ŠKOLNÍ ROK 2017/2018


Červen 2018

Měsíc červen se přihlásil o své místo, a tak rychle utekl... Avšak nikoho nemrzí, že se probouzíme již do prvních prázdninových dnů. Naopak jsme je už všichni netrpělivě vyhlíželi. Červen nepřinesl s sebou jen krásné slunné počasí, teplé večery. Hlavně pro školáky znamenal konec školního roku. Byl to měsíc, kdy každý kluk, každá holčička, školou povinní, mohli zhodnotit, oč moudřejší za uplynulý rok jsou, kolik vědomostí získali, ale také to, jak se ve školních lavicích, družinovém prostředí upevnilo přátelství či rozkvetlo jiné, nové. My v družince pevně věříme, že všechny dny, akce a projektové týdny byly pro naše svěřence plné zábavy, odreagování. Budeme se proto snažit, aby vše i nadále probíhalo jen ku spokojenosti žáčků. Už přes prázdniny převlékneme prostory družinky do podzimního kabátku. Obzvlášť si ceníme skvělé spolupráce s rodiči, která se mohla projevit při rukodělných dílničkách, či při organizaci dalších společných akcí. Taktéž děkujeme zřizovateli, vedení školy, paním kuchařkám, uklízečkám i školníkovi, díky kterým jsme dohromady mohli vytvořit našim svěřencům tak skvělé zázemí. Nejen dětem, ale i jejich rodičům, prarodičům, vlastně všem, bychom rády popřály, ať si užíváte každého momentu, každého dne, který bude prosvícený slunečnými paprsky. Ať využijete každé příležitosti být pohromadě, protože to je to, na čem opravdu záleží, nehledě na ročním období.


Květen 2018

Stejně tak jako v každém měsíci, i tento měsíc byl v družince plný těch nejzajímavějších akcí, které jsme pro naše svěřence s láskou vymýšleli a organizovali.   Jelikož počasí - víc než krásné, byla by škoda toho nevyužít. Děti absolvovaly přírodovědnou sazku, při které nejen odpovídaly na otázky. Smyslem sazky bylo chlapce a děvčata i poučit, jak se o přírodu starat, jak ji chránit. A také jsme nejmenším chtěli připomenout, čím je měsíc květen tak výjimečný. Vždyť právě v tento měsíc se rodí nejvíce mládať, rozkvétají stromy,... 
Sport je důležitý. Pobyt na čerstvém vzduchu taktéž. Přišel nám proto jako skvělý nápad uspořádat olympiádu v netradičních sportech. Malí sportovci mezi sebou soutěžili v disciplínách jako např. chůze na chůdách, běh v gumácích, také shazovali plechovky či skákali v pytli. Ti starší, naši třeťáci, se dočkali tolik očekávané školy v přírodě. Letos se uskutečnila v Čeložnicích u Kyjova. Nepochybujeme, že se ze spolužáků stali opravdu nerozluční kamarádi, kteří spolu prožili spoustu dobrodružství a zábavy. O vydařeném pobytu mluvily za vše výrazy v jejich tvářích a úsměvy, které se objevily, když je rodiče přivítávali u autobusu. Stejně tak paní vychovatelky Filandrová a Vajdová, které se podílely na tom nejlepším chodu této akce si zaslouží poděkování a velkou pochvalu. Nyní máme před sebou poslední školní dny. Děti už pomalu mohou vymýšlet plány na volné a horké letní dny, kdy vymění školní aktovky za batůžky se spacáky, kdy místo diktátů budou psát pohledy z táborů,... 


Duben 2018

Paprsky vycházejícího slunce probouzejí voňavé narůžovělé květy jabloní, kukačka svým kukáním každému z nás připočítává další rok života, modrá obloha se svojí barvou podobá něžným rozkvétajícím pomněnkám. Teplé počasí všechny láká z domovů.V předchozím měsíci byla naplánována beseda s policistkou p. Balášovou. Vhodně přitažlivým povídáním přiblížila dětem nebezpečí, které hrozí každému při nedodržování dopravních předpisů. Umožnila i důkladnou prohlídku policejního auta. Duben se vyznačoval zápisem budoucích prvňáčků do školní družiny. Den otevřených dveří v ŠD, podávání informací rodičům či první nesmělé hry dětí v útulných hernách - to vše přispělo ke skutečnosti, že do školního roku 2018-2019 se přihlásila většina nejmenších "koťátek". Vychovatelky si váží, s jakou důvěrou k nám rodiče přistupují.Do prvních květnových dnů si s sebou neseme čerstvé vzpomínky z "Pálení čarodějic". Akce "Slet s košťaty" byla naplánována na poslední dubnový pátek. Školní zahrada, kde se celá akce odehrávala, se proměnila v kouzelnou začarovanou chýši. Na závěr byla na ohništi upálena hadrová čarobába a s ní odešlo snad všechno zlo i nemoci.


