školní rok 2011/12

ff

ff

—————

Čína - říše mocného draka

Název akce: Čína říše mocného draka Termín: 9.11.2011 Místo konání: Dům kultury, Kroměříž Druh akce: Multimediální přednáška Účastníci: Osmé a deváté třídy Popis náplně přednášky: Pořadatelem této akce byla organizace Planeta Země 3000. Jedná se o populárně naučný, přírodovědně -...

—————

Vyřazení deváťáků

Ve čtvrtek 28.6. 2012 proběhlo v kulturním klubu slavnostní vyřazení žáků 9. ročníků. Za účasti vedení školy, zástupce města a rodičů žáků obdrželi deváťáci vysvědčení a někteří i ocenění za dobrou práci. O kulturní program se na úvod postarali žáci Základní umělecké školy a v závěru vystoupili i...

—————

Exkurze ZOO Lešná

Dne 8. černa 2012 se 42 žáků naší školy zúčastnilo exkurze do ZOO Lešná. Jednalo se převážně o žáky osmých tříd. Počasí nám přálo a opět jsme se přesvědčili, že v této krásné zoologické zahradě je stále něco nového k vidění.   Mgr. Jaroslav Walter

—————

Ekoolympiáda

V kvěnu 2 žáci naší školy postoupili do krajského kola ekoolympiády, která se konala ve Štípě u Zlína. Ze 43 nejlepších žáků kraje se Radek Zapletal z 8. třídy umístil na 16. místě a Michal Podešva z 9. třídy na 18. místě. Celá soutěž měla velmi vysokou vědomostní úroveň. A naši žáci v ní obstáli...

—————

Kampaň za méně odpadů

  Naše škola měla možnost se zapojit do celosvětové kampaně „Když méně znamená více, aneb snižme množství odpadu„ kterou finančně podpořila společnost Wrigley. Tato kampaň probíhala ve více než 200 školách v 10 zemích světa. V České republice to bylo 20 škol, které jsou zároveň zapojeny i...

—————

Školní fotky 2012

Fotky tříd ve školním roce 2011/12 zde

—————

Soutěž v přírodopisném kroužku

V přírodovědném kroužku na 1. stupni jsme třetí květnový týden opět pozorovali živočichy v naší školní zahradě a to v rámci soutěže o titul „Živá zahrada“, kterou vyhlašuje ČSOP. Jde o dlouhodobou, volně koncipovanou soutěž pro širokou veřejnost. Se svou zahradou se může přihlásit...

—————

Beseda o matematice

 Dne 12 .6. 2012 se žáci 9. ročníku ZŠ zúčastnili v rámci výuky besedy s RNDr. Doc. Stanislavem Trávníčkem o matematice. Beseda byla zajímavá, žáci se dověděli spoustu zajímavých věcí, nejvíce se jim líbila věta: „ Matematika vlastně neexistuje.“ Samozřejmě žáci chtěli vědět...

—————

Třídní projekty EVVO

V úterý 5.6. proběhlo na naší škole již třetí ekosetkání, na kterém každá třída prezentovala svůj miniprojekt s environmentální tématikou. Znovu jsme si připomněli, jak chovat oblovky, křečky, morče, jak pěstovat květiny, jak pečovat o záhony se zeleninou a bylinkami. Ochutnali jsme čaj z...

—————