. Bublová

Voda v domácnosti

6.A

F. Potyka

Hmyzí ubytovna s 5.A

6.B

L. Koňárková

Vzácná voda

7.A

M. Morócová

Éčka v nápojích

7.B

J. Sokolová

Ohrožená zvířata

8.A

I.Hudcová

Vodní svět s 3.A

8.B

O.Zapletalová

Živočichové v řece, hmyzí hotel

9.A

S.Štípek

Povodně

9.B

Z.Zemanová

Kudy voda teče

 


Ekosetkání 2018

27.06.2018 18:26

18.6. se naše tělocvična proměnila ve velkou „konferenční“ místnost. Své celoroční úsilí na miniprojektech EVVO prezentovali žáci od druhých do devátých tříd. I když na některých byla vidět nervozita, všichni svá vystoupení zvládli. Mohli jsme sledovat témata velmi různá – o zvířatech, rostlinách, zdravém stravování, kořenové čističce… Zajímavá témata byla například i o recyklaci knihy, celebrity a ochrana přírody nebo pozorování líhnutí motýlů. Prostě všichni svá témata zpracovali a prezentovali úspěšně.

Miniprojekty hodnotili členové parlamentu, výsledky sečetli s průběžným celoročním hodnocením a vyhlásili vítěze, který v září pojede na edukační program s EVVO zaměřením. Vítězem se stala 8.A, která se vybrala téma ochrany zvířat a zajímala se o opuštěná zvířata v útulku v Kroměříži a pandu červenou v ZOO Lešná. Na prvním stupni to byla  3.C, která celý rok „putovala“ se zvířátky.

Zazněla i slova přiznání neúspěchu a to je také důležité pro další práci. Cíl tohoto setkání – uvědomit si, že se musíme dívat kolem sebe s otevřenýma očima a chránit si naši Zemi, byl určitě splněn.

Fotogalerii naleznete zde.


TŘÍDNÍ MINIPROJEKTY EVVO 2017/18

2.A D. Hozová  - Proměna (českého) roku – spolupráce s 9.B

2.B S. Morongová - Přírodní živly

2.C D. Naučová - Kaktusové centrum – spolupráce se 7.B

3.A Z.Podhorská - Zdravé stravování – spolupráce s 8.B

3.B I.Grentková - Jídlo na cestách

3.C M.Dundová - Cestujeme kolem světa se zvířaty

4.A B. Ladická - Motýlí farma

4.B M.Dohnalová - Příroda – náš přítel - proměna

4.C A. Bublová - Rybník a jeho okolí

5.A H.Škopíková - Po stopách půdy

5.B Z.Veselá - Experimenty se starými odrůdami

5.C E. Cupáková - Recyklace a výroba knihy

6.A M. Morócová - Co je to kořenová čistička a kde ji můžeme najít

6.B J. Sokolová - Příroda v Hulíně

7.A I.Hudcová - Čtyři roční období v okolí školy

7.B O.Zapletalová - Kaktusové centrum – spolupráce s 2.C

8.A S.Štípek - Ochrana zvířat

8.B Z.Zemanová - Zdravé stravování – spolupráce s 3.A

9.A M.Černošková - Celebrity a příroda

9.B F.Potyka - Proměna (českého) roku – spolupráce s 2.A


Ekosetkání 2017

Tradiční setkání s třídními miniprojekty EVVO proběhlo v pátek 16.6. v tělocvičně naší školy. Od osmi hodin probíhaly prezentace prvního stupně a od deseti hodin prezentace druhého stupně. Porota složená z členů parlamentu i ekotýmu pečlivě sledovala a podle daných kritérií hodnotila jednotlivé třídy. Témata byla různá, od zkoumání jezírka a stromů přes solární energii a zdravou stravu. Hodně se letos spolupracovalo mezi prvním a druhým stupněm. Deváťáci a třeťáci se společně zamýšleli nad vodou a druháci se sedmáky pozorovali stromy.

  Vítězi se stala 9.B a 3.C  s tématem Voda. Ocenění poroty dostali také 4.A  (Užitečnost sběru papíru), 4.B (Tajemství přírodní zahrady), 4,C ( Tajemný život pod hladinou), 2.A se  7.B ( Školní zahrada ve čtyřech ročních obdobích) a 9.A s 3.B ( Život v jezírku na školní zahradě).