  Březen 2018

Probuzení jara Svěží, zelená tráva, rozkvetlé petrklíče, bříza se pyšní střapcemi jehněd, na větve s kočičkami přilétají pilné včelky, do ranního ticha promlouvají zpívající kosi. Slunce šimrá i nás dospělé na tváře. Hřejivé paprsky zrzečka doslova vyzývají k jarním procházkám, naslouchání přírodě, k co nejpříjemnějšímu prožití velikonočních svátkůTradičním OTEVÍRÁNÍM ŠKOLNÍ ZAHRADY 117 dětí družinky přivítalo první jarní den. Pestrobarevnými dětmi vyrobenými klíči bylo odemknuto pískoviště, průlezky a houpačka. Všem účastníkům i přihlížejícím rodičům přineslo vydařené odpoledne radost a uspokojení. Návštěva v knihovně, ať již beseda nebo kino, vyplnila chladnější odpoledne. Vždyť právě březen se označuje za měsíc knihy. Nesmíme ani zapomínat na malé kamarády, předškoláky z MŠ Záhlinice, kteří za námi přijeli, aby se rozkoukali po útulné a malebné družince, kterou budou navštěvovat v příštím šk.roce jako prvňáčci.  Velikonoční projektový týden ,,MALOVANÉ VAJÍČKO‘‘ všechny děti motivoval k blížícím se svátkům jara. Ve všech odděleních ŠD proběhly dílničky s rodiči, kdy tátové a mámy s dětmi si domů odnášeli nejen pěkné výrobky, ale i pocit, že jejich ratolest tráví volný čas naplněný těmi nejlepšími různorodými zájmovými činnostmi. Zvyky, tradice Velikonoc nejmenším přiblížilo povídání, články z časopisů, soutěže, kvízy. Třeťáci též navštívili SVČ.  V opomenutí nesmí zůstat ani tolik dětmi očekávaný výlet v době velikonočních prázdnin do ZOO Lešná. Prohlídka zvířátek, průlezky, projížďka vláčkem, občerstvení či suvenýry – pohoda, radost, smích – prostě skvělý super výlet. Velké poděkování patří panu Pavlu Novákovi, který je naším letitým bezpečným řidiče a paní Kateřině Venské za sladkosti pro všechny výletníky.

 

 Únor 2018

S příchodem měsíce února a končícím lednem si děti užívaly svých zasloužených pololetních prázdnin. Co by to alebylo za prázdniny, kdyby se nepotkaly se svými kamarády. A proto, tak jako každým rokem družinka uspořádala plavání v Kroměříži. Tohoto výletu se účastnilo 60 dětí. Všechny děti si ve vodě užily spoustu zábavy, her. Avšak jelikož víme, že sport je nejen prospěšný, ale také skvělý na posílení přátelství, vytvoření zážitků, byl uspořádán i sportovní den, který školákům zpříjemnil začátek dalšího pololetí. Holčičky i kluci z celé družiny si zahráli míčové hry, kde jsme uznali, že všichni jsou přeci vítězi. Svoji obratnost a mrštnost využili u přeskakování kozy, jednoduchých sestav na lavičce. Někteří odvážlivci předvedli své akrobacie i na kruzích.  Když se řekne únor, myslím, že většině se samozřejmě v myšlenkách objeví i masopustní karneval. Ten samozřejmě nemohl chybět ani u nás. Děti i my vychovatelky jsme si daly masky a užily siv převlečení zase jedno báječné odpoledne . Ať nastávající měsíc březen přinese přírodě i nám lidem tolik očekávané jaro. Všempřejeme hodně zdraví, pohody, síly a lásky.


