EU - Rodilí mluvčí do škol


Naše škola se v říjnu 2014 zapojila do projektu „Rodilí mluvčí do škol - zvyšování jazykové vybavenosti žáků základních škol pomocí rodilých mluvčích a zapojením škol do mezinárodních projektů“ financovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Žáci 7., 8. a 9. ročníků mají možnost mít ve výuce anglického jazyka (jednou za 14 dnů) paní Vereen Smit a vyzkoušet si komunikaci s rodilou mluvčí založenou na osvojování si řeči přirozenou cestou, postupně ztrácet ostych při vyjadřování svých myšlenek v cizím jazyce a získávat sebevědomí při konverzaci v cizím jazyce. Děti si s paní Smit vytvořily velmi přátelský vztah, líbí se jim konverzační témata vycházející ze situací každodenního života, zkouší si angličtinu v praxi a učí se řeč skutečně používat.

/E.I./

 

https://www.elingua.cz

Vyveska_skoly.docx (870,7 kB)

Vyveska_skoly.pdf (278634)