ŠKOLNÍ ROK 2018/2019


AKCE NA BŘEZEN

 - 6.3. návštěva knihovny - kino 1.,2. odd.

- 15.3. projekt ,,Z pohádky do pohádky"

- 20.3. návštěva knihovny - beseda 3.odd.

- 22.3. otvírání  školní zahrady


Září

Dny babího léta v družince

S novýmškolním rokem jsme měli to potěšení přivítat 43 nových prvňáčků. Aby jejich začlenění, nalezení nových kamarádů napříč ročníky bylo snazší, uspořádali jsme sportovní odpoledne. Na hřišti balóny létaly tam a sem, dětské nožky skákaly mrštně přes švihadlo a nejedna holčička soutěžila o to, zda právě ona vydrží co nejdéle s kruhem kolem pasu. Sport je důležitý, ale bezpečí také. Proto jsme koloběžkové odpoledne spojili s osvojením pravidel pohybu na silnicích. Sešlo se tu asi 60 nadšených jezdců, kteří poctivě dodržovali přednost, také zastavovali na ,,stopkách''. V družince se však kromě sportovních výkonů děti rozvíjejí i jinými směry. Pomocí divadelního vystoupení
,,Boudo, budko'', které si připravili naši třeťáci, přiblížili, jak je důležité vzájemné spolupracování, souznění, přátelství nejen mezi lidmi, ale i zvířátky. Myslím, že nejedno oko si všimlo, že venku se listí zbarvilo všemi barvami. Sluníčko přestává tolik hřát. Ano, je tu
babí léto, podzim. Vlaštovky se pomalu chystají k odletu, ale za zdmi školní družinky nám bude stále vesele švitořit 120 "našich vlaštoviček" - holčiček a chlapců.


Říjen

ZEMĚ ČESKÁ, DOMOV MŮJ....

Nikdy nezapomenu na vyprávění a chvíle strávené s mojí milovanou babičkou, narozené koncem 19. století. Vyprávěla mi nejen zážitky ze svého dětství, ale též o období vzniku Československé republiky v roce 1918. Právě v tyto dny si připomínáme 100.výročí založení ČSR. 
Ve školní družině jsme dětem přiblížili významné dny projektovým týdnem ,,Kde domov můj''. Nejenže s nejmenšími jsme společně vyzdobili okna budovy, dětskými kresbami jsme připravili chodby i třídy ke slavnostnímu dni otevření školy, ale i jsme si pozvali na besedu milého hosta - dědečka pana Petra Hodného. Svým poutavým povídáním dětem připomněl vznik ČSR, ale vzpomněl období, kdy navštěvoval jako žák hulínskou školu, která též v tyto dny oslavuje šedesáté výročí. Celodružinovou sazkou jsme si vštípili do hlaviček státní symboly a vědomosti, které by každý¨z nás o své vlasti, domovině měl znát. Taktéž jsme chtěli využít posledních teplých dní, které nám podzim ještě nabídl, a proto jsme zorganizovali nejen pro naše děti, ale i děti z ,,Klubíčka'' sportovní odpoledne. Na něm se ukázalo, že vždy se vše dá zvládnout, pakliže kolem sebe máme přátele. A že jsme těch krásných, dětských a upřímných přátelství viděli opravdu hodně. 
To, že v knihách a knihovnách se ukrývá tolik moudrosti, to víme. Proto jsme s dětmi navštívili i tyto prostory. Paní knihovnice nám dala krátkou procházku časem, kdy jsme se mohli všichni zamyslet, co za celé století se změnilo, čím vším si republika prošla.


Listopad

Když se ohlédneme za měsícem listopadem, děti v projektovém týdnu ,,Co s odpadky" využily své fantazie, kterou my dospělí občas postrádáme, a vytvářely městečko z krabiček od čajů, komíny byly alternovány korkovými vršky. Nevěnovali jsme se však jen ekologii. Dveře školy se otevřely dne 23.listopadu nejen dětem a všem žákům, ale taktéž jejich rodičům a prarodičům, kteří kdysi bývali sami studenti, možná právě té naší školy. Všichni příchozí zde mohli zavzpomínat na své první slabikáře, známky, nebo školní lásky u příležitosti 60.výročí založení školy.