Leden 2018

Měsíc se s měsícem sešel, rok 2017 je minulostí. Nový a snad ještě zase o kousek úspěšnější rok 2018 zahájil kdo jiný, než právě měsíc leden. Ani v tomto měsíci jsme se ve školní družince nenudili a nový rok jsme odstartovali hned několika akcemi. Říká se: "Je pouto mezi lidmi, kteří četli tutéž knihu.", proto jsme se i v tento měsíc vydali do Městské knihovny v Hulíně s našimi nejmladšími prváčky a druháčky. Kromě předčítání knížek, prohlížení pohádkových obrázků, jsme zde shlédli i film, poslechli si povídání paní knihovnice.

Nenavšívili jsme však jen knihovnu. Naše družinka se na chvíli proměnila v jedno velké vystupovací podium. Zde mohli kluci a holčičky předvést, jak krásně umí zpívat. Zazpívali písničky, které jim byly nejmilejší a sklidili potlesk od všech svých kamarádů, který jim o to více rozzářil úsměv na tváři.

U druháčků se v oddělení objevila milá a usměvavá slečna praktikantka - Aneta Ourodová. Ta pro děti na závěr své praxe připravila a organizovala karneval. Každé z dětí mělo krásnou a nápaditou masku, kterou předvedlo při reji. Nejenže jsme mohli vidět princeznu, víly, zvířátka, ale také Batmana, fotbalisty a další. Všechny děti se účastnily různých soutěžíza které dostaly závěrem diplom a sladkou odměnu.


Prosinec 2017


Čas Adventu....

Během posledního měsíce v roce, snad něčím i toho nejkrásnějšího, se v naší družince odehrála spousta akcí. Hned z počátku měsíce za našimi dětmi zavítal Mikuláš s jeho společníky čerty a andělem. Jelikož chlapci i holčičky byli přes celý rok hodní, nejen doma ale právě i u nás v družince, dostali pochvalu a také drobné sladkosti. V měsíci prosinci jsme uspořádali již tradičně i ,,Rukodělné odpoledne s rodiči''. Vytvořili jsme tak nejen dekorace do domácnosti, ale naladili jsme se společně i právě na přicházející svátky, které byly již za dveřmi.  Aby si děti užily co nejvíce zábavy, navštívili jsme také SVČ. Všude kolem byl slyšet jen dětský smích, a to přece k Vánocům, svátkům a prosinci patří především. Co ale ještě neodmyslitelně patří k Vánocům? Snad každý si vzpomene nejen na cukroví, dárky, smích. K Vánocům přeci patří i hudba, známé melodie koled. Právě proto jsme se také s dětmi zašli zaposlouchat do líbivých tónů, které nám zahráli studenti ZUŠ na svém koncertu. 

Nyní bych za ráda všem popřála, ať pro Vás je rok 2018 úspěšným, pohodovým rokem, ve kterém si každý najde chvíli na oddych od práce a každodenních starostí. Aby byl od samotného začátku příznivým a aby se všem se podařilo to, co si nejvíce ze srdce přejí. 

 

Listopad 2017


Drakiáda

Tak i tak, každý správnýzahradník se na podzim loučí se svou zahradou - stejně tak jsme uklízeli myv ŠD naši zahrádku k zimnímu spánku. Nejdříve stromům, travičce,průlezkám, pískovišti patřila všechna dětská říkadla a písničky. Potépestrobarevnými, dětmi vyrobenými papírovými klíči, jsme pomyslně vše zamkli.Definitivně jsme tak ukolébali k spánku sluneční paprsky a přivítalipodzim, který vyzval k tanci všechny dráčky. Větrných dnů jsme využilik Drakiádě. Draci různých barev a tvarů, kteří se vznášeliv oblacích, doprovázel dětský smích radost - jen ohníček a dýmbramborových natí chyběl...jako bychom se my dospělí zasnili někde do vzpomínekdávného dětství.

Zlaté, deštěm promočené listí při
chůzi šustí pod nohama, padající mlha a šero brzy mění den v podvečer...
Dušičkový čas každého vede k lidským srdcím, na které nám zbyly jen
vzpomínky.


Říjen 2017

I v sychravé dny plníme dětem sny....

