Chemie

Ing. Jaromíra Sokolová 

Charakteristika předmětu:


 

Chemii se žáci ZŠ učí v osmém a devátém ročníku.

V průběhu osmého rořníku získají vědomosti o základech anorganické chemie, jako jsou značky a názvy prvků, jejich zařazení v periodické soustavě, a charakteristické vlastnosti, výskyt a použití těch nejznámějších.

Dále se seznámí se stavbou látek – atomem, molekulou, sloučeniou a směsmi, chemickými reakcemi a jejich úpravou a základními anorganickými sloučeninami, jako jsou halogenidy, oxidy, hydroxidy, kyseliny a soli.

Devátý ročník je zaměřen na organickou chemii, žáci poznají uhlovodíky a základní deriváty – alkoholy, sacharidy, bílkoviny, jejich význam a použití.

Vyuka probíhá ve dvou hodinách týdně v dobře vybavené pracovně chemie.Již druhým rokem používáme i nové učebnice z nakladelství Fraus, které plně vyhovují požadavkům ŠVP, jsou názorné, učivo je předkládáno logicky a v souladu s běžným životem, takže žáci se seznamují s těmi chemickými látkami, které mohou běžně použít, nebo se s nimi setkat.

Při vyuce jsou využívány pokusy a hlavně v osmém ročníku i interaktivní tabule.

Znalosti jsou prověřovány pravidelnně, téměř každou hodinu, tzv. "nudličkami", kdy je v několika otázkách prověřeno poslední učivo. Tímto způsobem jsou vyzkoušeni všichni žáci a mohou tak získat velké množstsví známek, díky čemuž je klasifikace velmi objektivní.

Aktivita žáků je podporována tvorbou referátů (které jsou dobrovolné) a projektů (zejména v devátém ročníku).Obojí jsou vystaveny na nástěnkách v pracovně a ve vitrínách ve škole a slouží zároveň jako "odborná výzdoba".

K doplnění učiva sloužila v minulých letech "Chemická praktika" – vždy po dvou hodinách týdně pro osmý a devátý ročník zvlášť.

V současné době jsou kvůli nízké hodinové dotaci zrušena.


 


 


Den otevřených laboratoří

28.listopadu jsem se svými spolužáky navštívil vzdělávací akci Den otevřených laboratoří na SŠ v Otrokovicích. Těšil jsem se, protože jsem od starších spolužáků slyšel, že si tam užijeme spoustu legrace.

Nejprve nás zavedli do laboratoře, kde jsme si vyzkoušeli, jaké to je, když vám hoří ruce. Nechali jsme se pomalovat umělou krví a ze starých mincí nám udělali nové. Někteří si domů odnesli vlastnoručně vyrobený sliz.

Pak jsme se přesunuli do Experimentária, kde jsme si obnovili znalosti o pasivním domě. A pak už jsme se vrhli na jednotlivé „atrakce“. Vyzkoušeli jsme si jízdu na motorce na simulátoru, kde jsme se velice rychle vybourali a na běžícím pásu zase rychle ztratili dech.

Zažili jsme tak velmi příjemný a zajímavý den a pěkně jsme si jej užili.

Jakub SalvetŠkolní rok 2016/2017

 

Ahoj v novém školním roce!

 

V charakteristice a organizaci vyuky chemie se pro letošní ŠR nic nezměnilo, máme jenom o jednu devátou třídu víc.

Jako obvykle se budeme snažit zařadit nějakou exkurzi, pro zpestření vyuky a upevnění učiva.

Také máme v plánu zůčastnit se Dne otevřených laboratoří.

 

Snad se letos najdou zájemci a podaří se opět otevřít kroužek Laboratorní praktika z chemie.

 

Ve vyuce budeme mimo jiné  rozvíjet schopnost prezentovat vlastní názor, upevňovat matematickou a čtenářskou gramotnost a využívat práci s médii.

Průběžná klasifikace bude probíhat již tradičně formou písemného zkoušení ( nudličky), které si žáci letos demokraticky zvolili sami, každý žák bude mít možnost se projevit i ústně a celkovou známku si mohou žáci vylepšit aktualitami a závěrečným projektem.

 

Všem žákům přeji úspěšný start, klidný let v průběhu a bezpečné přistání na konci školního roku.

 

                                                                                                                                                                                                        Ing.Jaromíra Sokolová - vyučující chemie

 


Školní rok 2015/2016

 

V letošním školním roce probíhá výuka chemie následovně: 8.ročník (A,B,C) - 2 vyučovací hodiny, 9.ročník (A,B) - 2vyučovací hodiny.

Laboratorní praktika zatím otevřena nejsou, uvídíme podle zájmu v pololetí.

Při výuce nadále využíváme demonstrační pokusy, interaktivní tabuli, učebnice Fraus, nástěnné tabule a školní periodické soustavy prvků.

Je objednána sada DVD pro interaktivní pokusy - žáci budou moci shlédnout i takové pokusy, které by vyučující nemohla předvést v reálu (kvůli bezpečnoosti nebo náročnosti aparatury a chemikálií).


Den otevřených dílen a laboratoří - SPŠ Otrokovice

 

Dne 1. prosince 2016 navštíví naši žáci již tradičně tuto akci na SPŠ v Otrokovicích. Doufgáme, že bude stejně zajímavá, jako v minulých letech.

Akce by měla pomoci žákům 9. ročníku při jejich rozhodování o studiu na středních školách .

 


Den otevřených laboratoří prběhl zdárně, podle očekávání.

Žáci si mohli vyzkoušet spoustu zajímavých jednoduchých pokusů za dohledu studentů a vyučujících střední školy.

Na závěr jim studenti vyrobili i zmrzlinu pomocí kapalného dusíku.

Součástí programu byla také prohlídka Experimentária, které SPŠ v loňském roce vybudovala a slouží pro výuku technických předmětů na SŠ I ZŠ.

Snad se někteří žáci rozhodnou na této škole studovat.                                        J.S.


První  pololetí proběhlo bez větších problémů.

Žáci 8.ročníku si postupně osvojili potřebné dovednosti k tomu, aby učivo zvládli a všichni prospěli alespoň dostatečně.

V devátém ročníku jsme se poprali s velmi těžkým názvoslovím solí a zahájili jsme výuku organické chemie.

Zde jsme získlali novou pomůcku - "Chemické pokusy z organické chemie" na DVD. Každá skupina uhlovodíků i jejich derivátů bude tedy doplněna o ukázku pokusu, který by jinak nemohl být v našich podmínkách uskutečněn. Doufám, že tímto dojde k dalšímu zkvalitnění výuky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           J.S.