Důležité informace

Školní družina je umístěna v komplexu ZŠ v prvním poschodí pavilonu ŠD a ŠJ. Pro svou činnost užíváme vlastní prostory - 4 kmenové oddělení a cvičebnu. K dispozici máme také tělocvičnu ZŠ, hřiště a zahradu. Školní družinu navštěvuje 120 dětí prvního až pátého ročníku základní školy. Jsou rozděleny do čtyř oddělení. Provoz máme denně od 600- 800 hod. – ranní družina, od 1130- 1600hod. – odpolední družina. Do ranní družiny docházejí děti dojíždějící a ty, jejichž rodiče chodí ráno do zaměstnání. Zabezpečujeme také provoz v době všech prázdnin, vždy podle zájmu rodičů dětí zapsaných do školní družiny. V době vedlejších prázdnin organizujeme celodenní výlety- turistika, plavání, koně……Též nabízíme žákům konkrétně zaměřené kroužky, které si vybírají podle svých schopností a zájmů. Nabízíme angličtinu, výtvarný kroužek, sportovní hry, dětský fotbálek, country tance. Kroužky jsou provozovány v rámci činnosti školní družiny- neplatí se. Školné v ŠD je měsíčně 120 Kč. Školné je nutno uhradit vždy do 15.dne uvedeného měsíce v daném období. Ve školní družině pracujeme čtyři vychovatelky. Všechny vychovatelky máme patřičné odborné pedagogické vzdělání s různou specializací, kterou uplatňujeme při práci s dětmi v různých činnostech i kroužcích.

 

ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY BUDOUCÍCH ŽÁKŮ 1,TŘÍD, DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V ŠD PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE V HULÍNĚ

  Co pro budoucí prvňáčky nabízíme:
 
- s dětmi pracují kvalifikované vychovatelky s dlouholetou praxí
- 4 herny, cvičebnu, malou i velkou tělocvičnu, areál v zahradě s průlezkami a pískovištěm
- odvádění a přivádění dětí z ŠD do všech oborů v ZUŠ
- výlety v době vedlejších prázdnin (plavání, ZOO, DINOPARK, hry na sněhu, koníci...)
- provoz ŠD od 6,00 hod. do 16,00 hod.
- zájmová aktivita v rámci ŠD
   sportovní hry
   dětský fotbálek
   country tance 
   angličtina hrou 
   výtvarný kroužek
 
    Měsíční školné: 120 Kč
 
INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ PRVNÍHO ROČNÍKU PRO ŠK.ROK 2018/2019
 
Informace o vyzvednutí a odevzdání závazných přihlášek do ŠD při ZŠ Hulín, příspěvková organizace, Nábřeží 938, Hulín
Závazné přihlášky do ŠD pro šk.rok  2018/2019 si osobně vyzvedněte na informační schůzce rodičů - akce Škola hrou dne 23.5.2018 v16,00 hod. nebo ve dnech 23.-25.5.2018 v kanceláři základní školy (7,00-13,00hod.). Vyplněné závazné přihlášky svého dítěte, prosím, osobně odevzdejte do kanceláře (7,00-13,00hod.) nebo zašlete poštou na adresu:  ZŠ Hulín,příspěvková organizace, Nábřeží 938, Hulín 768 24 nejpozději do 30.5. 2018. Žáci budou přijímáni do ŠD podle kritérií o přijímání žáků do ŠD ZŠ Hulín, které jsou přístupné k nahlédnutí v prostorách školní družiny a na  http:/zs-hulin.webnode.cz/. Na přihlášky podané po termínu odevzdání nebude brán zřetel, pouze v případě snížení počtu přijímaných žáků přihlášených v řádném termínu.                                                                                                                                                           

 

INFORMACEPRO RODIČE DĚTÍ DRUHÝCH A TŘETÍCH ROČNÍKU PRO ŠK.ROK 2018/2019

Informace o vyzvednutí a odevzdání závazných přihlášek do ŠD při ZŠ Hulín, příspěvková organizace, Nábřeží 938, Hulín ( 2. -3. ročníku)

Závazné přihlášky do ŠD pro šk. rok  2018/2019 si osobně vyzvedněte  ve dnech 23.-25.5.2018  ve školní družině. Vyplněné závazné přihlášky svého dítěte, prosím, osobně odevzdejte do školní družiny ( 6,00 - 16,00 hod.)  nebo zašlete poštou na adresu: ZŠ Hulín, příspěvková organizace, Nábřeží 938, Hulín 768 24 nejpozději do 30.5.2018. Žáci budou přijímáni do ŠD podle kritérií o přijímání žáků do ŠD ZŠ Hulín, které jsou přístupné k nahlédnutí v prostorách školní družiny a na  http:/zs-hulin.webnode.cz/. Na přihlášky podané po termínu odevzdání nebude brán zřetel, pouze v případě snížení počtu přijímaných žáků přihlášených v řádném termínu.


 KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ ŽÁKŮ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ HULÍN

1. Žáci 1. ročníku

2. Žáci 2. ročníku

3. Žáci 3. ročníku, jejichž mladší sourozenec je umístěn v ŠD

4. Žáci 3. ročníku

5. Žáci 4. ročníku, jejichž mladší sourozenec je umístěn v ŠD

Oddělení mohou být naplněna do vyčerpání kapacity ŠD. Na přihlášky podané po termínu odevzdání nebude brán zřetel, pouze v případě snížení počtu přijímaných žáků přihlášených v řádném termínu. Dojíždějící žáci 3. ročníku mají možnost do odjezdu autobusu využít školní studovnu. V případě vyššího počtu žádostí dle platných kritérií rozhoduje termín podání závazné přihlášky.