Elektronická ŽK

Od 1. 9. 2016 se bude ve 3. – 9. ročnících evidovat veškerá klasifikace a výchovná opatření pouze prostřednictvím elektronické žákovské knížky (EŽK). Žákům  3. – 9. ročníku bude pro školní rok 2016/2017 vydán žákovský průkaz, který obsahuje identifikační údaje školy, žáka a jeho zákonných zástupců, omluvný list, jiná sdělení  a pozvánku na třídní schůzky.                

Žáci budou tento žákovský průkaz nosit s sebou denně do školy.  Přístup do EŽK je prostřednictvím internetové adresy:   https://isas.zshulin.cz  

Spuštění internetové stránky vyžaduje běžné připojení k internetu přes počítač, tablet nebo mobilní telefon. Žákovi a oběma zákonným zástupcům jsou přiděleny přihlašovací údaje do systému (značka=uživatelské jméno a heslo), které bude používat po celou dobu školní docházky. Doporučujeme pečlivě si uschovat přihlašovací údaje (žák i zák. zástupci) a neposkytovat je třetím osobám. Přihlašovací údaje poskytnuté v minulém školním roce jsou nadále platné. 

V případě ztráty přihlašovacích údajů zákonný zástupce písemně požádá přes žákovský průkaz o přihlašovací údaje nové. Nelze přístupové údaje poskytovat po telefonu nebo e-mailem.

Zákonný zástupce se do systému přihlašuje pouze svými přihlašovacími údaji (nikoli žákovskými), čímž potvrzuje pravidelnou (min. jednou za 2 týdny) kontrolu klasifikace a výchovných opatření svého syna/dcery.

V případě nedostupnosti internetového připojení v domácnosti, zákonný zástupce písemně požádá o přístup do EŽK (iSAS) a bude mu umožněno připojit se do systému v prostorách školy. 

 

navod k prihlaseni do iSAS.pdf