ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

 

Květen 2018

4.5. Přírodovědná sazka

Svátek maminek - výtvarná soutěž

18.5. Sportovní odpoledne

Zápis dětí do školní družiny

Škola v přírodě


 


Duben 2018

Paprsky vycházejícího slunce probouzejí voňavé narůžovělé květy jabloní, kukačka svým kukáním každému z nás připočítává další rok života, modrá obloha se svojí barvou podobá něžným rozkvétajícím pomněnkám. Teplé počasí všechny láká z domovů.V předchozím měsíci byla naplánována beseda s policistkou p. Balášovou. Vhodně přitažlivým povídáním přiblížila dětem nebezpečí, které hrozí každému při nedodržování dopravních předpisů. Umožnila i důkladnou prohlídku policejního auta. Duben se vyznačoval zápisem budoucích prvňáčků do školní družiny. Den otevřených dveří v ŠD, podávání informací rodičům či první nesmělé hry dětí v útulných hernách - to vše přispělo ke skutečnosti, že do školního roku 2018-2019 se přihlásila většina nejmenších "koťátek". Vychovatelky si váží, s jakou důvěrou k nám rodiče přistupují.Do prvních květnových dnů si s sebou neseme čerstvé vzpomínky z "Pálení čarodějic". Akce "Slet s košťaty" byla naplánována na poslední dubnový pátek. Školní zahrada, kde se celá akce odehrávala, se proměnila v kouzelnou začarovanou chýši. Na závěr byla na ohništi upálena hadrová čarobába a s ní odešlo snad všechno zlo i nemoci.


  Březen 2018

Probuzení jara Svěží, zelená tráva, rozkvetlé petrklíče, bříza se pyšní střapcemi jehněd, na větve s kočičkami přilétají pilné včelky, do ranního ticha promlouvají zpívající kosi. Slunce šimrá i nás dospělé na tváře. Hřejivé paprsky zrzečka doslova vyzývají k jarním procházkám, naslouchání přírodě, k co nejpříjemnějšímu prožití velikonočních svátkůTradičním OTEVÍRÁNÍM ŠKOLNÍ ZAHRADY 117 dětí družinky přivítalo první jarní den. Pestrobarevnými dětmi vyrobenými klíči bylo odemknuto pískoviště, průlezky a houpačka. Všem účastníkům i přihlížejícím rodičům přineslo vydařené odpoledne radost a uspokojení. Návštěva v knihovně, ať již beseda nebo kino, vyplnila chladnější odpoledne. Vždyť právě březen se označuje za měsíc knihy. Nesmíme ani zapomínat na malé kamarády, předškoláky z MŠ Záhlinice, kteří za námi přijeli, aby se rozkoukali po útulné a malebné družince, kterou budou navštěvovat v příštím šk.roce jako prvňáčci.  Velikonoční projektový týden ,,MALOVANÉ VAJÍČKO‘‘ všechny děti motivoval k blížícím se svátkům jara. Ve všech odděleních ŠD proběhly dílničky s rodiči, kdy tátové a mámy s dětmi si domů odnášeli nejen pěkné výrobky, ale i pocit, že jejich ratolest tráví volný čas naplněný těmi nejlepšími různorodými zájmovými činnostmi. Zvyky, tradice Velikonoc nejmenším přiblížilo povídání, články z časopisů, soutěže, kvízy. Třeťáci též navštívili SVČ.  V opomenutí nesmí zůstat ani tolik dětmi očekávaný výlet v době velikonočních prázdnin do ZOO Lešná. Prohlídka zvířátek, průlezky, projížďka vláčkem, občerstvení či suvenýry – pohoda, radost, smích – prostě skvělý super výlet. Velké poděkování patří panu Pavlu Novákovi, který je naším letitým bezpečným řidiče a paní Kateřině Venské za sladkosti pro všechny výletníky.

 

 Únor 2018

S příchodem měsíce února a končícím lednem si děti užívaly svých zasloužených pololetních prázdnin. Co by to alebylo za prázdniny, kdyby se nepotkaly se svými kamarády. A proto, tak jako každým rokem družinka uspořádala plavání v Kroměříži. Tohoto výletu se účastnilo 60 dětí. Všechny děti si ve vodě užily spoustu zábavy, her. Avšak jelikož víme, že sport je nejen prospěšný, ale také skvělý na posílení přátelství, vytvoření zážitků, byl uspořádán i sportovní den, který školákům zpříjemnil začátek dalšího pololetí. Holčičky i kluci z celé družiny si zahráli míčové hry, kde jsme uznali, že všichni jsou přeci vítězi. Svoji obratnost a mrštnost využili u přeskakování kozy, jednoduchých sestav na lavičce. Někteří odvážlivci předvedli své akrobacie i na kruzích.  Když se řekne únor, myslím, že většině se samozřejmě v myšlenkách objeví i masopustní karneval. Ten samozřejmě nemohl chybět ani u nás. Děti i my vychovatelky jsme si daly masky a užily siv převlečení zase jedno báječné odpoledne . Ať nastávající měsíc březen přinese přírodě i nám lidem tolik očekávané jaro. Všempřejeme hodně zdraví, pohody, síly a lásky.


Leden 2018

Měsíc se s měsícem sešel, rok 2017 je minulostí. Nový a snad ještě zase o kousek úspěšnější rok 2018 zahájil kdo jiný, než právě měsíc leden. Ani v tomto měsíci jsme se ve školní družince nenudili a nový rok jsme odstartovali hned několika akcemi. Říká se: "Je pouto mezi lidmi, kteří četli tutéž knihu.", proto jsme se i v tento měsíc vydali do Městské knihovny v Hulíně s našimi nejmladšími prváčky a druháčky. Kromě předčítání knížek, prohlížení pohádkových obrázků, jsme zde shlédli i film, poslechli si povídání paní knihovnice.

Nenavšívili jsme však jen knihovnu. Naše družinka se na chvíli proměnila v jedno velké vystupovací podium. Zde mohli kluci a holčičky předvést, jak krásně umí zpívat. Zazpívali písničky, které jim byly nejmilejší a sklidili potlesk od všech svých kamarádů, který jim o to více rozzářil úsměv na tváři.

U druháčků se v oddělení objevila milá a usměvavá slečna praktikantka - Aneta Ourodová. Ta pro děti na závěr své praxe připravila a organizovala karneval. Každé z dětí mělo krásnou a nápaditou masku, kterou předvedlo při reji. Nejenže jsme mohli vidět princeznu, víly, zvířátka, ale také Batmana, fotbalisty a další. Všechny děti se účastnily různých soutěžíza které dostaly závěrem diplom a sladkou odměnu.

 

Prosinec 2017

Čas Adventu....

Během posledního měsíce v roce, snad něčím i toho nejkrásnějšího, se v naší družince odehrála spousta akcí. Hned z počátku měsíce za našimi dětmi zavítal Mikuláš s jeho společníky čerty a andělem. Jelikož chlapci i holčičky byli přes celý rok hodní, nejen doma ale právě i u nás v družince, dostali pochvalu a také drobné sladkosti. V měsíci prosinci jsme uspořádali již tradičně i ,,Rukodělné odpoledne s rodiči''. Vytvořili jsme tak nejen dekorace do domácnosti, ale naladili jsme se společně i právě na přicházející svátky, které byly již za dveřmi.  Aby si děti užily co nejvíce zábavy, navštívili jsme také SVČ. Všude kolem byl slyšet jen dětský smích, a to přece k Vánocům, svátkům a prosinci patří především. Co ale ještě neodmyslitelně patří k Vánocům? Snad každý si vzpomene nejen na cukroví, dárky, smích. K Vánocům přeci patří i hudba, známé melodie koled. Právě proto jsme se také s dětmi zašli zaposlouchat do líbivých tónů, které nám zahráli studenti ZUŠ na svém koncertu. 

Nyní bych za ráda všem popřála, ať pro Vás je rok 2018 úspěšným, pohodovým rokem, ve kterém si každý najde chvíli na oddych od práce a každodenních starostí. Aby byl od samotného začátku příznivým a aby se všem se podařilo to, co si nejvíce ze srdce přejí. 