Třebaže za okny - listopadové
mlhy, sychravé počasí lezou pod kabát, ve školní družině panuje stále teplo.
Hřeje nás příjemně vyzdobené prostředí budovy, herny, ale i radost, že většina
z nás je zdravá - bez rýmy, kašle či chřipky. Jako prevenci pro všechny
kluky a holky jsme totiž připravili projektové dyn "Ovocný týden". Vyprávěním,
ochutnávkou ovoce, modelováním z plastelíny, návštěvou v moštárně si
každý uvědomil, jak důležité je zařazení ovoce a zeleniny do zdravého a
správného jídelníčku.

Pochmurných dnů jsme využili též
k návštěvě knihovny. Ať již poutavé, zábavné, ale zároveň poučné besedy
s paní knihovnicí Jaruškou či malé hulínské družinkové kino - odpoledne
prožité v budově knihovny je pro děti vždy nejen přitažlivé, ale vedeme
tak nejmenší k zlepšení čtenářské gramotnosti.

Nejmenší školáci rovněž
navštívili kamarády ve Středisku volného času. Nejenže si společně přiblížili
tradice a zvyky Haloweenu, ale vyrobili si i malý zápich do květináče, který
jim bude určitě netradiční odpoledne připomínat.

 

Září 2017

Pravou nohou do nového školního roku

Léto skončilo.
Jak se říká, když něco končí, něco i začíná. 
Do školních lavic opět mohou usednout kluci i holčičky. Naše družinka je nachystána a vyzdobena tak, aby tady nejenom budoucím prvňáčkům, ale i všem ostatním žáčkům bylo dobře. Už v měsíci září dětem chystáme bohatý program, aby každý den, co tady stráví, byl jedinečným.  Všem školákům přejeme, ať novéhoškolního roku 2017/2018 vstoupí pravou nohou a ať se jim ve škole daří co nejlépe.ŠKOLNÍ ROK 2016 - 2017


ZÁŘÍ 2016

Teplé zářijové sluneční paprsky jakoby chtěly uvítat všechny školáky…

 

Lavice ve třídách hulínské školy se zaplnily nejen nedočkavými a zvídavými prvňáčky, ale usedli do nich i ti, které čeká poslední rok školní docházky.

 

Ve školní družině přivítaly nejmenší p. vychovatelky, které připravovaly již do prvních dnů zájmovou činnost tak, aby se nejmladším klukům a holčičkám v novém prostředí, kde budou trávit svůj volný čas, zalíbilo.

 

První společnou akcí bylo sportovní dopoledne. 118 dětí se s nadšením a soutěživým duchem zapojilo do netradičních sportovních disciplín. Snad nejatraktivnějším stanovištěm se stalo stříkání vodou na terč. Mnozí se svlažili studenou tekutinou sami, protože celou akci provázelo doslova letní horké počasí.

 

O skutečnosti, že v družince propagujeme i pohyb dětí, svědčí oblíbené Koloběžkové odpoledne. Využili jsme dopravního hřiště za školou. Na start se shromáždilo téměř 60 dětí s koloběžkami a helmami na hlavě. Přítomný příslušník policie dětem zdůraznil důležitost dodržování bezpečnosti na silnici, umět se chovat jako chodec či cyklista. S hvízdnutím píšťalky se koloběžky rozjely do různých stran dopravního hřiště. Všechny děti byly za své praktické dovednosti jízdy odměněny nejen potleskem přihlížejících rodičů, ale i sladkostmi.

 

O tom, že se v ŠD vytvořila ze všech dětí správná parta kamarádů, svědčí připravené divadélko třeťáků pro prvňáky.

 

Cvičebna se změnila v divadelní sál a pohádka „Bouda“ mohla začít. Smích, napětí, povzbuzování, posléze šťastný konec – to vše vnímala dětská srdíčka prvňáčků, kteří si uvědomili důležitost kamarádství a pomoci jeden druhému.

 

Buďme jeden druhému vždy blízcí.

 

ŘÍJEN 2016

 

Hulínští indiáni

V říjnu jsem využila období, kdy v oddělení školní družiny vykonávala praxi studentka Petra Dostálková. S ,,mladou posilou‘‘ jsme si pro prváčky připravily projektový týden ,,Indiáni, ti se mají“.