Prosinec

Hodně štěstí do nového roku

Po dnech, kdy naše domovy provonělo cukroví, u vánočních stromečků zářily dětské oči z očekávaných dárků od Ježíška-i příroda vnímala pokoj a lásku.... -  vkročil mezi všechny nový rok. Mohli jsme každý sám v sobě zrekapitulovat, co nám rok 2018 dal, kam jsme se posunuli.
Mohli jsme si také stanovit předsevzetí na nadcházející rok 2019. Ve školní družině¨jsme s dětmi prožili zábavně i poslední dny již uplynulého roku. Byli jsme¨potěšit babičky a dědečky vánočními koledami. Nechybělo ani cukroví, které děti seniorům přinesly. Odměnou se nám všem stalo při této návštěvě povídání a vzpomínání zkušenější generace. Dozvěděli jsme se o prožívání Vánoc, kdy se zvyky dodržovaly mnohem více, za okny padal každé Vánoce sníh, v kamnech praskalo dříví a v celém domě panovala ta slastná rodinná pohoda. Koledy jsme si
byli poslechnout v ZUŠ, kde si žáci přichystali pod vedením svých mentorů sváteční vánoční program.


Leden 2019

Zasněžený leden

Jak melodicky, příjemně vkročilo celé město Hulín Novoročním benefičním koncertem do prvních lednových dnů - se stejnou něžností otevřela
očka i školní družina. Koledy, které zněly všemi prostory školní družiny, vystřídaly písničky různého žánru, obtíží, jazyka. Jedno páteční odpoledne již tradičně náleželo pěvecké přehlídce ,,Družinový slavíček''. Porota i obecenstvo odměnily všechny zúčastněné potleskem. Na odvážné účinkující čekala sladká odměna. Vždyť každý zpěvák vyhrál. Přísloví ,,Co Čech - to muzikant'' je vskutku pravdivé.  Jakoby hlásky dětí probudily i andílky, kteří z nebe začali sypat tolik vytoužené sněhové vločky. To se rázem ze zpěváků stali sportovci-bobisté, sáňkaři. Na celé sněhové království dohlíželi dětmi postavení sněhuláci. V některých momentech zasněžený Hulín, sněhuláci, dětské koulovačky připomínali Ladovu zimu. A že v dřívější době nechyběla při večerních černých hodinkách knížka? Třebaže vychováváme děti v 21.století, chceme občas tyto chvilky dětem připomenout, vytvořit. Paní knihovnice pravidelně připravují pro malé čtenáře besedy v knihovně.
Rovněž povídáním a četbou knih v odděleních ŠD rozvíjíme u dětí mluvené slovo a čtenářskou gramotnost.


Únor 2019  

Družinové veselí  

Hromnice,Masopust, karneval, rej masek, veselí.. Nebo? Zasněžené stráně hor s lyžaři, kterak tráví v klidné, čisté přírodě odpočinkové dny
jarních prázdnin - to vše k sobě pojí právě uplynulý měsíc únor. První únorový den pro děti byl prázdninový - snad ta nejzaslouženější odměna za vysvědčení. I přesto jsme pro nejmenší připravili výlet do Kroměříže spojený s rekreačním koupáním na krytém bazéně. 
Odměna pro kluky a holky za pěkné vysvědčení čekala i v knihovně. Ať již poutavá beseda pro malé čtenáře nebo tradiční všemi oblíbené filmové představení. Prostory ŠD se v tomto měsíci proměnily spíše v příbytek kreslených klaunů, šašků či víl, čarodějnic a spoustu dalších, dětmi kreslených postaviček. Smích, dětská radost, zpěv a tanec vládly v každém dětském srdíčku. Družinka byla SUPER naladěna na
maškarní karneval. Pestrobarevnými balóny vyzdobená tělocvična se stala místem pravého masopustního veselí. Průvod, rej masek, tanec, soutěže - vše se stalo dílem zdařilé družinové akce. O skutečnosti, že karneval ŠD se vydařil, svědčily nejen rozzářené úsměvy dětí, ale i někdy mámino a tátovo ,,DĚKUJEME''.Na tváři nás všechny začínají šimrat březnové paprsky sluníčka. Třebaže pranostika říká ,,Březen- za kamna vlezem''snad každý nedočkavě vyhlíží první jarní doteky hřejivého ,,Zrzečka'' nebo i zpěv ptáků. Každý z nás vyhlíží tolik očekávané jaro. 
 
OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2017/2018


Červen 2018

Měsíc červen se přihlásil o své místo, a tak rychle utekl... Avšak nikoho nemrzí, že se probouzíme již do prvních prázdninových dnů. Naopak jsme je už všichni netrpělivě vyhlíželi. Červen nepřinesl s sebou jen krásné slunné počasí, teplé večery. Hlavně pro školáky znamenal konec školního roku. Byl to měsíc, kdy každý kluk, každá holčička, školou povinní, mohli zhodnotit, oč moudřejší za uplynulý rok jsou, kolik vědomostí získali, ale také to, jak se ve školních lavicích, družinovém prostředí upevnilo přátelství či rozkvetlo jiné, nové. My v družince pevně věříme, že všechny dny, akce a projektové týdny byly pro naše svěřence plné zábavy, odreagování. Budeme se proto snažit, aby vše i nadále probíhalo jen ku spokojenosti žáčků. Už přes prázdniny převlékneme prostory družinky do podzimního kabátku. Obzvlášť si ceníme skvělé spolupráce s rodiči, která se mohla projevit při rukodělných dílničkách, či při organizaci dalších společných akcí. Taktéž děkujeme zřizovateli, vedení školy, paním kuchařkám, uklízečkám i školníkovi, díky kterým jsme dohromady mohli vytvořit našim svěřencům tak skvělé zázemí. Nejen dětem, ale i jejich rodičům, prarodičům, vlastně všem, bychom rády popřály, ať si užíváte každého momentu, každého dne, který bude prosvícený slunečnými paprsky. Ať využijete každé příležitosti být pohromadě, protože to je to, na čem opravdu záleží, nehledě na ročním období.

 

Květen 2018

Stejně tak jako v každém měsíci, i tento měsíc byl v družince plný těch nejzajímavějších akcí, které jsme pro naše svěřence s láskou vymýšleli a organizovali.   Jelikož počasí - víc než krásné, byla by škoda toho nevyužít. Děti absolvovaly přírodovědnou sazku, při které nejen odpovídaly na otázky. Smyslem sazky bylo chlapce a děvčata i poučit, jak se o přírodu starat, jak ji chránit. A také jsme nejmenším chtěli připomenout, čím je měsíc květen tak výjimečný. Vždyť právě v tento měsíc se rodí nejvíce mládať, rozkvétají stromy,... 
Sport je důležitý. Pobyt na čerstvém vzduchu taktéž. Přišel nám proto jako skvělý nápad uspořádat olympiádu v netradičních sportech. Malí sportovci mezi sebou soutěžili v disciplínách jako např. chůze na chůdách, běh v gumácích, také shazovali plechovky či skákali v pytli. Ti starší, naši třeťáci, se dočkali tolik očekávané školy v přírodě. Letos se uskutečnila v Čeložnicích u Kyjova. Nepochybujeme, že se ze spolužáků stali opravdu nerozluční kamarádi, kteří spolu prožili spoustu dobrodružství a zábavy. O vydařeném pobytu mluvily za vše výrazy v jejich tvářích a úsměvy, které se objevily, když je rodiče přivítávali u autobusu. Stejně tak paní vychovatelky Filandrová a Vajdová, které se podílely na tom nejlepším chodu této akce si zaslouží poděkování a velkou pochvalu. Nyní máme před sebou poslední školní dny. Děti už pomalu mohou vymýšlet plány na volné a horké letní dny, kdy vymění školní aktovky za batůžky se spacáky, kdy místo diktátů budou psát pohledy z táborů,... 

 

Duben 2018

Paprsky vycházejícího slunce probouzejí voňavé narůžovělé květy jabloní, kukačka svým kukáním každému z nás připočítává další rok života, modrá obloha se svojí barvou podobá něžným rozkvétajícím pomněnkám. Teplé počasí všechny láká z domovů.V předchozím měsíci byla naplánována beseda s policistkou p. Balášovou. Vhodně přitažlivým povídáním přiblížila dětem nebezpečí, které hrozí každému při nedodržování dopravních předpisů. Umožnila i důkladnou prohlídku policejního auta. Duben se vyznačoval zápisem budoucích prvňáčků do školní družiny. Den otevřených dveří v ŠD, podávání informací rodičům či první nesmělé hry dětí v útulných hernách - to vše přispělo ke skutečnosti, že do školního roku 2018-2019 se přihlásila většina nejmenších "koťátek". Vychovatelky si váží, s jakou důvěrou k nám rodiče přistupují.Do prvních květnových dnů si s sebou neseme čerstvé vzpomínky z "Pálení čarodějic". Akce "Slet s košťaty" byla naplánována na poslední dubnový pátek. Školní zahrada, kde se celá akce odehrávala, se proměnila v kouzelnou začarovanou chýši. Na závěr byla na ohništi upálena hadrová čarobába a s ní odešlo snad všechno zlo i nemoci.