 

Listopad 2017

Drakiáda

Tak i tak, každý správnýzahradník se na podzim loučí se svou zahradou - stejně tak jsme uklízeli myv ŠD naši zahrádku k zimnímu spánku. Nejdříve stromům, travičce,průlezkám, pískovišti patřila všechna dětská říkadla a písničky. Potépestrobarevnými, dětmi vyrobenými papírovými klíči, jsme pomyslně vše zamkli.Definitivně jsme tak ukolébali k spánku sluneční paprsky a přivítalipodzim, který vyzval k tanci všechny dráčky. Větrných dnů jsme využilik Drakiádě. Draci různých barev a tvarů, kteří se vznášeliv oblacích, doprovázel dětský smích radost - jen ohníček a dýmbramborových natí chyběl...jako bychom se my dospělí zasnili někde do vzpomínekdávného dětství.

Zlaté, deštěm promočené listí při
chůzi šustí pod nohama, padající mlha a šero brzy mění den v podvečer...
Dušičkový čas každého vede k lidským srdcím, na které nám zbyly jen
vzpomínky.

Říjen 2017

I v sychravé dny plníme dětem sny....

Třebaže za okny - listopadové
mlhy, sychravé počasí lezou pod kabát, ve školní družině panuje stále teplo.
Hřeje nás příjemně vyzdobené prostředí budovy, herny, ale i radost, že většina
z nás je zdravá - bez rýmy, kašle či chřipky. Jako prevenci pro všechny
kluky a holky jsme totiž připravili projektové dyn "Ovocný týden". Vyprávěním,
ochutnávkou ovoce, modelováním z plastelíny, návštěvou v moštárně si
každý uvědomil, jak důležité je zařazení ovoce a zeleniny do zdravého a
správného jídelníčku.

Pochmurných dnů jsme využili též
k návštěvě knihovny. Ať již poutavé, zábavné, ale zároveň poučné besedy
s paní knihovnicí Jaruškou či malé hulínské družinkové kino - odpoledne
prožité v budově knihovny je pro děti vždy nejen přitažlivé, ale vedeme
tak nejmenší k zlepšení čtenářské gramotnosti.

Nejmenší školáci rovněž
navštívili kamarády ve Středisku volného času. Nejenže si společně přiblížili
tradice a zvyky Haloweenu, ale vyrobili si i malý zápich do květináče, který
jim bude určitě netradiční odpoledne připomínat.

 

 

Září 2017 

Pravou nohou do nového školního roku

Léto skončilo.
Jak se říká, když něco končí, něco i začíná. 
Do školních lavic opět mohou usednout kluci i holčičky. Naše družinka je nachystána a vyzdobena tak, aby tady nejenom budoucím prvňáčkům, ale i všem ostatním žáčkům bylo dobře. Už v měsíci září dětem chystáme bohatý program, aby každý den, co tady stráví, byl jedinečným.  Všem školákům přejeme, ať novéhoškolního roku 2017/2018 vstoupí pravou nohou a ať se jim ve škole daří co nejlépe.

 

 

 

 

 

 

 

ŠKOLNÍ ROK 2016 - 2017

 

 

ZÁŘÍ 2016

Teplé zářijové sluneční paprsky jakoby chtěly uvítat všechny školáky…

 

Lavice ve třídách hulínské školy se zaplnily nejen nedočkavými a zvídavými prvňáčky, ale usedli do nich i ti, které čeká poslední rok školní docházky.

 

Ve školní družině přivítaly nejmenší p. vychovatelky, které připravovaly již do prvních dnů zájmovou činnost tak, aby se nejmladším klukům a holčičkám v novém prostředí, kde budou trávit svůj volný čas, zalíbilo.

 

První společnou akcí bylo sportovní dopoledne. 118 dětí se s nadšením a soutěživým duchem zapojilo do netradičních sportovních disciplín. Snad nejatraktivnějším stanovištěm se stalo stříkání vodou na terč. Mnozí se svlažili studenou tekutinou sami, protože celou akci provázelo doslova letní horké počasí.

 

O skutečnosti, že v družince propagujeme i pohyb dětí, svědčí oblíbené Koloběžkové odpoledne. Využili jsme dopravního hřiště za školou. Na start se shromáždilo téměř 60 dětí s koloběžkami a helmami na hlavě. Přítomný příslušník policie dětem zdůraznil důležitost dodržování bezpečnosti na silnici, umět se chovat jako chodec či cyklista. S hvízdnutím píšťalky se koloběžky rozjely do různých stran dopravního hřiště. Všechny děti byly za své praktické dovednosti jízdy odměněny nejen potleskem přihlížejících rodičů, ale i sladkostmi.

 

O tom, že se v ŠD vytvořila ze všech dětí správná parta kamarádů, svědčí připravené divadélko třeťáků pro prvňáky.

 

Cvičebna se změnila v divadelní sál a pohádka „Bouda“ mohla začít. Smích, napětí, povzbuzování, posléze šťastný konec – to vše vnímala dětská srdíčka prvňáčků, kteří si uvědomili důležitost kamarádství a pomoci jeden druhému.

 

Buďme jeden druhému vždy blízcí.

 

 

 

ŘÍJEN 2016

 

Hulínští indiáni

V říjnu jsem využila období, kdy v oddělení školní družiny vykonávala praxi studentka Petra Dostálková. S ,,mladou posilou‘‘ jsme si pro prváčky připravily projektový týden ,,Indiáni, ti se mají“.

 

Rodiče dětem donesli bílá prostěradla, ze kterých jsem nastříhala oděvy, pošila kůží a kožešinou a děti si dle vlastní fantazie dokreslily indiánské motivy. Během týdne jsme se společně naučili tři indiánské písničky, vyprávěli o životě indiánských kmenů, odlišnosti od našeho života. Navíc si kluci a holky vyhledávali doma s rodiči další informace, které pak vykládali nám všem ostatním.
Celý projektový týden jsme zakončili indiánským odpolednem. Děti si oblékly své vlastnoručně vyrobené oděvy. V tělocvičně jsme si zhotovili indiánské obydlí, kanálky jsme křesali oheň… přijímali a pojmenovávali nové indiánské tváře.
Celé odpoledne bylo doprovázeno nejen skvělou náladou všech účastníků, ale nechyběly ani zábavné soutěže a tanec.
Zdařilá akce měla velký ohlas i u rodičů, kteří pro děti donesli spoustu odměn.
Už chystáme nové odpoledne plné zábavy – vždyť za dva měsíce školní docházky se z nových prvňáčků stala prima parta kamarádů, kterým rodiče i vychovatelka chtějí připravit nezapomenutelné okamžiky plné dětské radosti a smíchu.

Vedoucí vychovatelka ŠD Hulín Eva Formánková  

 

 

 

LISTOPAD 2016

 

Podzim v družině...

 

Podzimní vítr roztančil zbarvené padající listí stromů, neposedné veverky se přetahují o zapomenutý oříšek v trávě, sychravina leze za kabát... O to více oceníme teplo – přiložené polínko do kamen, poslouchání praskání, cítíme teplo... Teplo panuje i ve školní družině, třebaže říjen nás přesvědčil, že podzim přebral svoji vládu. ,,Zamykání zahrady“ a s tím spojená ,,Drakiáda“ se staly neodmyslitelnou tradicí. Děti vyrobily velké papírové klíče, kterými jsme pomyslně uzamkli průlezky, houpačky a oblíbený hmatový chodníček. Říkadly jsme uspali záhonky a malé jablůnky jsme uložili k zimnímu spánku. Na zahradě jsem pro děti připravili přírodovědnou sazku, ve které si kluci a holčičky zábavnou formou zopakovali vědomosti, které nabyli v družince. Všichni si přejeme totiž obhájit titul EKO ŠKOLA. K chladným dnům patří kniha. Abychom zlepšili gramotnost dětí, pravidelně navštěvujeme městskou knihovnu. Zde zásluhou velmi příjemných besed se soutěžemi se nové děti přihlašují do knihovny a objevují tolik kouzla, které jim přináší svazek listů – kniha. Na děti zdravě působí pohyb a nová kamarádství. Po loňské vydařilé sportovní akci se SVČ jsme i letos pozvali kamarády a akce ,,HOP A SKOK“ se opět povedla. V tělocvičně ZŠ se sešlo na 110 dětí ze ŠD a SVČ. Na atraktivních stanovištích si všichni účastníci změřili své síly. Potlesk za výkony a sladká odměna čekala na všechny,... Říjen končí – přichází listopad. Dlouhých dušičkových večerů přibývá. Sedím u kamen... poslouchám praskání..