 

Rodiče dětem donesli bílá prostěradla, ze kterých jsem nastříhala oděvy, pošila kůží a kožešinou a děti si dle vlastní fantazie dokreslily indiánské motivy. Během týdne jsme se společně naučili tři indiánské písničky, vyprávěli o životě indiánských kmenů, odlišnosti od našeho života. Navíc si kluci a holky vyhledávali doma s rodiči další informace, které pak vykládali nám všem ostatním.
Celý projektový týden jsme zakončili indiánským odpolednem. Děti si oblékly své vlastnoručně vyrobené oděvy. V tělocvičně jsme si zhotovili indiánské obydlí, kanálky jsme křesali oheň… přijímali a pojmenovávali nové indiánské tváře.
Celé odpoledne bylo doprovázeno nejen skvělou náladou všech účastníků, ale nechyběly ani zábavné soutěže a tanec.
Zdařilá akce měla velký ohlas i u rodičů, kteří pro děti donesli spoustu odměn.
Už chystáme nové odpoledne plné zábavy – vždyť za dva měsíce školní docházky se z nových prvňáčků stala prima parta kamarádů, kterým rodiče i vychovatelka chtějí připravit nezapomenutelné okamžiky plné dětské radosti a smíchu.


LISTOPAD 2016

 

Podzim v družině...

 

Podzimní vítr roztančil zbarvené padající listí stromů, neposedné veverky se přetahují o zapomenutý oříšek v trávě, sychravina leze za kabát... O to více oceníme teplo – přiložené polínko do kamen, poslouchání praskání, cítíme teplo... Teplo panuje i ve školní družině, třebaže říjen nás přesvědčil, že podzim přebral svoji vládu. ,,Zamykání zahrady“ a s tím spojená ,,Drakiáda“ se staly neodmyslitelnou tradicí. Děti vyrobily velké papírové klíče, kterými jsme pomyslně uzamkli průlezky, houpačky a oblíbený hmatový chodníček. Říkadly jsme uspali záhonky a malé jablůnky jsme uložili k zimnímu spánku. Na zahradě jsem pro děti připravili přírodovědnou sazku, ve které si kluci a holčičky zábavnou formou zopakovali vědomosti, které nabyli v družince. Všichni si přejeme totiž obhájit titul EKO ŠKOLA. K chladným dnům patří kniha. Abychom zlepšili gramotnost dětí, pravidelně navštěvujeme městskou knihovnu. Zde zásluhou velmi příjemných besed se soutěžemi se nové děti přihlašují do knihovny a objevují tolik kouzla, které jim přináší svazek listů – kniha. Na děti zdravě působí pohyb a nová kamarádství. Po loňské vydařilé sportovní akci se SVČ jsme i letos pozvali kamarády a akce ,,HOP A SKOK“ se opět povedla. V tělocvičně ZŠ se sešlo na 110 dětí ze ŠD a SVČ. Na atraktivních stanovištích si všichni účastníci změřili své síly. Potlesk za výkony a sladká odměna čekala na všechny,... Říjen končí – přichází listopad. Dlouhých dušičkových večerů přibývá. Sedím u kamen... poslouchám praskání.. 

 

PROSINEC 2016

 

...TAK HODNĚ ŠTĚSTÍ....

 

Je křehký, něžný, čistý – pln očekávání. Před několika dny se „narodil“ nový rok 2017.

 

My dospělí jsme před novoročním přípitkem bilancovali rok odcházející. Děti si plnými doušku užívaly silvestrovského veselí.

 

Aby ten příchozí rok jsme klukům a holčičkám vytvořili ještě více příjemnější, doslova pohádkové prostředí – právě muzikálním odpoledním programem „Z pohádky do pohádky“ celou školní družinu naladí na správnou cestu plnou radosti, dětského smíchu a štěstí. Maškarní karneval, výlet do Kroměříže na plavecký bazén či do Dinoparku Vyškov během prázdnin, společné akce se SVČ, besedy s paními knihovnicemi a spoustu dalších lákavých programů – to vše připravujeme pro nejmladší žáky v prvních měsících roku 2017. Zábavnou formou a činností nejmenší vedeme k ochraně životního prostředí, čtenářské gramotnosti, hygienickým návykům a celkovému rozvoji dětské osobnosti.

 

Rozzářený dětský úsměv a radost v očích, spokojenost rodičů je pro nás, vychovatelky, nejmilejší odměnou.

 

Nechť nově narozený rok 2017 přinese všem zdraví, radost, lásku, pohodu a úspěch v osobním i pracovním životě.