Třídy se svých témat zhostily dobře, prezentace byly velmi různorodé a přinesly nám další nové poznatky.  

Fotogalerii naleznete zde.

TŘÍDNÍ  MINIPROJEKTY EVVO  2016/17

2.A Z.Podhorská

Školní zahrada ve čtyřech ročních obdobích se 7.B

2.B I.Grentková

V čem a jaké nosíme svačinky?

2.C M.Dundová

Zdravá strava

3.A

L. Odstrčilíková

Péče o ovocný sad

3.B

K. Horáčková

Život v jezírku na školní zahradě s 9.A

3.C

Š Chudějová

Šetření vody s 9.B

4.A

H.Škopíková

Užitečnost sběru papíru

4.B

Z.Veselá

Tajemství přírodní zahrady (ekosystémy školní zahrady)

4.C

E. Cupáková

Tajemný svět pod vodní hladinou

5.A

A. Bublová

Učíme prvňáčky třídit odpad s 1.A

5.B

L.Vlková

Zdravá strava, vitamíny

6.A

B.Hradilová

Odpad v průběhu vývoje lidstva

6.B

O.Zapletalová

Bylinková zahrádka

7.A

S.Štípek

Zdravá strava

7.B

Z.Zemanová

Školní zahrada ve čtyřech ročních obdobích s 2.A

8.A

M.Černošková

Stromy v okolí školy

8.B

M.Potůčková

Solární energie

9.A

V.Pecháčková

Život v jezírku na školní zahradě s 3.B

9.B

M. Kovářová

Šetření vody s 3.C

9.C

M.Lendel

Solární energie

Třídní miniprojekty EVVO

Cílem miniprojektů je začlenit co nejvíce témata Ekoškoly (Prostředí školy, Energie, Voda, Odpady, Šetrný spotřebitel, Doprava, Klimatické změny) do tříd, naučit se spolupracovat se spolužáky a prezentovat svou práci. Zároveň také učí trpělivosti, nutnosti komunikovat s ostatními a vede k poznání, že ne vždy bude výsledek úspěšný.  Metodou „sedmi kroků“ žáci postupně celoročně zpracovávají své téma. Vytvoří si pracovní skupinky, naplánují postup práce, informují ostatní na nástěnkách a na závěr projekty prezentují. Ekotým a žákovský parlament v průběhu školního roku kontroluje a boduje činnost jednotlivých tříd a body přičte k závěrečnému hodnocení na Ekosetkání a vyhodnotí nejlepší miniprojekt EVVO. Hodnotí se zvlášť žáci prvního a druhého stupně.

Miniprojekty žáci velmi pěkně zpracovávají, vybírají si témata, která mají smysl a učí se vážit si prostředí kolem sebe.

Fotogalerie prezentace miniprojektů je zde.

TŘÍDNÍ  MINIPROJEKTY EVVO  2015/16

2.A

L.Odstrčilíková

Třídění odpadu, spolupráce s firmou RESO Hulín

2.B

K. Horáčková

Divadelní zpracování tématu „My a EVVO“

2.C

Š. Chudějová

„Kam s tím“ – třídění odpadu, spolupráce s 9.B

3.A

I. Janů

Pěstujeme bylinky na školní zahradě

3.B

T. Pitnerová

Pranostiky

3.C

E. Cupáková

Měření teploty ve třídě

4.A

A. Bublová

„Hřbitov odpadků“, jezírka na školní zahradě

4.B

R. Kociánová

Minizoo Pravčice

5.A

D.Hozová

Co vlastně jíme

5.B

H.Škopíková

Pozorování ptáků v okolí školy během čtyř ročních období

5.C

D.Naučová

Černé skládky

6.A

S. Štípek

Oblovky, křeček, Ekoškolák

6.B

I. Herodesová

Bylinky a jejich význam

7.A

M. Černošková

Spotřeba elektřiny v domácnosti

7.B

M. Potůčková

Šnek, Klima a spotřeba

8.A

Z.Lačíková

Černé skládky ve městě

8.B

A.Goišová

Zeleň v našem městě

8.C

M. Lendel

Bioodpad v našem městě

9.A

J. Sokolová

„Kdo zdravě nejí, nesmí do lesa“

9.B

M. Kovářová

„Kam s tím“ – třídění odpadu, spolupráce s 2.C