 

 

 

PROSINEC 2016

 

...TAK HODNĚ ŠTĚSTÍ....

 

Je křehký, něžný, čistý – pln očekávání. Před několika dny se „narodil“ nový rok 2017.

 

My dospělí jsme před novoročním přípitkem bilancovali rok odcházející. Děti si plnými doušku užívaly silvestrovského veselí.

 

Aby ten příchozí rok jsme klukům a holčičkám vytvořili ještě více příjemnější, doslova pohádkové prostředí – právě muzikálním odpoledním programem „Z pohádky do pohádky“ celou školní družinu naladí na správnou cestu plnou radosti, dětského smíchu a štěstí. Maškarní karneval, výlet do Kroměříže na plavecký bazén či do Dinoparku Vyškov během prázdnin, společné akce se SVČ, besedy s paními knihovnicemi a spoustu dalších lákavých programů – to vše připravujeme pro nejmladší žáky v prvních měsících roku 2017. Zábavnou formou a činností nejmenší vedeme k ochraně životního prostředí, čtenářské gramotnosti, hygienickým návykům a celkovému rozvoji dětské osobnosti.

 

Rozzářený dětský úsměv a radost v očích, spokojenost rodičů je pro nás, vychovatelky, nejmilejší odměnou.

 

Nechť nově narozený rok 2017 přinese všem zdraví, radost, lásku, pohodu a úspěch v osobním i pracovním životě.

 
 
 
 
 
 
 

LEDEN 2017

 

LEDEN V DRUŽINCE

 

 Jedna koule, druhá, třetí - sněhuláka staví děti….

 

Třebaže Hulín byl obohacen jen slabým popraškem sněhu, kolik radosti přinesla bílá nadílka nejmenším. I mrazík doprovázel první lednové dny. Příroda tak vybízela nejen malé, ale i dospělé k procházkám - její čistota, kouzelná krása snad každého vždy pohladí na duši. Teplé bundy, rukavice, čepice a hurá za tolik očekávaným snížkem. Klouzání, koulování, skotačení a dětské radovánky neodmyslitelně patří k zimnímu pobytu venku i ve školní družině. Červené, mrazem „pohlazené“ dětské tvářičky a veselý úsměv přicházejících rodičů zcela všechny přesvědčil, že jejich ratolesti se venku líbí, třeba že silný mráz maloval svým kouzelným štětcem okna domů.

 

Les, zvířátka, celá příroda v zimním období odpočívá. Aby děti měly ještě více vědomostí získaných přitažlivou formou, přivítali jsme mezi sebou milou návštěvu. Naše pozvání již poněkolikáté přijal pan Jan Černošek z Pravčic. Jako zkušený myslivec a lesák zvídavým klukům a holčičkám povyprávěl spoustu zajímavého nejen o zimní přírodě. Touto cestou bychom chtěli poděkovat panu Černoškovi za příjemně prožité chvíle.

 

K lednu patřily i dlouhé, pochmurné dny. Děti z 2. a 3.tříd se těšily na návštěvu do knihovny. Obě hodné paní knihovnice pro školáky připravily kvízy, soutěže i oblíbené kino. S sebou jsme si odnášeli nové knížky, abychom zlepšovali čtenářskou gramotnost a vztah ke knize.

 

Jedno páteční odpoledne se družinou něžně linul dětský zpěv. Přehlídka pěveckých dovedností „Slavíček přilákala na dvě desítky účinkujících. Každý si tak vyzkoušel svoji odvahu a odcházel s potleskem diváků i sladkou odměnou.

 

V únoru školáky čekají zasloužené jarní prázdniny

 

 

 

UNOR 2017

 
 
 

POJDŤE S NÁMI

 

Předcházející měsíc únor – období masopustu, karnevalu a veselí.
Ve stejném duchu se odvíjela i zájmová činnost e školní družině. Co všechno bychom neuskutečnili pro spokojenost a radost dětí?
V den pololetních prázdnin jsme s 52 nadšenými dětmi ,,vodníky‘‘ navštívili plavecký bazén v Kroměříži. Nejen rekreačním plaváním, vodními hrátkami, ale i občerstvením v bufetě jsme našim svěřencům zpříjemnili zasloužený odpočinek.
S masopustem probíhá v družince dětmi tolik oblíbený maškarní karneval. Princezny, draci, zvířátka, černokněžníci,… všechny masky se v úvodním reji představily a pak soutěže a taneční show rozproudily spontánní zábavu přítomných.
Vždyť i v pohádkách všichni kamarádi táhnou za jeden provaz, zvítězí dobro… Stejně tak, jako u nás v družince… Pojďte s námi!

 

BŘEZEN 2017

 

VÍTEJME JARO                                                                                                                                                                                    Sluníčko probouzí ptáčky, květiny, celou přírodu. Svými hřejivými paprsky hladí první jarní dny. Jaro se probudilo i v družině Jako kvočny s kuřátky-snad výstižnější přirovnání není...se stejnou starostlivostí a citem k dětským srdíčkům vedeme nejmladší k ochraně a vnímání přírody, umět si vážit všeho pěkného kolem.    S radostí jsme se zúčastnili,,Otvírání školní zahrady''. Společně jsme vyhnali poslední zbytky zimy, písničkami, dětskými říkadly jsme přivítali tolik očekávané, voňavé jaro. Barevnými, vlastnoručně vyrobenými klíči jsme odemkli průlezky a všichni se nemůžeme dočkat zrenovovaného pískoviště. Vždyť pravidelným pobytem venku utužujeme u dětí zdraví, vztah ke sportu a pohybu.   Zájmová činnost ve školní družině obohacuje kluky a holčičky ve všech oblastech. Ať už sport, divadlo, zpěv, tanec či kouzelnické začátky nejmladších. Zábavné odpoledne ,,Družinka má talent'' bylo naprosto vyrovnané. Každý účinkující převzal za své vystoupení diplom se sladkou odměnou.   Ani v březnu nechyběla pravidelná návštěva knihovny - ať beseda či kino. Alespoň malým poděkování paním knihovnicím za jejich ochotu a vřelost jsou dětmi malované plakáty. Pohádkové postavy, klauni a Kašpárci ještě více zútulní prostředí již tak hezkého dětského koutku v knihovně.   ...Ráno vychází Slunce, zpívají kosi, poupata květů a probouzí se nový, voňavý jarní den.

 

 

DUBEN 2017

 

 VÝLET DO DINOPARKU

Třebaže duben je aprílový měsíc, naši kluci a holčičky jsou naladěni vždy sluníčkově. Výlet do DINOPARKU ve Vyškově, byl skvělý. Od začátku akce vládla bezva nálada, třebaže počasí příliš nepřálo. Rodiče, kteří nám plně důvěřovali, ochotní zaměstnanci Dinoparku, úžasných 80 dětí a dlouholetý jedinečný řidič pan Pavel Novák, kterému bychom tímto chtěli poděkovat - to vše udělalo z obyčejného čtvrtku velmi podařený a jen tak nezapomenutelný den.
   Že děti jsou naše budoucnost, nás všechny přesvědčil 20.duben - Den Země. Soutěžemi, kresbami na chodník a úklidem kolem školy nejmenší přispěli ,,svojí troškou do mlýna".  Avšak k dětem patří spontánní radost. Vždyť to je to nejkrásnější, co může být.
   Nezapomínáme ani na tradice - Pálení čarodějnic. Básničky, zvyky, karneval, soutěže, a nakonec na školním pozemku upálení hadrové báby. Nemoci, všechno zlé je už pryč - teď kvetoucí měsíc drží v ruce pevně klíč. 

 

KVĚTEN 2017

 

 

 KVETOUCÍ MĚSÍC

Rozkvetlé jabloně, děvčátka s věnečky z pampelišek na hlavě, chlapci pískající na vrbové píšťalky.  Snad jako bych se s pohledem na děti a přírodu vrátila do vzpomínek, třeba i do doby Babičky Boženy Němcové.
S jarem ožila nejen příroda, ale i akce ve školní družině jsou provoněné přátelstvím a vzájemným kamarádstvím. V předchozím měsíci dubnu předškoláci z MŠ navštívili s paní učitelkami naše zařízení. O skutečnosti, že budoucím prváčkům ve školní družině se bude opravdu líbit, svědčí nejen zábavné odpoledne s paní vychovatelkou, ale i spokojenost rodičů, kteří využili Dne otevřených dveří a získali zde chtěné informace.