 

LEDEN 2017

 

LEDEN V DRUŽINCE

 

 Jedna koule, druhá, třetí - sněhuláka staví děti….

 

Třebaže Hulín byl obohacen jen slabým popraškem sněhu, kolik radosti přinesla bílá nadílka nejmenším. I mrazík doprovázel první lednové dny. Příroda tak vybízela nejen malé, ale i dospělé k procházkám - její čistota, kouzelná krása snad každého vždy pohladí na duši. Teplé bundy, rukavice, čepice a hurá za tolik očekávaným snížkem. Klouzání, koulování, skotačení a dětské radovánky neodmyslitelně patří k zimnímu pobytu venku i ve školní družině. Červené, mrazem „pohlazené“ dětské tvářičky a veselý úsměv přicházejících rodičů zcela všechny přesvědčil, že jejich ratolesti se venku líbí, třeba že silný mráz maloval svým kouzelným štětcem okna domů.

 

Les, zvířátka, celá příroda v zimním období odpočívá. Aby děti měly ještě více vědomostí získaných přitažlivou formou, přivítali jsme mezi sebou milou návštěvu. Naše pozvání již poněkolikáté přijal pan Jan Černošek z Pravčic. Jako zkušený myslivec a lesák zvídavým klukům a holčičkám povyprávěl spoustu zajímavého nejen o zimní přírodě. Touto cestou bychom chtěli poděkovat panu Černoškovi za příjemně prožité chvíle.

 

K lednu patřily i dlouhé, pochmurné dny. Děti z 2. a 3.tříd se těšily na návštěvu do knihovny. Obě hodné paní knihovnice pro školáky připravily kvízy, soutěže i oblíbené kino. S sebou jsme si odnášeli nové knížky, abychom zlepšovali čtenářskou gramotnost a vztah ke knize.

 

Jedno páteční odpoledne se družinou něžně linul dětský zpěv. Přehlídka pěveckých dovedností „Slavíček přilákala na dvě desítky účinkujících. Každý si tak vyzkoušel svoji odvahu a odcházel s potleskem diváků i sladkou odměnou.

 

V únoru školáky čekají zasloužené jarní prázdniny

 


UNOR 2017


POJDŤE S NÁMI

Předcházející měsíc únor – období masopustu, karnevalu a veselí.
Ve stejném duchu se odvíjela i zájmová činnost e školní družině. Co všechno bychom neuskutečnili pro spokojenost a radost dětí?
V den pololetních prázdnin jsme s 52 nadšenými dětmi ,,vodníky‘‘ navštívili plavecký bazén v Kroměříži. Nejen rekreačním plaváním, vodními hrátkami, ale i občerstvením v bufetě jsme našim svěřencům zpříjemnili zasloužený odpočinek.
S masopustem probíhá v družince dětmi tolik oblíbený maškarní karneval. Princezny, draci, zvířátka, černokněžníci,… všechny masky se v úvodním reji představily a pak soutěže a taneční show rozproudily spontánní zábavu přítomných.
Vždyť i v pohádkách všichni kamarádi táhnou za jeden provaz, zvítězí dobro… Stejně tak, jako u nás v družince… Pojďte s námi!

 

BŘEZEN 2017

 

VÍTEJME JARO                                                                                                                                                                                    Sluníčko probouzí ptáčky, květiny, celou přírodu. Svými hřejivými paprsky hladí první jarní dny. Jaro se probudilo i v družině Jako kvočny s kuřátky-snad výstižnější přirovnání není...se stejnou starostlivostí a citem k dětským srdíčkům vedeme nejmladší k ochraně a vnímání přírody, umět si vážit všeho pěkného kolem.    S radostí jsme se zúčastnili,,Otvírání školní zahrady''. Společně jsme vyhnali poslední zbytky zimy, písničkami, dětskými říkadly jsme přivítali tolik očekávané, voňavé jaro. Barevnými, vlastnoručně vyrobenými klíči jsme odemkli průlezky a všichni se nemůžeme dočkat zrenovovaného pískoviště. Vždyť pravidelným pobytem venku utužujeme u dětí zdraví, vztah ke sportu a pohybu.   Zájmová činnost ve školní družině obohacuje kluky a holčičky ve všech oblastech. Ať už sport, divadlo, zpěv, tanec či kouzelnické začátky nejmladších. Zábavné odpoledne ,,Družinka má talent'' bylo naprosto vyrovnané. Každý účinkující převzal za své vystoupení diplom se sladkou odměnou.   Ani v březnu nechyběla pravidelná návštěva knihovny - ať beseda či kino. Alespoň malým poděkování paním knihovnicím za jejich ochotu a vřelost jsou dětmi malované plakáty. Pohádkové postavy, klauni a Kašpárci ještě více zútulní prostředí již tak hezkého dětského koutku v knihovně.   ...Ráno vychází Slunce, zpívají kosi, poupata květů a probouzí se nový, voňavý jarní den.