 

 Březen 2018

Probuzení jara Svěží, zelená tráva, rozkvetlé petrklíče, bříza se pyšní střapcemi jehněd, na větve s kočičkami přilétají pilné včelky, do ranního ticha promlouvají zpívající kosi. Slunce šimrá i nás dospělé na tváře. Hřejivé paprsky zrzečka doslova vyzývají k jarním procházkám, naslouchání přírodě, k co nejpříjemnějšímu prožití velikonočních svátkůTradičním OTEVÍRÁNÍM ŠKOLNÍ ZAHRADY 117 dětí družinky přivítalo první jarní den. Pestrobarevnými dětmi vyrobenými klíči bylo odemknuto pískoviště, průlezky a houpačka. Všem účastníkům i přihlížejícím rodičům přineslo vydařené odpoledne radost a uspokojení. Návštěva v knihovně, ať již beseda nebo kino, vyplnila chladnější odpoledne. Vždyť právě březen se označuje za měsíc knihy. Nesmíme ani zapomínat na malé kamarády, předškoláky z MŠ Záhlinice, kteří za námi přijeli, aby se rozkoukali po útulné a malebné družince, kterou budou navštěvovat v příštím šk.roce jako prvňáčci.  Velikonoční projektový týden ,,MALOVANÉ VAJÍČKO‘‘ všechny děti motivoval k blížícím se svátkům jara. Ve všech odděleních ŠD proběhly dílničky s rodiči, kdy tátové a mámy s dětmi si domů odnášeli nejen pěkné výrobky, ale i pocit, že jejich ratolest tráví volný čas naplněný těmi nejlepšími různorodými zájmovými činnostmi. Zvyky, tradice Velikonoc nejmenším přiblížilo povídání, články z časopisů, soutěže, kvízy. Třeťáci též navštívili SVČ.  V opomenutí nesmí zůstat ani tolik dětmi očekávaný výlet v době velikonočních prázdnin do ZOO Lešná. Prohlídka zvířátek, průlezky, projížďka vláčkem, občerstvení či suvenýry – pohoda, radost, smích – prostě skvělý super výlet. Velké poděkování patří panu Pavlu Novákovi, který je naším letitým bezpečným řidiče a paní Kateřině Venské za sladkosti pro všechny výletníky.

 

Únor 2018

S příchodem měsíce února a končícím lednem si děti užívaly svých zasloužených pololetních prázdnin. Co by to alebylo za prázdniny, kdyby se nepotkaly se svými kamarády. A proto, tak jako každým rokem družinka uspořádala plavání v Kroměříži. Tohoto výletu se účastnilo 60 dětí. Všechny děti si ve vodě užily spoustu zábavy, her. Avšak jelikož víme, že sport je nejen prospěšný, ale také skvělý na posílení přátelství, vytvoření zážitků, byl uspořádán i sportovní den, který školákům zpříjemnil začátek dalšího pololetí. Holčičky i kluci z celé družiny si zahráli míčové hry, kde jsme uznali, že všichni jsou přeci vítězi. Svoji obratnost a mrštnost využili u přeskakování kozy, jednoduchých sestav na lavičce. Někteří odvážlivci předvedli své akrobacie i na kruzích.  Když se řekne únor, myslím, že většině se samozřejmě v myšlenkách objeví i masopustní karneval. Ten samozřejmě nemohl chybět ani u nás. Děti i my vychovatelky jsme si daly masky a užily siv převlečení zase jedno báječné odpoledne . Ať nastávající měsíc březen přinese přírodě i nám lidem tolik očekávané jaro. Všempřejeme hodně zdraví, pohody, síly a lásky.


Leden 2018

Měsíc se s měsícem sešel, rok 2017 je minulostí. Nový a snad ještě zase o kousek úspěšnější rok 2018 zahájil kdo jiný, než právě měsíc leden. Ani v tomto měsíci jsme se ve školní družince nenudili a nový rok jsme odstartovali hned několika akcemi. Říká se: "Je pouto mezi lidmi, kteří četli tutéž knihu.", proto jsme se i v tento měsíc vydali do Městské knihovny v Hulíně s našimi nejmladšími prváčky a druháčky. Kromě předčítání knížek, prohlížení pohádkových obrázků, jsme zde shlédli i film, poslechli si povídání paní knihovnice. Nenavšívili jsme však jen knihovnu. Naše družinka se na chvíli proměnila v jedno velké vystupovací podium. Zde mohli kluci a holčičky předvést, jak krásně umí zpívat. Zazpívali písničky, které jim byly nejmilejší a sklidili potlesk od všech svých kamarádů, který jim o to více rozzářil úsměv na tváři. U druháčků se v oddělení objevila milá a usměvavá slečna praktikantka - Aneta Ourodová. Ta pro děti na závěr své praxe připravila a organizovala karneval. Každé z dětí mělo krásnou a nápaditou masku, kterou předvedlo při reji. Nejenže jsme mohli vidět princeznu, víly, zvířátka, ale také Batmana, fotbalisty a další. Všechny děti se účastnily různých soutěžíza které dostaly závěrem diplom a sladkou odměnu.