 

 

 

 
 
 ČERVEN  2017
 

DEN DĚTÍ

Probouzející sluneční paprsky hladí kapky ranní rosy, špačci v koruně vzrostlé třešně se dohadují, která červená kulička je nejsladší, školáci s baťůžky na zádech se shlukují....to jedou na výlet. Školní rok se blíží mílovými kroky ke svému závěru. I v posledních měsících jsme pro děti naplánovali akce ,které jsou pro ně nejen zábavné, ale i poučné. Návštěva psovodů z Policejní školy v Holešově spojena s ukázkou výcviku zaujala všech téměř 90 dětí. Mlčky sledovaly náročnou práci psovoda při hledání stopy, zadržení pachatele...Na závěr policisté odpovídali na zvídavé otázky dětí. A teprve, když si mohli pohladit mohutné "chlupáče"....to bylo radosti. Pěkného počasí jsme využili k přírodovědné sazce. Vědomosti a znalosti soutěžících byly odměněny sladkostmi. O skutečnosti, že i ti nejmenší se zapojili do nedávného obhájeni titulu EKOŠKOLA svědčí i práce dětí ŠD na školním pozemku. Ke Dni dětí jsme netradičně pro všechny svěřence připravili "Výšlap na "Podstávek" spojený s pohádkovou stezkou, hrami a soutěžemi. Sladkou a zároveň osvěžující odměnou pro děti za výkony se stal nanuk. Červnové sluníčko svými paprsky rozdává malým i velkým úsměv spojený s vidinou vytoužených letních prázdnin.
 

 

LEDEN 2016

 

LEDNOVÁ DRUŽINKA

Rok 2016 jsme nejen, my lidé, svátečně přivítali. Novoroční výšlap na Hostýn mě přesvědčil, jako by i příroda tušila slavnostní atmosféru při vítání Nového roku. Celá se zachoulila do čerstvého čistě bílého sněhového kabátku. Bílá – barva něžnosti, naděje. Na Hostýnské rozhledně jsem se zadívala na Chvalčov – jako bych slyšela tolik krásná slova moudrého člověka, který zde prožil svá školní léta. Vždyť to je období, na které snad každý z nás rád vzpomíná. …Myšlenkami jsem již v naší hulínské družince. Aby i naši svěřenci za pár let se stejnou láskou mluvili o své škole, připravujeme jim v ŠD vždy lákavý a přitažlivý program. V uplynulém měsíci jsme navštívili knihovnu, kde si pí knihovnice s dětmi vyprávěly o knížkách, které dostaly pod stromeček. Snad právě kniha je jedním z nejkrásnějších vánočních dárků – tolik moudra v ní. Nechybělo ani zábavné odpoledne ,,KARAOKE‘‘. Soutěžící nejen zazpívali, ale i zahráli na hudební nástroje. Přesvědčili jsme se, že přísloví ,,Co Čech, to muzikant‘‘ neodmyslitelně platí i v našem školním zařízení. Jemné hlásky, či tóny klavíru pohladily nejedno srdce přihlížejících rodičů. Že kluci a holčičky utvoří prima partu kamarádů nás ujistila návštěva dětí, budoucích prváčků z MŠ. Po zábavné organizované části se děti ŠD ujaly svých mladších kamarádů z MŠ. Zatím, co rodiče získávali potřebné informace od pí vychovatelek, malošci si úžasně hráli a spontánně navazovali nová přátelství. V den, kdy žáci dostávali svá vysvědčení, proběhl ve škole zápis do prvních tříd i do ŠD. Myslím, že mluvím za všechny – atmosféra celého zápisu zanechala na každém z nás velmi pěkný dojem. 

DĚTEM ZDRAVÍ, RADOST, SPOUSTU KAMARÁDŮ A ÚSPĚCHY VE ŠKOLE.

 

ÚNOR 2016

 

POUPÁTKA

… V parku u lavičky sněženky, bledule či prvosenky, pučící stromy,… tu veverka našla zapomenutý oříšek. Za výlohou v květinářství mě upoutala pestrobarevnost něžných květů – vše s sebou přináší měsíc březen a s ním neodmyslitelně zažitý svátek – MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN. Každé ženě, třebaže není maminkou, právem patří květina – přinese radost, pohlazení na duši, projev lásky. Vždyť květina je stejně křehká, čistá jako srdíčko dítěte. Co naše květinky vlastně ,,poupátka‘‘ v družince? V době jarních prázdnin, zatímco naši nejmenší užívaly volných dnů převážně s rodiči, my vychovatelky jsme nezahálely. Plánovaly jsme zájmovou činnost tak, aby odpovídala dětskému přání, ale zároveň byla výchovně využita, rozvíjela dětskou osobnost. V době masopustu nesměl chybět maškarní karneval, který převzala do své režie studentka čtvrtého ročníku z pedagogické školy – Veronika Zavadilová. Tanec, rej masek, soutěže, vyzdobená tělosvična a sladké odměny-prostě vše, co ke karnevalové show patří. Zdařilá akce motivovala děti k dalšímu pohybu, co takhle tradiční přehlídka tance ,,MISS AEROBIC‘‘? Bouřlivý potlesk obecenstva všechny přesvědčil, že výkony účinkujících byly poutavé. V ŠD spolupracujeme s různými organizacemi. Děkujeme jim za možnost ještě kvalitnějšího rozvoje zájmové činnosti dětí. Velké poděkování patří do městské knihovny pí. Zakravačové a Jandové. Nejenže v předchozím měsíci navštívili druháčci knihovnu, aby se dozvěděli jaké nové knížky vycházejí pro děti, ale bylo nám nabídnuto tzv. ,,kino‘‘, jak jsme si akci sami nazvali. Využili jsme prostory staré školy a občas se budeme vypravovat do kina, abychom zpestřili kulturní zážitky školáků. Za nápad a možnost uskutečnit zase něco nového – velké dík. Pohled na naši ratolest připomíná plnou louku rozkvétajících něžných poupátek. Kluci a holčičky školní družiny nesou pomyslnou kytičku všem maminkám, ženám k svátku MDŽ. S blížícím jarem se probouzí SLUNCE, LÁSKA, NOVÝ ŽIVOT,…

 
BŘEZEN 2016
 

Bylo mi velkým potěšením vykonávat souvislou pedagogickou praxi ve školní družině základní školy Nábřeží 938 Hulín. Při nástupu na praxi mne celý tým vychovatelek mile přijal. Všechny paní vychovatelky mi byly velmi nápomocné a chovaly se ochotně. První den praxe jsme se s dětmi přivítali, každý řekl své jméno a co rád dělá ve volném čase. Následující dny probíhaly v duchu těšení se na páteční ,,Miss aerobic“, které se mohl zúčastnit každý dle vlastního uvážení. Odměnou pro odvážlivce byly sladkosti, ale samozřejmě nechyběly ani diplomy. Následující týden 3.A i s paní vychovatelkou Formánkovou odjela na školu v přírodě, takže počet dětí nám trošičku prořídl, ale to vůbec nevadilo, protože jsme se s dětmi domluvili, že překvapíme paní vychovatelku i další spolužáky už dlouho očekávaným jarem ve formě výzdoby třídy. Celý týden jsme tvořili různé jarní i velikonoční ozdůbky, kterými jsme vyzdobili třídu. Děti mi byly velmi šikovné, nápomocné. Příjemná atmosféra a usmívající se kolektiv se mi nelehce opouštěl.

Andrea Stárková, studentka SpgŠ

 

DUBEN 2016

Byl pozdní večer, první MÁJ

S příchodem snad nejkrásnějšího měsíce května vzpomínám na krásné verše K.H.Máchy, které ve mně vyvolávají pocit očekávání – něčeho, co každé lidské srdce něžně pohladí.