 

DUBEN 2017

 

 VÝLET DO DINOPARKU

Třebaže duben je aprílový měsíc, naši kluci a holčičky jsou naladěni vždy sluníčkově. Výlet do DINOPARKU ve Vyškově, byl skvělý. Od začátku akce vládla bezva nálada, třebaže počasí příliš nepřálo. Rodiče, kteří nám plně důvěřovali, ochotní zaměstnanci Dinoparku, úžasných 80 dětí a dlouholetý jedinečný řidič pan Pavel Novák, kterému bychom tímto chtěli poděkovat - to vše udělalo z obyčejného čtvrtku velmi podařený a jen tak nezapomenutelný den.
   Že děti jsou naše budoucnost, nás všechny přesvědčil 20.duben - Den Země. Soutěžemi, kresbami na chodník a úklidem kolem školy nejmenší přispěli ,,svojí troškou do mlýna".  Avšak k dětem patří spontánní radost. Vždyť to je to nejkrásnější, co může být.
   Nezapomínáme ani na tradice - Pálení čarodějnic. Básničky, zvyky, karneval, soutěže, a nakonec na školním pozemku upálení hadrové báby. Nemoci, všechno zlé je už pryč - teď kvetoucí měsíc drží v ruce pevně klíč. 

 

KVĚTEN 2017

 

 KVETOUCÍ MĚSÍC

Rozkvetlé jabloně, děvčátka s věnečky z pampelišek na hlavě, chlapci pískající na vrbové píšťalky.  Snad jako bych se s pohledem na děti a přírodu vrátila do vzpomínek, třeba i do doby Babičky Boženy Němcové.
S jarem ožila nejen příroda, ale i akce ve školní družině jsou provoněné přátelstvím a vzájemným kamarádstvím. V předchozím měsíci dubnu předškoláci z MŠ navštívili s paní učitelkami naše zařízení. O skutečnosti, že budoucím prváčkům ve školní družině se bude opravdu líbit, svědčí nejen zábavné odpoledne s paní vychovatelkou, ale i spokojenost rodičů, kteří využili Dne otevřených dveří a získali zde chtěné informace.
 

ČERVEN  2017

 

DEN DĚTÍ

Probouzející sluneční paprsky hladí kapky ranní rosy, špačci v koruně vzrostlé třešně se dohadují, která červená kulička je nejsladší, školáci s baťůžky na zádech se shlukují....to jedou na výlet. Školní rok se blíží mílovými kroky ke svému závěru. I v posledních měsících jsme pro děti naplánovali akce ,které jsou pro ně nejen zábavné, ale i poučné. Návštěva psovodů z Policejní školy v Holešově spojena s ukázkou výcviku zaujala všech téměř 90 dětí. Mlčky sledovaly náročnou práci psovoda při hledání stopy, zadržení pachatele...Na závěr policisté odpovídali na zvídavé otázky dětí. A teprve, když si mohli pohladit mohutné "chlupáče"....to bylo radosti. Pěkného počasí jsme využili k přírodovědné sazce. Vědomosti a znalosti soutěžících byly odměněny sladkostmi. O skutečnosti, že i ti nejmenší se zapojili do nedávného obhájeni titulu EKOŠKOLA svědčí i práce dětí ŠD na školním pozemku. Ke Dni dětí jsme netradičně pro všechny svěřence připravili "Výšlap na "Podstávek" spojený s pohádkovou stezkou, hrami a soutěžemi. Sladkou a zároveň osvěžující odměnou pro děti za výkony se stal nanuk. Červnové sluníčko svými paprsky rozdává malým i velkým úsměv spojený s vidinou vytoužených letních prázdnin.