 

Prosinec 2017

Během posledního měsíce v roce, snad něčím i toho nejkrásnějšího, se v naší družince odehrála spousta akcí. Hned z počátku měsíce za našimi dětmi zavítal Mikuláš s jeho společníky čerty a andělem. Jelikož chlapci i holčičky byli přes celý rok hodní, nejen doma ale právě i u nás v družince, dostali pochvalu a také drobné sladkosti. V měsíci prosinci jsme uspořádali již tradičně i ,,Rukodělné odpoledne s rodiči''. Vytvořili jsme tak nejen dekorace do domácnosti, ale naladili jsme se společně i právě na přicházející svátky, které byly již za dveřmi.  Aby si děti užily co nejvíce zábavy, navštívili jsme také SVČ. Všude kolem byl slyšet jen dětský smích, a to přece k Vánocům, svátkům a prosinci patří především. Co ale ještě neodmyslitelně patří k Vánocům? Snad každý si vzpomene nejen na cukroví, dárky, smích. K Vánocům přeci patří i hudba, známé melodie koled. Právě proto jsme se také s dětmi zašli zaposlouchat do líbivých tónů, které nám zahráli studenti ZUŠ na svém koncertu. 

Nyní bych za ráda všem popřála, ať pro Vás je rok 2018 úspěšným, pohodovým rokem, ve kterém si každý najde chvíli na oddych od práce a každodenních starostí. Aby byl od samotného začátku příznivým a aby se všem se podařilo to, co si nejvíce ze srdce přejí. 

 

Listopad 2017

Tak i tak, každý správnýzahradník se na podzim loučí se svou zahradou - stejně tak jsme uklízeli myv ŠD naši zahrádku k zimnímu spánku. Nejdříve stromům, travičce,průlezkám, pískovišti patřila všechna dětská říkadla a písničky. Potépestrobarevnými, dětmi vyrobenými papírovými klíči, jsme pomyslně vše zamkli.Definitivně jsme tak ukolébali k spánku sluneční paprsky a přivítalipodzim, který vyzval k tanci všechny dráčky. Větrných dnů jsme využilik Drakiádě. Draci různých barev a tvarů, kteří se vznášeliv oblacích, doprovázel dětský smích radost - jen ohníček a dýmbramborových natí chyběl...jako bychom se my dospělí zasnili někde do vzpomínekdávného dětství. Zlaté, deštěm promočené listí při chůzi šustí pod nohama, padající mlha a šero brzy mění den v podvečer... Dušičkový čas každého vede k lidským srdcím, na které nám zbyly jen vzpomínky.

 

Říjen 2017

Třebaže za okny - listopadové mlhy, sychravé počasí lezou pod kabát, ve školní družině panuje stále teplo.

Hřeje nás příjemně vyzdobené prostředí budovy, herny, ale i radost, že většina z nás je zdravá - bez rýmy, kašle či chřipky. Jako prevenci pro všechny
kluky a holky jsme totiž připravili projektové týden "Ovocný týden". Vyprávěním, ochutnávkou ovoce, modelováním z plastelíny, návštěvou v moštárně si
každý uvědomil, jak důležité je zařazení ovoce a zeleniny do zdravého a správného jídelníčku. Pochmurných dnů jsme využili též k návštěvě knihovny. Ať již poutavé, zábavné, ale zároveň poučné besedy s paní knihovnicí Jaruškou či malé hulínské družinkové kino - odpoledne prožité v budově knihovny je pro děti vždy nejen přitažlivé, ale vedeme tak nejmenší k zlepšení čtenářské gramotnosti. Nejmenší školáci rovněž navštívili kamarády ve Středisku volného času. Nejenže si společně přiblížili tradice a zvyky Haloweenu, ale vyrobili si i malý zápich do květináče, který jim bude určitě netradiční odpoledne připomínat.

 

Září 2017

Léto skončilo.
Jak se říká, když něco končí, něco i začíná. 
Do školních lavic opět mohou usednout kluci i holčičky. Naše družinka je nachystána a vyzdobena tak, aby tady nejenom budoucím prvňáčkům, ale i všem ostatním žáčkům bylo dobře. Už v měsíci září dětem chystáme bohatý program, aby každý den, co tady stráví, byl jedinečným.  Všem školákům přejeme, ať novéhoškolního roku 2017/2018 vstoupí pravou nohou a ať se jim ve škole daří co nejlépe.