Celodružinová akce ,,Koloběžkové odpoledne‘‘, na které přijal pozvání i tatínek p.Rohleder, byla pro holky a kluky nejen zábavou, ale i přínosem pro bezpečný pohyb na silnici. Zvídavými dotazy k příslušníku Policie ČR malí koloběžkáři získali ještě více informací o provozu na dopravní komunikaci. Když se rozjelo téměř 50 koloběžek po dopravním hřišti za školou, byli jsme i s přihlížejícími rodiči spokojeni, jaké ukázněné a ohleduplné ,,řidiče“měly všechny koloběžky.

O skutečnosti, že děti ŠD rády soutěží nás přesvědčilo i ,,Míčové odpoledne‘‘. Turnaj ve vybíjené, fotbalový zápas,… to vše s diváky, kterými se stali rodiče, babičky, dědečkové,…

S kamarády SVČ děti ŠD prožily zdařilé odpoledne připravené ke Dni Země. Děkujeme za pozvání, připravené soutěže a sladké odměny.

Zájmovou činnost v ŠD se snažíme volit různorodě. Pravidelné návštěvy v knihovně zlepšují čtenářskou gramotnost těch nejmenších. V dubnu milé knihovnice přivítaly s otevřenou náručí prvňáčky.

Smích, veselí, kostýmy – tak nějak lze popsat tradiční akci ,,Pálení čarodějnic“. Na školní zahradě všechn malé čarodějky a čarodějové nastartovali svá košťata a … LETÍME!

Těch zaklínadel s tanečky! A když se zapálil oheň-to všichni účastníci ztichli. Hadrová čarobába byla vhozena do plamenů. S ní bylo upáleno pomyslné zlo a nemoci.

 

…byl pozdní večer, první máj… Vůně rozkvétajících jabloní, v korunách stromů hlas hrdličky, na večerním nebi jediná hvězdička,…

     
KVĚTEN 2016
 

Jdeme do finále

…Voňavý les, na stromech první třešně, v trávě rozkvetlé kopretiny. Hřejivé, téměř letní sluníčko probouzí v srdci pohodu, radost, lásku k přírodě, hodným lidem. Krásné počasí a skvělá spolupráce s rodiči dětí ze školní družiny – tak můžeme charakterizovat květnový měsíc, kdy nejedna akce ŠD se vyznačovala různorodostí, pestrostí a zajímavostí programu, kdy tátové a mámy byli skvělými pomocníky dětí i nás vychovatelek. Přírodovědnou sazkou jsme se ujistili, že i nejmenší žáci mají velký zájem i dostatek vědomostí o přírodě. Právem naše škola nese titul ,,EKO ŠKOLA‘‘. V květnové dny přijal naše pozvání tatínek pan rotmistr Jan Motal. Poutavá beseda, dotazy kluků a zvídavost holčiček – společně prožité chvíle i s ukázkami vojenské techniky všechny přesvědčily, že malá Natálka je právem pyšná na vojenskou uniformu a náročné povolání svého táty. O skutečnosti, že i malé děti jsou odvážné a statečné, svědčí tolik oblíbená letitá akce ,,Spaní v družince‘‘. Vše začínalo v páteční odpoledne soutěžemi, družinovým jarmarkem a hledání pokladu. Po večerním opékání špekáčků už do pyžámek, pak pohádka a místo do postýlek – hajdy do spacáků. V noci nesměla pak chybět ani strašidelná noční stezka plná bludiček, hejkalů a skřítků. Ráno po rozcvičce a snídani všechny rozproudila diskotéka na rozloučení. Jak dojemné bylo pro nás, když se do tance přidali i rodiče, kteří nám tolik pomohli při organizaci. Děkujeme paní Lence Retzové, která se celé akce s obětavostí zúčastnila, všem maminkám, babičkám, tatínkům i dědečkům za drobné občerstvení a drobnosti pro děti, kterými přispěli ke zdařilému průběhu družinového spaní. Návštěvy v knihovně se staly tradicí. Naši nejmladší si pro paní knihovnice chystají velké překvapení. Pomalu se loučím se skvělou partou kluků a holek ze třetích tříd a jejich bezvadnými rodiči. Stali se pro mě všichni bezva kamarády, se kterými jsem trávila tři roky. MÁM VŠECHNY TOLIK RÁDA. Nejen třeťákům, ale všem ať červnové dny jsou naplněny úsměvem, dětskou radostí, smíchem a štěstím, nám dospělým pak hřejivý pocit na duši, vždyť jsme společně s Vámi v družině za celý školní rok připravili pro naše ratolesti nezapomenutelné okamžiky. …

 

ČERVEN 2016
 

PRÁZDNINY

...Skoro jako v pohádce, zazvonil zvonec a pohádky je konec...

I v družince jsme společně s dětmi prožili školní rok, který se, dalo by se říct, též mohl nazvat pohádkovým. Vždyť tolik dobrodružství, nových kamarádů – nejmladší školáci se každodenně v družině setkávali s programem a zájmovou činností, který ještě více zavedl do světa bezstarostného, krásného dětství.

Děkujeme zřizovateli, vedení školy, p. kuchařkám, p. školníkovi, p. uklízečkám a všem rodičům, kteří pomohli pro děti vytvořit útulné prostředí a příjemné chvíle, které připomínaly „družinkovou pohádku“. Vždyť pro každého během celého školního roku se nacházelo tolik dobra a lásky. KRÁSNÉ SLUNÍČKOVÉ PRÁZDNINY – DĚTEM RADOST A ÚSMĚV, DOSPĚLÝM POHODOVÉ DNY ODPOČINKU PŘEJE KOLEKTIV VYCHOVATELEK ŠKOLNÍ DRUŽINY.

 
 
 
 

ZÁŘÍ 2015

A jedééém!!! helmy, koloběžky, dětské švitoření a na povel píšťalky ,,JEDEME‘‘ všichni mohou odstartovat. Asi tak nějak bylo zahájeno koloběžkové odpoledne. Téměř 50 nejmenších kluků a holčiček se pod vedením vychovatelek zúčastnilo za pěkného slunečného pátečního odpoledne celodružinové zábavní akce. Vše proběhlo za budovou ZŠ na dopravním hřišti. Křídou namalované přechody, rozestavěné značky a dokonce i fungující semafor. Nadšení prvňáčků, kterým byly zapůjčeny reflexní vesty, bylo vidět z rozesmátých, avšak soustředěných tváří. Projíždění mezi kuželkami, přecházení pozemní komunikace po přechodech,… - jakoby se hřiště změnilo ve skutečnou silnici. Akcí jsme chtěly dětem připomenout pravidla silničního provozu a pomoci tak k ještě větší bezpečnosti našich nejmenších při pohybu po pozemní komunikaci. Neméně zdařilé bylo sportovní odpoledne. I když počasí nepřálo, průběh byl zdárný. Zahradu nahradila krásná velká tělocvična. Využily jsme rozmanité tělovýchovné nářadí, aby jednotlivá stanoviště byla pro děti co nejvíce lákavá. Kladina, koza či švédská bedna,… - jaké nadšení u našich malých gymnastů. Nejen sportem, pobytem na čerstvém vzduchu, ale i pohádkou jsme v září přivítali mezi sebe prvňáčky. Nejstarší třeťáci nacvičili pohádku. Vlastní fantazií změnili hernu téměř k nerozeznání od opravdového divadla. Opona se otevřela… a známá pohádka ,,Budka‘‘ mohla začít. V této pohádce děti ukázaly svým mladším kamarádům nejen skoro až profesionální herecké výkony, ale i to, že kamarádi si vždy musí pomáhat a nemyslet jen na sebe.

A jedééém…do dalších říjnových dní…

 

ŘÍJEN 2015

5.října 2015 se na školní zahradě uskutečnila velká akce -SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ HMATOVÉHO CHODNÍČKU. Právě před rokem přišla paní ředitelka Mgr.Hana Fuksová s touto myšlenkou do školní družiny. Nápad byl skvělý, i když se dnes přiznám, že jsme se tak trochu obávaly, aby závěrečný výsledek vypadal stejně reprezentativně jako celá školní zahrada, dýchající v duchu EKOŠKOLY. po nastudování literatury jsme vybraly s paní učitelkou Mgr. Hozovou vhodné místo. Následovala konzultace s přesným narýsovaným plánem u pana školníka. S CHUTÍ DO TOHO!!!! Základní ,,pomyslný kámen‘‘ položil tatínek pan Štrof, který zoral 10m dlouhý úsek pro realizaci chodníčku. Pak kolečka, lopaty, rýče – s terénními úpravami si poradily samy děti s vychovatelkami. Nutno pak vyzvednout tolik záslužnou práci pana školníka Zdeňka Janů při betonování a vůbec jako odborný dozor celé akce. Poté jsme dřevěnými kůly vyznačili políčka, která se díky sponzorským darům od rodičů rychle a různorodě zaplňovala přírodninami. Kamínky různé velikosti a barev, písek, dřevo pak doplnilo políčko se šiškami, které nasbírali nejmladší prváčci. HOTOVO!!! Slavnostní otevření mohlo začít. Byli jsme potěšeni, že naše pozvání přijalo vedení školy, starosta města Hulína pan Mgr. Roman Hoza a hosté paní Štěrbová, pan Stužka, kteří i s paní Večeřovou přestřihli pásku - HURÁ k chodníčku. Nejen děti, ale i všichni dospělí si vyzkoušeli chůzi po různých přírodninách chodníčku. Těší nás, že i když děti ze ŠD jsou ještě malé, spolu s rodiči vytvořili naučnou pomůcku, která může být využita v různých předmětech , i u těch nejstarších deváťáků – například přírodopise, zeměpise,… Ještě jednou děkujeme všem, kteří nám pomohli! Pokud si snad nedovedete představit hmatový chodníček, JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI – POJĎTE S NÁMI!!!

 

LISTOPAD 2015

V době podzimních prázdnin jsme uspořádali tradiční výlet do Kroměříže na plavecký bazén. Nejmladší prvňáčci se vydováděli v malém bazénu. Starší, zdatnější žáci využili většího, kde dostatečná hloubka umožňovala potápění a skoky do vody. Všichni přivítali s velkým nadšením soutěže jednotlivců i štafet. Po vykoupání, dokonalém vysušení a vydatné svačinky od maminek, jsme se všichni s dobrou náladou a úsměvem vraceli spokojení domů, do Hulína. Slunečné počasí přilákalo na tuto akci 56 dětí ŠD. Již nyní se těšíme na další výlet.

 

PROSINEC 2015

Zbývá několik málo dnů, které nás dělí od 24.prosince, dne, kdy usedáme k slavnostně k prostřenému, svátečnímu štědrovečernímu stolu. Právě snad přípravy a těšení se na nejkrásnější svátky v roce v každém z nás navozuje tolik krásný, hřejivý pocit mít někoho rád, někomu předat dáreček - třeba teplo srdce, milý pohled, či pohlazení. Pro děti ve školní družině jsme připravily nejedno překvapení, dárečky, abychom jim čas Adventu a čekání na Ježíška ještě více zpříjemnily. V prvních prosincových dnech jsme přivítaly v ŠD Mikuláše s nadílkou. Na čertovském odpoledni, kam přijali naše pozvání i kamarádi ze SVČ, si kluci a holčičky změřili své síly ve sportovních soutěžích. Abychom se všichni ponořili do vánočních melodií, zazpívali si písničky – již tradičně ZUŠ pro ŠD připravila koncert malých umělců. Nejen, že je v adventním čase družinka oblečena do svátečního kabátku, ale také z heren se line vůně cukroví a bylinkového čaje. Vše je spjato s rukodělným odpolednem s rodiči. Ať již kapřík, či vánoční ozdoba – tvoření, příjemné posezení a vyprávění dětí, rodičů a vychovatelek patří neodmyslitelně k této oblíbené akci. Zájmová činnost dětí v ŠD je opravdu velmi různorodá. Svědčí o tom i připravování tanečních vystoupení v dobových krojích na ,,Rozsvěcování stromu“ na hulínském náměstí a při zahájení školního vánočního jarmarku. Při zazpívání koled v dětském podání, tónech flétny, kterou ovládají malé dětské prstíky, rytmické ťukání dřevěných polínek, které připravil obětavý dědeček, se slzami zalesknou nejedny oči dospěláka. Až usedneme k slavnostně prostřenému štědrovečernímu stolu snad každý zabrouzdá ve vzpomínkách do krásného a bezstarostného dětství, pomyslí na ty, kteří s námi dnes už u stolu nesedí,nejsou s námi…. Roky plynou… Myslíme na budoucnost… Přípitkem přivítáme rok 2016. 

Zdraví, lásku a pohodu, porozumění, klid a mír, všem dětem, dobrým lidem a zvířátkům.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁŘÍ 2014

Končí prázdniny – hurá do školy

…Vždycky něco začíná… a něco končí… Začal ,,dýchat‘‘ , otevřel poprvé oči, usmál se na všechny školáky, učitele a zaměstnance zařízení. Nový školní rok 2014-2015 se právě v tyto zářijové dny narodil i v hulínské škole. Snad nejočekávanější se stalo první pondělí ráno pro prvňáčky. Nastrojení, někteří již s aktovkou na zádech a správnou odvahou ,,velkého školáka‘‘ s rodiči vcházeli do budovy. Nejen stateční, ale i méně odvážní, třeba i se slzičkami vítali usměvavé paní učitelky. Ve třídách pak útulné prostředí navodilo rodinnou atmosféru – a všechna tréma, strach byl ten tam. po krátkém hravém dopoledni se mnozí odebrali do školní družiny, kde na ně netrpělivě čekali paní vychovatelky a starší kamarádi. Právě oni se malošků ujali a s chováním ,,mazáků‘‘ je provedli všemi hernami, cvičebnou a počítačovou třídou. Mezitím si rodiče předávali potřebné informace s vychovatelkami . Když jsme zaslechly větu : ,,Maminko, běž domů, já si tady chci ještě hrát.‘‘ , hřálo nás svědomí, že jsme s kolegyněmi připravily pro všechny děti malebné, útulné prostředí, které bude kluky a holčičky vybízet ke kamarádství, hrám, ale též se zde začnou rozvíjet jejich individuální schopnosti. Vždyť různorodost zájmových kroužků v družince, tělocvičně, moderně vybudované průlezky, hřiště za školou – to vše přispívá k rozvoji dětí. První dny školního roku máme úspěšně za sebou. Rozesmáté děti, milí starostliví rodiče, vstřícné vychovatelky. Přejme si, ať všechny další dny přináší dětem radost, kamarády a příjemnou zájmovou činnost. Když úsměv zazáří někomu ve školní družině – pak spokojenost a spolupráce mezi rodiči a vychovatelkami je ukázková v Hulíně.

 

ŘÍJEN 2014

Babí léto ve školní družině

Paprsky sluníčka nás lákají na procházky přírodou – tu vykoukne pod stromem vzrostlý hříbek, tam se zatřpytí pavučina babího léta. Školáci již ukrojili jeden měsíc z letošního školního roku. Stačilo pár dnů a ve školní družině se ze všech holčiček a kluků vytvořila parta 120 nerozlučných kamarádů. Celodružinové  akce všechny přesvědčily, že starší děti ze třetích tříd jsou pro nové prvňáčky velkým vzorem. Vždyť jen pohádka, kterou nejstarší žáci s nadšením připravily- s napětím sledovalo celé oddělní malošků. Jedno páteční sluníčkové odpoledne jsme využili ke sportování. Prostranství hřiště jakoby se změnilo v malý olympijský stadion. Soutěže v netradičních disciplínách se zúčastnilo přibližně 80 malých závodníků. Sladkostí byly odměněny všechny výkony dětí . že v družině jsou děti vedeny k pohybu, svědčí rovněž tradiční „koloběžkové odpoledne“. Helmy, koloběžky, dobrá nálada a úsměv – „Na start!“ Využíváme dopravního hřiště za školou. Zatím se ti mladší pomalu přemisťují za budovu školy, třeťáci s pí. vychovatelkou nakreslí přechody, rozestaví dopravní značky – a naučné odpoledne může začít. Ukáznění chodci, pozorní cyklisté s helmami, kterak řeší křižovatky a správnost jízdy – jen málokdo uvěří, že některé nejmladší děti na koloběžce jezdí poprvé. Přicházející rodiče sledují s jakou zapáleností děti akci prožívají. Osvojili a zopakovali jsme si formou hry bezpečnost a kázeň  žáků na komunikaci. POZOR!!! Teď nastartujeme koloběžky a vyjedeme vstříc dalším říjnovým dnům. Těm nejmladším přejeme, ať se jim v družince líbí stále víc a více. Dny babího léta nechť doprovází sluníčko na nebi, ale pocit hřejivého tepla cítíme všichni ve svém srdci.

 

LISTOPAD 2014

Podzimní čas

Podzim…chladná rána, mlha, stromy bez zelených kabátků, vůně bramborových natí od ohýnků. Třebaže se příroda chystá ke klidu v družince je živo.
Říjnové dny, kdy ještě sluníčko babího léta šimralo dětské tváře, jsme využili dostatečně k pobytu na čerstvém vzduchu. Ať již ve družstvech kluci a holčičky absolvovali trasu přírodovědné sazky, nebo k tolik oblíbené drakiádě. Vítr severák, který v páteční odpoledne ukázal svoji sílu, napomohl drakům vzlétnout vysoko- až do oblak. Pestrobarevné dračí ocásky upoutaly i kolemjdoucí a naši svěřenci se pyšnili svými, ať již koupenými či vlastnoručně vyrobenými dračími krasavci.
K chladným dnům patří knížky. Žáci třetích tříd již tradičně zahájili návštěvy v městské knihovně. Zajímavé kvízy, soutěže a povídání bylo velkým přínosem pro čtenáře. Vždyť nejeden třeťák se stal novým členem knihovny. V letošním školním roce jsme navázali nově spolupráci se Střediskem volného času. Nedočkaví prvňáčci navštívili útulné prostředí v Klubíčku. Strávený čas, který byl věnován Halloweenu, našim nejmenším rychle uběhl a není pochyb, že své příjemné zážitky sdělili starším kamarádům.
Říjnový měsíc je u konce. ,,Zavírání zahrady‘‘ neodmyslitelně patří k akcím ŠD. Průlezky, pískoviště  houpačky chlapci a děvčata pomyslně zamkli vlastnoručně vyrobenými pestrobarevnými klíči. Do jara jsme se tak rozloučili se vším, co je spojené se zahradou, sluníčkem a teplem.
První dny listopadu. Procházka v sychravý podvečer nás zavede na místa, kde vzpomínáme na blízké, kteří mezi námi bohužel již nejsou. V tu chvíli snad ještě více cítíme, vnímáme, srdce člověka, který třeba jen mlčky kráčí vedle nás.
   

PROSINEC 2014

První vločky

První, druhá vločka se tlačí za límec – znovu máme první prosinec.
Probuzení do prvního dne dětmi nejočekávanějšího měsíce roku je snad pro každého z nás, dospělého, tak trochu zvláštní, melancholické z krásnými  vzpomínkami na dětství. Vnímáme mámino pohlazení, slyšíme tátova moudrá slova, cítíme vůni babiččina cukroví – třebaže už s námi dlouho nejsou. Každý dospělí v mlhavé dáli vidí krásu, jemnost a něžnost bezstarostného dětství. I my v družince chceme všem holčičkám a klukům zpříjemnit dny netrpělivého očekávání příchodu Ježíška.
Po listopadové dopravní sazce, návštěvě v SVČ a Knihovně Hulín, Ekotýdnu ,,Co s odpadky‘‘ a pracích na hmatovém chodníčku jsme si všichni dali záležet se sváteční výzdobou školní družiny.
 …ale co to… ,,Ťuky ťuk, dupy dup‘‘ přijde k nám i Mikuláš. Vysoký, oděn v plášti a vedle? … strašidelný, hnědý čert s dlouhým ocasem. Na mikulášskou besídku , kde nebudou chybět básničky, soutěže a sladké odměny jsme v rámci spolupráce přizvali  i děti ze SVČ.
 Z některých tříd se již teď line dětský zpěv koled, jinde při svíčkách a melodiích se chystá rukodělné odpoledne s rodiči. Ve cvičebně nejmladší nacvičují vystoupení na tradiční školní jarmark ZŠ.
Sněhové vločky alespoň v ledové zimě se pomalu vznášejí, dlouhé zimní večery pozvolna plynou, blíží se Vánoce. Jako bychom na dlani drželi poslední dny letošního roku.
Dospělí, na chvíli zastavme čas. Co přinesly předchozí měsíce? Radost, úspěch,… Až v našem příbytku se rozsvítí světýlka stromečků, usedneme u svátečně prostřeného stolu, nechť každý objeví ten nejkrásnější dárek – dětské oči.

 LEDEN 2015

Lednová činnost v ŠD

Vítání do nového roku slavila i příroda – třpytící se vločky oblékaly našemu městu bílý kabátek. U kostela třeba jen malý kopec se stal pro hulínské děťátka sjezdovkou. Bobování, sáňkování naplnilo krásně prosluněná odpoledne. Zvonek zazvonil, ale už ne u vánočních stromečků. To škola volala všechny své žáky do lavic. Ve třídách i v družince dětské hlásky vyprávěly zážitky z dnů volna. Abychom děvčátka ještě více zaujaly zájmovou činností, připravily jsme oblíbenou soutěž KARAOKE. Porota, kterou tvořili žáci 1.tříd, hodnotila starší kamarády spravedlivě. Všechna vystoupení byla zdařilá, zvítězil každý a sladkost potěšila mlsné jazýčky. Pod vánočním stromečkem nechyběla ani kniha. Návštěva prvňáčků v knihovně se stala velkým přínosem pro malé čtenáře. Každý chtěl povyprávět právě o své nové knížce. Paní knihovnice si připravila poutavé soutěže a kvízy. Lednové dny se rychle kutálely dopředu jako velká sněhová koule. Uprostřed měsíce jsme v ŠD přivítali téměř 80 předškoláčků s pí učitelkami MŠ. Během odpoledne si prohlídli prostory družiny, ve cvičebně zahráli pohybové hry. Ve třídě si paní vychovatelka připravila pro malošky povídání a omalovánky. Zatímco kluci a holčičky objevovali nové hračky, přicházejícím rodičům jsme poskytovaly informace.
Vzájemnou spoluprací MŠ a ŠD chceme přispět k zdárnému a rychlému přechodu dětí do nového prostředí ZŠ. Nejmladší ratolest se s útulným prostředím nemohla rozloučit. Natěšenci odcházeli s myšlenkou, že za několik dní je čeká zápis do prvních tříd. Snad každý z nás si pamatuje na své dítko. Dlouhé copánky, u holčiček sukýnky, … odvážní kluci s rošťáckým úsměvem. Sváteční atmosféra dopadla i na nás vychovatelky. Ve spolupráci s rodiči si přejeme, aby si malá dětská srdíčka odnesla ze zápisu chuť, úsměv se  kterým s radostí bude usedat v září do lavic prvních tříd.
 

ÚNOR 2015

Začátek mojí praxe začal karnevalově

Jsem ráda, že mohu vykonávat povinnou souvislou praxi ve školní družině základní školy Nábřeží Hulín. Tým vychovatelek, v čele s paní Evou Formánkovou vytváří pro děti spontánní prostředí, kde nechybí smysl pro humor, kreativita a vztah k dětem. Proniknout do dětského světa je pro dospělého člověka pohlazením, obohacením a inspirací. Důkazem toho, byl i páteční karneval, který se uskutečnil na pavilonu základní školy. Děti se na něj těšily a připravovaly celý týden. Na výrobě masek si daly všechny pořádně záležet. Vyzdobení tělocvičny jsem měla na starost já s mojí spolužačkou Klárou Honigovou, zvolily jsme barevné řetězy a balónky různých velikostí. Kolem 14 hodiny karnevalová shou vypukla, nechyběly soutěže, promenáda masek po imaginárním molu či společný tanec všech vychovatelek a dětí. Odměnou byly sladkosti, ale také hřejivý pocit z příjemně stráveného odpoledne. (studentka na praxi).

 

BŘEZEN 2015

Pohlazení jara

Hladím tvář…je hebká jako ranní rosa, rozesmátá -samá radost, třpytivá snad stejně jak ta jediná hvězdička na nebi. Dává mi teplo, něhu, něco nepopsatelně krásného. A srdce? Pravidelně bije novou silou. Není to dítě, blízká osoba… Drží mě i Tebe za ruku, přináší neopakovatelně kouzelné svítání, první květy louce malují nové šatičky, bohatství přírody… Družina stále díky skotačivým a veselým dětičkám nespala zimním spánkem jako  ,,KOUZELNICE‘‘ příroda. V prvních březnových dnech nás navštívili kamarádi s pí. vychovatelkou ze SVČ. Společně jsme si připomněli MDŽ a pro maminky vyrobili líbivá přáníčka. Pak pohádka jakoby proměnila cvičebnu v divadelní sál, kde na pomyslném jevišti si nejmenší kluci a holčičky s pomocí starších kamarádů zahráli s chutí příběh ze zámku. Děti z Klubíčka nešetřily dlouhým a hlasitým potleskem. Po skončení se všichni dle svých zálib rozběhli do počítačové učebny, knihovny ŠD či do heren ŠD. Vydařené odpoledne zakončil turnaj ve vybíjené. Přesvědčili jsme se, že děti ŠD a SVČ tvoří skvělou partu malých sportovců. S novým jarem se dětem snažíme vytvořit snad ještě více útulnější ŠD, aby se učili vnímat upravenost, čistotu prostředí, kde tráví svůj volný čas. Při akci ,,Den otevřených dveří‘‘ jsme nejen rodičům, ale i celé hulínské veřejnosti umožnili prohlídku družiny a poskytovali odpovědi na dotazy od návštěvníků akce.  Jako vychovatelky nás těšilo, že lidé opouštěli budovu s přesvědčením, že o malé svěřence je vskutku vzorně postaráno. ….jarní sluníčko hladí po tváři každého…. Holčičky a kluci ŠD se nemohli dočkat tradiční akce ,,Otevírání  školní zahrady‘‘. Pestrobarevnými, dětmi vyrobenými klíči jsme odemkli zahradu. Na uvítání nechyběly říkadla, básničky a soutěživá hra. Průlezky, pískoviště a houpačky přivítaly všechny – a zima už je za horami ! Škola Zámoraví Kroměříž – učila jsem se zde první písmena, pak přišel na řadu slabikář a čítanky. Miluji knihy. Právě v knize nacházíme tolik moudra. Stejně jako mě vedla paní učitelka v 1.třídě k četbě, snažíme se i my v ŠD vést nejmenší k lásce ke knihám. V příjemném prostředí trávíme odpoledne  četbou knih, povídáním o známých spisovatelích. Na obloze se objevují červánky. Slunce jde spát, blíží se jarní večer. Usedám do křesla a beru knihu, začítám se. Hladím… - oči jak studánky, tváře jak hedvábí, cítím lásku a něhu z dlaně, není to dítě, blízký člověk… Cítím teplo slunečních paprsků, i když na nebi svítí hvězdy. VÍTÁM TĚ JARO!!!!

 

DUBEN 2015

ZOO Lešná

  Slunce svými paprsky hladí a zahřívá  každý kousek přírody. Na rozkvetlé pampelišce pilně pracuje včelka, koruny stromů oblékly nejkvalitnější květinkové šaty.... krásný, voňavý, tolik romantický měsíc květen.   I když Velikonoce s sebou tentokrát přinesly chladné dny, tak ani počasí nebránilo ve vydařeném výletě ŠD do ZOO Lešná. Téměř 50 dětí i nás vychovatelky nejvíce zaujal nový pavilon s rejnoky. Během prohlídky ZOO nechyběla ani jízda vláčkem, dětské průlezky, občerstvení a všechno to, co navodilo správnou náladu klukům i holčičkám. Velké poděkování patří panu řidiči Pavlu Novákovu, který tradičně již mnoho let nás nejen bezpečně zavezl, ale i svým úsměvem a humorem si dokázal získat naše malé svěřence.   Abychom si ,,protáhli kostru‘‘ uspořádali jsme sportovní odpoledne. Soutěže, zápolení a míčové hry přispěli k upevnění kamarádských vztahů. Mladších a starších žáků, zlepšení jejich fyzické kondice. Odměnou byla sladkost, ale i medaile či diplom, který si každý z účastníků odnášel domů.  Duben přinesl i očekávanou akci ,,Koloběžkové odpoledne‘‘.  Přibližně 50 koloběžek , reflexní vesty u dětí, dopravní značky a jedééém!!! K této činnosti bylo využito dopravní hřiště za školou. Tentokrát jsme zde přivítali i příslušníka POLICIE. Dětem ochotně odpovídal na otázky, umožnil prohlídku auta a policejní výzbroje. To že naše ratolesti umí jezdit na koloběžkách víme, ale že i perfektně ovládají košťata?    O skutečnosti nás ujistili při pálení čarodějnic. Snad žádné čarobábě ani čarodědkovi nechybělo převlečení, dobrá nálada, úsměv na tváři. A těch zaklínadel,...   A jak to vše dopadlo?  Zlo, nemoci jsme vyhnali, naši malí čarodějové nám zůstali a nikam neodletěli. Ať vládne mezi námi jen zdraví, , radost, veselí a kamarádství.    ...Dny ubíhají, roky plynou...    kvetou kaštany-maturanti mají nejvyšší čas se začít učit, jak říkala moje moudrá maminka – učitelka.    ...voní  šeřík... modré nebe... Slunce... Máj..

 

KVĚTEN 2015

Spaní v ŠD

Cestička k domovu známě se vine, hezčí je, krásnější, než všechny jiné... ... Snad v každém z nás předchozí verše vyvolávají hřejivý pocit u srdce, něžnou náruč, lásku, vzpomínky. Vzpomínky na krásné, neopakovatelně bezstarostné dětství... Maminka, tatínek...škola,...prázdniny. Končí další školní rok. Čas ukrajuje dny z posledního, dětmi tolik očekávaného měsíce školního roku – června. Květnové sluníčko klukům a holčičkám přineslo snad ještě větší chuť skotačit a dovádět. Právě proto jsme připravili ve spolupráci se SVČ sportovní odpoledne. Ukázalo se, že kamarádství a přátelství všech dětí je na ,,správné notě‘‘. A co kamarádi z Holešova? Opět vydařené odpoledne na školním pozemku. Hry, soutěže, kurzy, tolik stmelily děti ze ŠD 1.ZŠ Holešov s našimi žáky. Věřme, že se svěřencům paní vychovatelky Imramovské u nás líbilo a dlouholetá spolupráce se bude stále více prohlubovat a rozvíjet. Třeťáčci ŠD navštívili knihovnu, vždyť v knížce najdeme tolik moudra. U prvňáčků pracovala praktikantka SPgŠ Přerov. Jak sama řekla, praxe pro ni byla velkým přínosem v jejím studiu. Nás těší, že v našem zařízení načerpala mnoho zkušeností a poznatků, které bude dál uplatňovat. Konec školního roku klepe na dveře ŠD. Děti se těší na prázdniny, tábory. Právě podobný program, jako táborový, obsahuje tradiční, dětmi tolik oblíbené ,,Spaní v ŠD‘‘. Pohádková sazka, opékání špekáčků, sportování, noční stezka odvahy, olympiáda v netradičních disciplínách, tolik oblíbený jarmark. Místo postýlek, spacáky, místo pusinky od maminky, stejně sladké pohlazení a pusinka od paní vychovatelek. Cestička k domovu známě se vine. Než naposledy naši svěřenci zavřou ŠD, rozběhnou se veselí, rozesmátí, na vytoužené prázdniny – chtěli bychom poděkovat zřizovateli, vedení školy, panu školníkovi, uklízečkám, kuchařkám a všem organizacím, se kterými spolupracujeme, za rok tolik bohatý na rozvoj našich žáků, také poděkovat rodičům za vzornou spolupráci a úžasné dětičky.

 

ČERVEN 2015

Prázdniny se školní družinou

 

Sluníčko si obléklo letní šatičky                                                                                                                                                                    

prázdniny přivítaly družinové  dětičky.

 

Letní paprsky kluky a holčičky hladí,                                                                                                               

kam za dobrodružstvím v červenci  dětem  radí.

 

Tábory, lesy, koupání                                                                                                                                              

či u babičky a dědy na dobrou snídani?

 

S rodiči pak na výletě,                                                                                                                            

  ……vytáhneme kolo – hurá k tetě!

 

Sluníčko si obléká tenký svetřík ,                                                                                                                                  

 to vane srpnový, teplý větřík……